МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК

Н А К А З

11.02.2004 N 33/14

Про проведення атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами - бонітування тварин та ведення племінного обліку в тваринництві

Відповідно до статті 14 Закону України "Про племінну справу у тваринництві"3691-12 та Положення про порядок проведення атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 17.11.03 N 406z0018-04, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.01.04 за N 18/8617 НАКАЗУЄМО:

1. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією (Микитюк Д.М.), Державному науково-виробничому концерну "Селекція" (Білоус О.В., за згодою), Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій, Управлінню сільського господарства і продовольства Севастопольської міської державної адміністрації провести в першому півріччі 2004 року атестацію працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами - бонітування тварин та ведення племінного обліку в тваринництві.

2. Затвердити, що додаються:

2.1. Програму проведення атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами - бонітування тварин та ведення племінного обліку в тваринництві.

2.2. Склад атестаційних комісій по проведенню атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами - бонітування тварин та ведення племінного обліку в тваринництві.

2.3. Склад апеляційної комісії по розгляду скарг, пов'язаних з атестацією працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами - бонітування тварин та ведення племінного обліку в тваринництві.

3. Визначити Державний науково-виробничий концерн "Селекція" координатором проведення атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами - бонітування тварин та ведення племінного обліку в тваринництві.

4. Матеріали про результати проведення атестації в місячний термін подати Мінагрополітики України.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Мельника Ю.Ф. та академіка - секретаря відділення зоотехнії УААН Бурката В.П.

Міністр аграрної
політики України
Президент Української
академії аграрних наук

В.Слаута

М.Зубець

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики

України,

Української академії

аграрних наук

11.02.2004 N 33/14

ПРОГРАМА

проведення атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами - бонітування тварин та ведення племінного обліку в тваринництві

Дата і місце проведення: визначається Міністерством агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головними управліннями сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій. Управлінням сільського господарства і продовольства Севастопольської міської державної адміністрації за погодженням з координатором проведення атестації працівників (далі - координатор).

Склад учасників:

- члени атестаційної комісії - 6 чоловік;

- провідні науковці галузевих інститутів Української академії аграрних наук, спеціалісти племінної служби відповідної області - 10 чоловік;

- працівники, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами - бонітування тварин та ведення племінного обліку в тваринництві і подали заявки на участь в атестації - до 100 чоловік.

Порядок підготовки працівників до атестації:

Теоретична підготовка (12 годин) з питань, пов'язаних з племінними (генетичними) ресурсами - бонітуванням тварин та веденням племінного обліку в тваринництві, з вивченням положень та інструкцій з бонітування тварин та інструкцій з ведення племінного обліку в тваринництві, затверджених Мінагрополітики та зареєстрованих в Мін'юсті, організовується і здійснюється координатором.

Розділ 1. Бонітування

Бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід

1. Основні ознаки при бонітуванні худоби молочних порід.

2. Оцінка та визначення класу худоби молочних і молочно-м'ясних порід за основними ознаками.

3. Групування корів за результатами бонітування.

4. Визначення виробничого призначення молодняку.

5. Практичне здійснення бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід.

Бонітування великої рогатої худоби м'ясного напряму продуктивності

1. Основні ознаки при бонітуванні худоби м'ясних порід.

2. Оцінка та визначення класу худоби м'ясних порід за основними ознаками.

3. Групування корів за результатами бонітування та визначення виробничого призначення молодняку великої рогатої худоби м'ясних порід.

4. Практичне здійснення бонітування великої рогатої худоби м'ясних порід.

Бонітування свиней

1. Основні ознаки при бонітуванні свиней.

2. Оцінка та визначення класу свиней за основними ознаками.

3. Визначення комплексного класу та виробничого призначення свиней.

4. Практичне здійснення бонітування свиней.

Бонітування овець

1. Основні ознаки при бонітуванні овець.

2. Оцінка та визначення класу овець за основними ознаками.

3. Групування маток за результатами бонітування.

4. Визначення виробничого призначення молодняку овець.

5. Практичне здійснення бонітування овець.

Бонітування коней

1. Оцінка походження.

2. Оцінка типовості.

3. Оцінка екстер'єру і конституції.

4. Оцінка робочої продуктивності.

5. Оцінка за молочністю.

6. Оцінка та якістю потомства.

7. Оцінка за промірами.

Бонітування кролів та звірів Кролівництво

1. Проведення оцінки ознак кролів.

2. Добір і оцінка ремонтного молодняку.

3. Вибракування кролів основного стада.

4. Заходи, що проводяться за результатами бонітування.

5. Комплектування стада.

6. Підбір у кролівництві.

7. Оцінка кролів під час виставок.

Звірівництво

1. Основні ознаки при визначенні комплексного класу звірів різних видів, порід і типів.

2. Оцінка додаткових ознак.

3. Вимоги при бонітуванні хутрових звірів різних видів.

4. Заходи, що проводяться за результатами бонітування звірів.

Розділ 2. Племінний облік

Племінний облік у молочному скотарстві

1. Загальні вимоги до заповнення форм племінного обліку в молочному скотарстві.

2. Основи ідентифікації тварин.

3. Основні положення ведення племінного обліку.

4. Практичне ведення племінного обліку в молочному скотарстві.

Племінний облік у м'ясному скотарстві

1. Загальні вимоги до заповнення форм племінного обліку в м'ясному скотарстві.

2. Основи ідентифікації тварин.

3. Основні положення ведення племінного обліку.

4. Практичне ведення племінного обліку в м'ясному скотарстві.

Племінний облік у свинарстві

1. Загальні положення до заповнення форм племінного обліку в свинарстві.

2. Нумерація і мічення свиней.

3. Загальні вимоги до ведення племінного обліку.

4. Практичне ведення племінного обліку в свинарстві.

Племінний облік у вівчарстві

1. Загальні вимоги до заповнення форм племінного обліку у вівчарстві.

2. Основи ідентифікації тварин.

3. Основні положення ведення племінного обліку.

4. Практичне ведення племінного обліку у вівчарстві.

Племінний облік в конярстві

1. Загальні положення.

2. Нумерація і мічення коней.

3. Загальні вимоги до заповнення форм племінного обліку.

4. Порядок і точність визначення показників племінного обліку.

5. Порядок заповнення форм племінного обліку.

Племінний облік у кролівництві і звірівництві

1. Загальні положення.

2. Нумерація і мічення у кролівництві та звірівництві.

3. Загальні вимоги до заповнення форм племінного обліку.

4. Основні положення заповнення форм племінного обліку у звірівництві.

5. Основні положення заповнення форм племінного обліку у кролівництві.

Розділ 3. Державний племінний реєстр

1. Правила та порядок проведення державної реєстрації племінних стад у Державному племінному реєстрі.

2. Вимоги до форм звітності у галузях тваринництва для ведення Державного племінного реєстру.

Практична підготовка (2 години) - відпрацювання на експонатних тваринах практичних навиків працівників, що дають можливість здійснити бонітування. Підготовку проводять спеціалісти координатора відповідно до вимог чинних інструкцій з бонітування окремих видів тварин.

Робота атестаційної комісії

Проводиться згідно з Положенням про порядок проведення атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані і племінними (генетичними) ресурсами.

Технічне забезпечення організації та проведення атестації здійснює координатор.

Питання атестаційних тестів розробляються координатором, подаються на рецензію до галузевих інститутів Української академії аграрних наук та затверджуються начальником Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією Мінагрополітики.

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головдержплемінспекцією


Д.М.Микитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики

України,

Української академії

аграрних наук

11.02.2004 N 33/14

СКЛАД

атестаційних комісій по проведенню атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами - бонітування тварин та ведення племінного обліку в тваринництві

Автономна Республіка Крим
Кудрявська Н.В.

Косяченко Л.О.

Полупан Ю.П.

Єпанов Ю.В.

Тогушев О.М.


Свириденко О.К.
- начальник відділу концерну "Селекція",
співголова комісії
- заступник Міністра агропромислового комплексу
Автономної Республіки Крим, співголова комісії
- завідувач лабораторії Інституту розведення
генетики тварин УААН
- голова правління ВАТ "Кримське підприємство з
племінної справи у тваринництві"
- начальник відділу селекційно-племінної роботи
ВАТ "Кримське підприємство з племінної справи у
тваринництві"
- провідний спеціаліст концерну "Селекція"
Вінницька область
Пісковий М.Б.

Салига В.С.


Кочмарук В.С.

Єфіменко М.Я.

Громов О.В.


Марченко З.І.
- перший заступник генерального директора
концерну "Селекція", співголова комісії
- заступник начальника Головного управління
сільського господарства і продовольства
облдержадміністрації, співголова комісії
- голова правління СВАТ "Вінницьке обласне
підприємство з племінної справи у тваринництві"
- заступник директора Інституту розведення і
генетики тварин УААН
- начальник відділу селекційно-племінної роботи
СВАТ "Вінницьке обласне підприємство з
племінної справи у тваринництві"
- головний спеціаліст концерну "Селекція"
Волинська область
Пісковий М.Б.

Мельник М.О.


Шух В.І.

Чернецька Є.М.


Янко Т.С.

Шпак Л.В.
- перший заступник генерального директора
концерну "Селекція", співголова комісії
- заступник начальника Головного управління
сільського господарства і продовольства
облдержадміністрації, співголова комісії
- директор Волинського обласного державного
підприємства з племінної справи у тваринництві
- начальник відділу селекційно-племінної роботи
Волинського обласного державного підприємства з
племінної справи у тваринництві
- завідуючий відділом Волинського інституту
агропромислового виробництва УААН
- головний спеціаліст концерну "Селекція"
Дніпропетровська область
Пищолка В.А.


Дем'яновський Д.М.


Пісковий М.Б.

Фесенко В.О.


Гришина Л.П.

Марченко З.І.
- заступник начальника Департаменту ринків
продукції тваринництва Мінагрополітики,
співголова комісії
- заступник начальника Головного управління
сільського господарства і продовольства
облдержадміністрації, співголова комісії
- перший заступник генерального директора
концерну "Селекція"
- директор Дніпропетровського обласного
державного підприємства з племінної справи у
тваринництві
- старший науковий співробітник Інституту
свинарства імені О.В.Квасницького УААН
- головний спеціаліст концерну "Селекція"
Донецька область
Білоус О.В.

Коцан Б.І.


Гузєв І.В.

Голованов А.М.

Колесник Л.І.


Іванова К.І.
- генеральний директор концерну "Селекція",
співголова комісії
- заступник начальника Головного управління
сільського господарства і продовольства
облдержадміністрації, співголова комісії
- заступник директора Інституту розведення і
генетики тварин УААН
- директор Донецького обласного державного
підприємства з племінної справи у тваринництві
- заступник директора Донецького обласного
державного підприємства з племінної справи у
тваринництві по селекційно-племінній роботі
- провідний спеціаліст концерну "Селекція"
Житомирська область
Білоус О.В.

Каленський П.Д.


Гайдаренко М.Й.

Пиріжок В.І.


Гузєв І.В.

Іванова К.І.
- генеральний директор концерну "Селекція",
співголова комісії
- заступник начальника Головного управління
сільського господарства і продовольства
облдержадміністрації, співголова комісії
- голова правління ВАТ "Житомирське
облплемоб'єднання"
- заступник голови правління ВАТ "Житомирське
облплемоб'єднання", начальник відділу
селекційно-племінної роботи
- заступник директора Інституту розведення і
генетики тварин УААН
- провідний спеціаліст концерну "Селекція"
Закарпатська область
Микитюк Д.М.


Тюпа О.І.


Терпай В.П.

Пісковий М.Б.

Костенко О.І.

Марченко З.І.
- начальник Департаменту ринків продукції
тваринництва з Головною державною племінною
інспекцією Мінагрополітики, співголова комісії
- заступник начальника Головного управління
сільського господарства і продовольства
облдержадміністрації, співголова комісії
- голова правління ВАТ "Закарпатське обласне
племпідприємство"
- перший заступник генерального директора
концерну "Селекція"
- доцент кафедри розведення тварин Національного
аграрного університету
- головний спеціаліст концерну "Селекція"
Запорізька область
Пісковий М.Б.

Ясинецький О.В.


Боровий П.І.

Марчук Л.В.

Войтенко С.Л.

Іванова К.І.
- перший заступник генерального директора
концерну "Селекція", співголова комісії
- заступник начальника Головного управління
сільського господарства і продовольства
облдержадміністрації, співголова комісії
- президент Запорізької обласної асоціації
власників генетичних ресурсів
- начальник відділу селекційно-племінної роботи
ВАТ "Запорізьке облплемпідприємство"
- старший науковий співробітник Інституту
свинарства імені О.В.Квасницького УААН
- провідний спеціаліст концерну "Селекція"
Івано-Франківська область
Микитюк Д.М.


Романський Б.В.


Івасютін Я.Ф.

Пісковий М.Б.

Чорномиз Т.О.

Свириденко О.К.
- начальник Департаменту ринків продукції
тваринництва з Головною державною племінною
інспекцією Мінагрополітики, співголова комісії
- заступник начальника Головного управління
сільського господарства і продовольства
облдержадміністрації, співголова комісії
- голова правління ВАТ "Івано-Франківське
облплемпідприємство"
- перший заступник генерального директора
концерну "Селекція"
- старший науковий співробітник Буковинського
інституту агропромислового виробництва УААН
- провідний спеціаліст концерну "Селекція"
Київська область
Литовченко А.М.Пономаренко М.Г.


Курта В.М.

Буркат В.П.


Пісковий М.Б.

Чорна О.О.
- заступник начальника Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною державною
племінною інспекцією Мінагрополітики, співголова
комісії
- заступник начальника Головного управління
сільського господарства і продовольства
облдержадміністрації, співголова комісії
- директор Київського обласного державного
підприємства з племінної справи у тваринництві
- академік - секретар відділення зоотехнії УААН,
директор Інституту розведення і генетики тварин
УААН
- перший заступник генерального директора
концерну "Селекція"
- провідний спеціаліст концерну "Селекція"
Кіровоградська область
Литовченко А.М.Вігура М.В.Дехно О.В.

Пісковий М.Б.

Подрезко Г.М.

Шпак Л.В.
- заступник начальника Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною державною
племінною інспекцією Мінагрополітики, співголова
комісії
- начальник відділу тваринництва Головного
управління сільського господарства і
продовольства облдержадміністрації, співголова
комісії
- голова правління ВАТ "Кіровоградське
облплемпідприємство"
- перший заступник генерального директора
концерну "Селекція"
- старший науковий співробітник Інституту
розведення і генетики тварин УААН
- головний спеціаліст концерну "Селекція"
Луганська область
Пісковий М.Б.

Колесник І.В.


Стегній А.Я.

Бабич Т.І.

Марченко З.І.
Хатько І.В.
- перший заступник генерального директора
концерну "Селекція", співголова комісії
- заступник начальника Головного управління
сільського господарства і продовольства
облдержадміністрації, співголова комісії
- голова правління ВАТ
"СП "Селекція-племресурси"
- начальник відділу селекційно-племінної роботи
ВАТ "СП "Селекція-племресурси"
- головний спеціаліст концерну "Селекція"
- старший науковий співробітник Інституту
свинарства імені О.В.Квасницького УААН
Львівська область
Пісковий М.Б.

Коцюба В.Г.


Глухий В.М.

Дика О.А.

Войтенко С.Л.

Шпак Л.В.
- перший заступник генерального директора
концерну "Селекція", співголова комісії
- заступник начальника Головного управління
сільського господарства і продовольства
облдержадміністрації, співголова комісії
- генеральний директор ТОВ "Львівський НВЦ
"Західплемресурси"
- начальник відділу селекційно-племінної роботи
ТОВ "Львівський НВЦ "Західплемресурси"
- старшин науковий співробітник Інституту
свинарства імені О.В.Квасницького УААН
- старший науковий співробітник Інституту
розведення і генетики тварин УААН
Миколаївська область
Білоус О.В.

Бакун М.Г.Ліщинська С.В.

Жарук П.Г.

Карасьов О.О.
Ковтюх С.І.
- генеральний директор концерну "Селекція",
співголова комісії
- начальник відділу тваринництва Головного
управління сільського господарства і
продовольства облдержадміністрації, співголова
комісії
- голова правління ВАТ "Миколаївське
облплемпідприємство"
- завідувач лабораторії Інституту тваринництва
степових районів ім. М.Ф.Іванова "Асканія-Нова"
- головний спеціаліст концерну "Селекція"
- провідний спеціаліст концерну "Селекція"
Одеська область
Білоус О.В.

Федоряка В.П.


Єльніна О.А.


Шинкаренко М.Д.


Марченко З.І.
Іванова К.І.
- генеральний директор концерну "Селекція",
співголова комісії
- заступник начальника Головного управління
сільського господарства і продовольства
облдержадміністрації, співголова комісії
- виконавчий директор Одеського обласного
державного підприємства з племінної справи у
тваринництві
- заступник директора наукового центру з
вівчарства Інституту тваринництва степових
районів ім. М.Ф.Іванова "Асканія-Нова"
- головний спеціаліст концерну "Селекція"
- провідини спеціаліст концерну "Селекція"
Полтавська область
Білоус О.В.

Бєлінський В.О.


Іванченко М.І.
Калачник О.С.

Губін О.О.
Гришина Л.П.
- генеральний директор концерну "Селекція",
співголова комісії
- заступник начальника Головного управління
сільського господарства і продовольства
облдержадміністрації, співголова комісії
- голова правління ВАТ "Полтаваплемсервіс"
- начальник відділу селекційно-племінної роботи
ВАТ "Полтаваплемсервіс"
- головний спеціаліст концерну "Селекція"
- старший науковий співробітник Інституту
свинарства УААН
Рівненська область
Білоус О.В.

Гаврилюк П.П.


Чабан І.Д.

Богута В.І.


Гузєв І.В.

Свириденко О.К.
- генеральний директор концерну "Селекція",
співголова комісії
- заступник начальника Головного управління
сільського господарства і продовольства
облдержадміністрації, співголова комісії
- голова правління ВАТ "Рівненський
облплемселекцентр"
- начальник відділу селекційно-племінної роботи
ВАТ "Рівненський облплемселекцентр" ВАТ
"Рівненський облплемселекцентр"
- заступник директора Інституту розведення і
генетики тварин УААН
- провідний спеціаліст концерну "Селекція"
Сумська область
Білоус О.В.

Лобода В.П.


Ладика В.І.

Бойко Ю.М.

Пісковий М.Б.

Кудрявська Н.В.
- генеральний директор концерну "Селекція",
співголова комісії
- заступник начальника Головного управління
сільського господарства і продовольства Сумської
облдержадміністрації, співголова комісії
- директор Сумського державного селекційного
центру
- начальник відділу селекційно-племінної роботи
Сумського державного селекційного центру
- перший заступник генерального директора
концерну "Селекція"
- начальник відділу концерну "Селекція"
Тернопільська область
Кудрявська Н.В.

Гладкий В.М.


Швид І.В.
Бирка С.П.

Карасьов О.О.
Шпак Л.В.
- начальник відділу концерну "Селекція",
співголова комісії
- заступник начальника Головного управління
сільського господарства і продовольства
облдержадміністрації, співголова комісії
- голова правління ВАТ "Тернопільплемсервіс"
- начальник відділу селекційно-племінної роботи
ВАТ "Тернопільплемсервіс"
- головний спеціаліст концерну "Селекція"
- головний спеціаліст концерну "Селекція"
Харківська область
Кудрявська Н.В.

Седлюк І.С.


Черношина З.М.
Шевченко Л.М.

Шинкаренко М.Д.


Чорна О.О.
- начальник відділу концерну "Селекція",
співголова комісії
- заступник начальника Головного управління
сільського господарства і продовольства
облдержадміністрації, співголова комісії
- голова правління ВАТ "Харківплемресурси"
- начальник відділу селекційно-племінної роботи
ВАТ "Харківплемресурси"
- заступник директора наукового центру з
вівчарства Інституту тваринництва степових
районів ім. М.Ф.Іванова "Асканія-Нова"
- провідний спеціаліст концерну "Селекція"
Херсонська область
Пісковий М.Б.

Ланкіна Н.П.


Головко Ю.С.

Шульга В.М.

Шпак Л.В.

Іванова К.І.
- перший заступник генерального директора
концерну "Селекція", співголова комісії
- заступник начальника Головного управління
сільського господарства і продовольства
облдержадміністрації, співголова комісії
- голова правління ВАТ "Херсонське обласне
племпідприємство"
- начальник відділу селекційно-племінної роботи
ВАТ "Херсонське обласне племпідприємство"
- старший науковий співробітник Інституту
розведення і генетики тварин УААН
- провідний спеціаліст концерну "Селекція"
Хмельницька область
Білоус О.В.

Кураш В.Г.


Оляновський A.M.

Єфіменко М.Я.

Губін О.О.
Карасьов О.О.
- генеральний директор концерну "Селекція",
співголова комісії
- начальник Головного управління сільського
господарства і продовольства
облдержадміністрації, співголова комісії
- начальник відділу селекційно-племінної роботи
ВАТ "Хмельницькголовплемпідприємство"
- заступник директора Інституту розведення і
генетики тварин УЛАН
- головний спеціаліст концерну "Селекція"
- головний спеціаліст концерну "Селекція"
Черкаська область
Кудрявська Н.В.

Чернецький А.Г.


Лаврик М.М.
Атамась О.М.

Березовський М.Д.

Шпак Л.В.
- начальник відділу концерну "Селекція",
співголова комісії
- заступник начальника Головного управління
сільського господарства і продовольства
облдержадміністрації, співголова комісії
- заступник голови правління ВАТ "НВО "Прогрес"
- начальник відділу селекційно-племінної роботи
ВАТ "НВО "Прогрес"
- завідувач відділу Інституту свинарства імені
О.В.Квасницького УААН
- головний спеціаліст концерну "Селекція"
Чернівецька область
Микитюк Д.М.


Коц О.В.


Новицький М.В.
Пісковий М.Б.

Шпак Л.В.

Ковтюх С.І.
- начальник Департаменту ринків продукції
тваринництва з Головною державною племінною
інспекцією Мінагрополітики, співголова комісії
- заступник начальника Головного управління з
сільського господарства і продовольства
облдержадміністрації, співголова комісії
- голова правління ВАТ "Буковина-племсервіс"
- перший заступник генерального директора
концерну "Селекція"
- старший науковий співробітник Інституту
розведення і генетики тварин УААН
- провідний спеціаліст концерну "Селекція"
Чернігівська область
Пищолка В.А.Щербань А.М.


Данилевський О.О.
Пісковий М.Б.

Марченко З.І.
Коваленко Г.С.
- заступник начальника Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною державною
племінною інспекцією Мінагрополітики, співголова
комісії
- заступник начальника Головного управління
сільського господарства і продовольства
облдержадміністрації, співголова комісії
- голова асоціації "Чернігівоблплемресурси"
- перший заступник генерального директора
концерну "Селекція"
- головний спеціаліст концерну "Селекція"
- старший науковий співробітник Інституту
розведення і генетики тварин УААН
Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головдержплемінспекцією


Д.М.Микитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики

України,

Української академії

аграрних наук

11.02.2004 N 33/14

СКЛАД

апеляційної комісії по розгляду скарг, пов'язаних з атестацією працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами - бонітування тварин та ведення племінного обліку в тваринництві

Мельник Ю.Ф.

Микитюк Д.М.Пісковий М.Б.
- заступник Міністра аграрної політики України,
голова комісії
- начальник Департаменту ринків продукції
тваринництва з Головною державною племінною
інспекцією Мінагронолітики, заступник голови
комісії
- перший заступник генерального директора концерну
"Селекція", секретар комісії
Члени комісії:
Буркат В.П.


Кравцова Н.С.

Литовченко А.М.
- академік - секретар відділення зоотехнії УААН,
директор Інституту розведення і генетики тварин
УААН
- заступник начальника Юридичного управління
Мінагрополітики
- заступник начальника Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною державною
племінною інспекцією Мінагрополітики
Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головдержплемінспекцією


Д.М.Микитюк