ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ


N 8596/11/15-2216 від 06.08.98

м.Київ

Щодо віднесення витрат підприємства, пов'язаних з відрядженням спеціалістів органу сертифікації


Державна податкова адміністрація України розглянула лист підприємства з іноземними інвестиціями "Велла України" від 24.07.98 р. N 12/RKA-SI щодо віднесення витрат підприємства пов'язаних з відрядженням і перебуванням у країні дислокації підприємств-виробників спеціалістів органу сертифікації до складу його валових витрат і повідомляє.

Відповідно до пункту 5.1. статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"334/94-ВР (із внесеними змінами) валовими витратами виробництва та обігу є сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які купуються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

Поряд з цим, підпунктом 5.4.8 пункту 5.4 зазначеної статті Закону України передбачено, що до валових витрат платника податку включаються, зокрема, витрати на відрядження фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку або є членами керівних органів платника, у межах фактичних витрат особи, яка відряджена...

Таким чином, якщо підприємство "Велла Україна" здійснює витрати, пов'язані з відрядженням і перебуванням у країні дислокації підприємств-виробників спеціалістів органу сертифікації, які не перебувають з ним у трудових відносинах або не є членами його керівних органів, джерелом таких витрат є прибуток, що залишається у розпорядженні цього підприємства.


 Заступник Голови ДПА України              Г.Оперенко

"Налоговый, банковский, таможенный Консультант", N 14-15/99