ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

Н А К А З

N 1354 від 02.12.97
м.Київ

Про порядок оформлення трудових книжок голів правлінь ВАТ

Відповідно до Положення про порядок укладення або переукладення контракту з головою правління відкритого акціонерного товариства, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.97 N 1037 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.10.97 за N 483/2287, НАКАЗУЮ:

1. Головам правлінь ВАТ, де частка акцій у статутному фонді перевищує 50%, в місячний термін передати до відділу роботи з головами правлінь ВАТ та аналізу виконання умов контрактів трудові книжки.

2. Директору Департаменту управління частками державного майна Бондарчуку І.В.:

вжити заходів щодо оформлення та зберігання трудових книжок голів правлінь ВАТ;

у разі зволікання з поданням трудових книжок розглядати питання доцільності перебування цих голів правлінь ВАТ на займаних посадах.

З. Уповноважити начальника відділу роботи з головами правлінь ВАТ та аналізу виконання умов контрактів Андрущенка О. А. (під час його відсутності - заступника начальника відділу Гудзя А. А.) підписувати записи до трудових книжок голів правлінь ВАТ.

Начальнику загального відділу Горбачу В. П. ставити печатку ФДМУ в трудові книжки голів правлінь ВАТ на підпис вищезазначених посадових осіб.

4. Директору Департаменту реформування власності Філозопу Є.Т., директору Департаменту з питань реформування власності в АПК Чорноіванову В. В. в межах їх компетенції:

вжити заходів щодо внесення в накази про створення ВАТ вимог стосовно укладання контрактів, подання трудових книжок у встановленому порядку та візування їх посадовими особами Департаменту управління частками державного майна;

щомісяця подавати до Департаменту управління частками державного майна списки нових ВАТ для внесення їх у реєстр, постановки на облік у відділі фінансово-економічного аналізу і відділі роботи з головами правлінь ВАТ та аналізу виконання умов контрактів.

5. Начальникам регіональних відділень ФДМУ вжити заходів щодо виконання вимог цього наказу стосовно ВАТ, що належать до сфер управління регіональних відділень ФДМУ, та своїм наказом визначити осіб, уповноважених оформляти трудові книжки голів правлінь ВАТ.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови ФДМУ Крюкова В.І.

В.о.Голови Фонду
В.Лановий

Надруковано: "Державний інформаційний бюлетень про приватизацію"

N 1, січень 1998 р.