ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Л И С Т

13.12.2004 N 11258/6/17-3116

ДПАУ розглянула лист і стосовно порушених у ньому питань повідомляє.

Особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників, регулюються цивільним законодавством, зокрема Цивільним кодексом України (далі - ЦКУ).

Учасниками цивільних відносин є, зокрема, фізичні особи та юридичні особи (ст. 2 ЦКУ435-15, а підставами виникнення цивільних прав і обов'язків із дій осіб (фізичних і юридичних) є, зокрема, договори (ст. 11 ЦКУ), порядок укладення яких (залежно від видів визначених договором зобов'язань) регулюється окремими статтями ЦКУ.

Зміст договорів цивільно-правового характеру становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільно-правового законодавства (ст. 628 ЦКУ435-15. Строк договору і ціна договору встановлюються умовами договору. Строком договору є час, протягом якого сторони (а сторонами можуть бути як фізичні, так і юридичні особи) можуть здійснити свої права і виконати свої обов'язки відповідно до договору (ст. 631 ЦКУ).

Якщо умовами цивільно-правового договору, укладеного між фізичною особою і підприємством, не визначена необхідність виконання для підприємства зазначених у цьому договорі робіт за межами місця знаходження підприємства, зокрема, за межами України, підприємство може направити таку фізичну особу у відрядження з оформленням всіх необхідних у зазначеному випадку документів (наказ, завдання та ін.), визначених постановою КМУ від 23.04.99 р. N 663 "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон" та Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом МФУ від 13.03.98 р. N 59z0218-98, зареєстрованою в Мін'юсті України 31.03.98 р. N 218/2658. Після закінчення відрядження фізична особа повинна надати підприємству звіт про виконання робіт за договором цивільно-правового характеру та звіт про використання коштів у відрядженні.

Питання щодо оподаткування коштів, наданих на таке відрядження, розглядається з урахуванням положень п. 9.10 ст. 9 Закону України від 22.05.2003 р. N 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб".

Заступник Голови
С.Лекарь