ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ


Л И С Т


N 4570/7/17-0517 від 31.03.2000

м.Київ

Щодо порядку визначення чисельності найманих працівників, які можуть протягом року перебувати у трудових відносинах з платником єдиного податку


Державна податкова адміністрація України за дорученням Кабінету Міністрів України від 02.03.2000 за N 41-П8575/74 розглянула питання, яке надійшло до відділу розгляду звернень громадян Управління діловодства Кабінету Міністрів України по "гарячій лінії" "Проблеми економічної реформи", щодо порядку визначення чисельності найманих працівників, які можуть перебувати у трудових відносинах з платником єдиного податку протягом календарного року і повідомляє.

Указом Президента України від 28.06.99 за N 746/99 "Про внесення змін до Указу Президента України від 03.07.98 за N 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (стаття 1) встановлено, що спрощена система оподаткування, обліку та звітності запроваджується для фізичних осіб - суб'єктів малого підприємництва, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи при умові, що протягом календарного року в трудових відносинах з ними, включаючи членів їх сімей, перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за календарний рік не перевищує 500 тис. гривень.

При додержанні цих обов'язкових умов фізична особа - суб'єкт малого підприємництва має право самостійно обрати спосіб оподаткування доходів за єдиним податком шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку.

Для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності - платників єдиного податку (на відмінність від юридичних осіб - платників єдиного податку, де середньооблікова чисельність працюючих протягом календарного року визначається за методикою, затвердженою органами статистики) чисельність найманих працівників, включаючи членів його сім'ї, які можуть перебувати у трудових відносинах з ними протягом календарного року, визначається таким чином.

Для переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності не пізніше ніж за 15 днів до початку кварталу, з якого він обирає спосіб оподаткування доходів за єдиним податком (новостворені - з того кварталу, в якому проведена державна реєстрація) подає до органу державної податкової служби за місцем державної реєстрації письмову заяву за формою згідно з Додатком 1 Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 29 жовтня 1999 року за N 599 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 2 листопада 1999 року за N 752, в якій вказує чисельність та поіменний склад найманих працівників, включаючи членів його сім'ї, з якими укладені трудові угоди, та число яких на день складання заяви не може перевищувати 10.

За наявністю заяви, а також платіжного документа про сплату єдиного податку орган державної податкової служби за місцем державної реєстрації фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності протягом 10 робочих днів зобов'язаний безоплатно видати Свідоцтво або надати письмову мотивовану відмову. Свідоцтво видається на квартал та протягом календарного року може продовжуватися щокварталу за умови відсутності заборгованості по сплаті податків та обов'язкових платежів. Підставою для продовження є подання платником єдиного податку вищезазначеної заяви та платіжних документів про сплату єдиного податку за попередні періоди та наступний період, не менший, ніж календарний місяць.

Пунктом 5 Порядку N 599 визначено, якщо платник єдиного податку здійснює підприємницьку діяльність з використанням найманої праці, то на кожну особу, включаючи членів його сім'ї, яка перебуває з ним у трудових відносинах, видається Довідка про трудові відносини з платником єдиного податку (Додаток 2 Порядку). Довідка повинна знаходитися на робочому місці названих осіб та пред'являтися працівникам контролюючих органів, які мають відповідні функціональні повноваження на здійснення перевірки.

Якщо на день складання заяви на право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності у фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності число найманих працівників, включаючи членів їх сім'ї, вже складає 10 чоловік, то відкриття додаткових робочих місць не дозволяється (при умові, що не була зменшена чисельність протягом дії Свідоцтва (кварталу)).

Якщо у заяві зазначено менше 10 найманих працівників, включаючи членів сім'ї, то у разі збільшення чисельності працівників (відкриття додаткових робочих місць) протягом терміну дії отриманого Свідоцтва платник єдиного податку повинен здійснити доплату за кожного додатково найманого працівника, з розрахунку не менш як за повний місяць з початку діяльності таких працівників, отримати довідки для цих працівників, виходячи з того, щоб загальна чисельність знов же не перевищувала 10.

В тому випадку, коли зменшується чисельність працівників протягом терміну дії отриманого Свідоцтва, платник єдиного податку повинен повернути довідки на звільнених працівників, але сплачена сума єдиного податку у вигляді збільшення ставки єдиного податку на 50 відсотків за звільненого працівника поверненню не підлягає та не збільшується до кінця періоду, за який здійснена сплата за звільненого працівника, у разі, якщо платник єдиного податку замість звільнених працівників приймає інших у тому ж періоді. В такому випадку на кожного нового працівника видається Довідка, оскільки довідки, як і Свідоцтво, видані платнику єдиного податку, не можуть бути передані іншим особам, крім зазначених у них.

При втраті Довідки доплата за працівника може бути припинена лише починаючи з наступного кварталу.

Після закінчення терміну дії Свідоцтва воно разом у усіма довідками підлягає поверненню в 5-денний термін до органу державної податкової служби, який їх видав, а у разі продовження терміну дії Свідоцтва здійснюється відповідний запис у Свідоцтві за підписом керівника органу податкової служби або його заступника і засвідчується печаткою. Аналогічні записи здійснюються в довідках найманих працівників, які продовжують діяльність у платника єдиного податку.

Отже, при застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва фізичні особи - платники єдиного податку, починаючи з моменту застосування спрощеної системи оподаткування і до кінця календарного року, на будь-який момент здійснення підприємницької діяльності за участю найманих працівників повинні мати не більш 10 чоловік, незважаючи на те, які зміни (збільшення, зменшення) в чисельності найманих працівників сталися протягом календарного року.


 Заступник Голови ДПА України             Г.Бондаренко

"Налоговый-банковский-таможенный Консультант", N 17\2000