ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ


Л И С Т


N 16244/10/31-238 від 27.09.2000Щодо укладання підрядного договору


Згідно з Указом Президента України від 03.07.98 р. N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (далі Указ N 727), ці суб'єкти - фізичні особи мають право самостійно обирати спосіб оподаткування доходів за єдиним податком шляхом придбання свідоцтва про сплату єдиного податку, якщо у трудових відносинах з ними, включаючи членів їхніх сімей, протягом календарного року знаходиться не більше 10 осіб, доходи яких від реалізації продукції (товарів, послуг) за цей рік становлять не більше 500 тисяч гривень.

Форма і порядок видачі відповідного свідоцтва затверджені наказом ДПА України від 29.10.99. N 559 (далі Порядок N 559). Підставою отримання свідоцтва є письмова заява суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи (далі СПДФО) за формою Додатку 1 до Порядку, який передбачає подання поіменного списку осіб, що перебувають з підприємцем у трудових відносинах, і число яких не більше 10.


Трудові відносини регулюються Кодексом законів про працю (далі Кодекс), згідно з яким трудовий договір - угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов'язаний виконувати роботу, визначену цією угодою, а роботодавець виплачувати зарплату і забезпечувати усі необхідні умови для передбаченої в угоді роботи.


У трудовому договорі має бути обумовлено, чи це основне місце роботи працівника (що вимагає ведення трудової книжки), чи не основне (якщо він вже має роботу, де така книжка ведеться), оскільки від цього й залежить порядок оподаткування прибуткового податку доходів, які СПДФО виплачує робітнику. Згідно зі ст. 48 Кодексу322-08, трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, організації чи у фізичної особи більше п'яти днів.


Відповідно до ст. 9 Закону України від 07.02.1991 N 698-XII "Про підприємництво" зі змінами і доповненнями, для здійснення підприємницької діяльності підприємець має право укладати з громадянами договори про використання їхньої праці, але підприємець зобов'язаний забезпечити умови та охорону праці, її оплату не нижче встановленого в країні мінімального рівня, а також інші соціальні гарантії, зокрема соціальне та медичне страхування і соціальне забезпечення згідно з чинним законодавством.


Мінпраці та соціальної політики України (наказ від 08.06.2001 N 260) був розроблений і схвалений окремий механізм укладення трудового договору між працівником та СПДФО, форма цього договору та порядок його реєстрації в державній службі зайнятості.


Якщо платник єдиного податку (далі ПЄП) здійснює підприємницьку діяльність з використанням найманої праці, то на кожну особу, яка перебуває з ним у трудових відносинах, включаючи членів його сім'ї, ПЄП видається довідка про трудові відносини фізичної особи з ПЄП за встановленою Порядком N 599 формою. Довідка має знаходитися на робочому столі вказаних осіб і пред'являтися робітникам контролюючих органів під час перевірки.


Згідно зі ст. 2 Указу N 727/98 ставка єдиного податку для СПДФО встановлюється місцевими радами за місцем його державної реєстрації і залежно від виду діяльності не може бути меншою 20 і більшою 200 гривень на місяць. Причому, якщо ПЄП здійснює підприємницьку діяльність з використанням найманої праці чи за участю в цій діяльності членів його сім'ї, ставка єдиного податку збільшується на 50 відсотків за кожну особу.


Порядком N 599 передбачено, що у випадку збільшення кількості робітників (створення додаткових робочих місць) протягом строку дії отриманого свідоцтва ПЄП має здійснити доплату за кожного додатково прийнятого на роботу працівника з розрахунку не менше як за повний місяць з початку роботи таких працівників та отримати довідки на цих робітників. У випадку зменшення кількості працівників протягом строку дії свідоцтва ПЄП має повернути отримані довідки.


Підрядний договір - це цивільно-правовий договір, що регулюється Цивільним кодексом України. За цим договором робітник зобов'язаний виконати зазначену замовником роботу з його чи своїх матеріалів, а замовник - прийняти та оплатити виконану роботу. По закінченню роботи підприємець та громадянин підписують акт прийому-здачі робіт (послуг), що є підставою для виплати винагороди, передбаченої підрядним договором.


Отже, приватні підприємці - платники єдиного податку, що укладають з громадянами підрядні договори, не доплачують за них 50 відсотків своєї ставки єдиного податку за умови, якщо робота (послуги) за такими договорами носить тимчасовий, а не постійний характер.


 Заступник голови ДПА у
 Дніпропетровській області                Г.Нетеса

"Урядовий кур'єр", N 196, 23.10.2002 р.