ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

30.07.2012 № 578 ( z1405-12 )

ЖУРНАЛ

реєстрації виданих медичних довідок про стан здоров’я особи, яка претендує на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування


(
Див. текст )

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги

М.К. Хобзей

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

30.07.2012 № 578 ( z1405-12 )

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 серпня 2012 р.

за № 1409/21721

ІНСТРУКЦІЯ

щодо порядку заповнення форми первинної облікової документації № 133-1/о "Журнал реєстрації виданих медичних довідок про стан здоров’я особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування"

1. Форма первинної облікової документації № 133-1/о "Журнал реєстрації виданих медичних довідок про стан здоров’я особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування" (далі - Журнал реєстрації), ведеться для реєстрації виданих форм первинної облікової документації № 133/о "Медична довідка про стан здоров’я особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування" .

2. Журнал реєстрації заповнюється уповноваженою особою, визначеною керівником закладу охорони здоров’я, який проводив медичний огляд особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

У лівому верхньому куті Журналу реєстрації зазначаються найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, у сфері управління якого (якої) перебуває заклад охорони здоров’я, найменування та місцезнаходження (поштова адреса) закладу охорони здоров’я, в якому заповнюється Журнал реєстрації, та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.

3. Графи Журналу реєстрації заповнюються чітко і повністю.

4. Журнал реєстрації ведеться в паперовому вигляді.

5. Сторінки Журналу реєстрації повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою закладу охорони здоров’я.

6. Строк зберігання Журналу реєстрації в закладі охорони здоров’я - 3 роки.

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги

М.К. Хобзей