ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Л И С Т

20.07.2005 N 6837/6/17-3116

Про додаткові блага, одержані працівником від працедавця

Державна податкова адміністрація України розглянула ваші листи від 12.07.2005 р. N ДК02-38 та N ДК02-39 і повідомляє.

Відповідно до частини "є" пп. 4.2.9 п. 4.2 ст. 4 Закону України від 22.05.2003 р. N 889 "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі - Закон N 889) до додаткових благ, одержаних працівником від свого працедавця, відноситься і вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

Виходячи з цієї норми Закону N 889 вартість послуг мобільного зв'язку (телефонних розмов з мобільного телефону, який перебуває на балансі підприємства), що сплачується за рахунок цього підприємства, за здійснені його працівником "невиробничі" телефонні розмови, розглядається як додаткове благо, одержане працівником від свого працедавця.

З метою оподаткування вартість таких телефонних розмов включається до складу загального оподатковуваного доходу працівника того місяця, коли підприємство здійснило їх оплату оператору мобільного зв'язку, і з її суми працедавець - податковий агент зобов'язаний утримати податок з доходів фізичних осіб за ставкою 13% (п. 7.1 ст. 7 Закону N 889889-15) та перерахувати його до бюджету відповідно до статей 8 та 16 Закону N 889.

При цьому працедавець - податковий агент також зобов'язаний відобразити суму (вартість) наданих своєму працівнику зазначених додаткових благ у податковому розрахунку ф. N 1-ДФ за ознакою доходу 09.

Щодо питання відображення юридичною особою у розрахунку ф. N 1-ДФ повернення приватному підприємцю коштів за повернутий ним цьому підприємству товар, то якщо таке повернення здійснюється відповідно до ст. 14 Закону України від 12.05.91 р. N 1023-XII1023-12 "Про захист прав споживачів", то з метою оподаткування воно підпадає під дію пп. 4.3.12 п. 4.3 ст. 889-15|st44 Закону N 889889-15. Виплачена взамін товару сума (дохід) відображається підприємством - податковим агентом у податковому розрахунку ф. N 1-ДФ за ознакою доходу 31 у графах 3а та 3. Якщо грошова компенсація перевищує ціну придбання товару, то з перевищення утримується податок з доходів фізичних осіб за ставкою 13% і відповідно заповнюються графи 4а та 4 у розрахунку ф. N 1-ДФ.

Заступник голови
Г.Оперенко