КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 25 жовтня 2008 р. N 939
Київ

Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери


( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1117 від 20.12.2008

N 337 від 12.05.2010

N 1212 від 29.12.2010

N 10 від 11.01.2012 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що розміри посадових окладів, визначені постановами Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. N 74 "Про умови оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ і організацій та інших наукових установ Національної академії наук" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 5, ст. 182; 2007 р., N 64, ст. 2502), від 8 травня 2001 р. N 488488-2001-п "Про умови оплати праці працівників президії Національної академії наук та її апарату" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 20, ст. 871; 2002 р., N 12, ст. 578; 2007 р., N 79, ст. 2945), від 21 серпня 2001 р. N 10961096-2001-п "Про умови оплати праці працівників Національної комісії з радіаційного захисту населення" (Офіційний вісник України, 2001 р. , N 34, ст. 1591; 2007 р., N 67, ст. 2586), від 19 грудня 2001 р. N 17081708-2001-п "Про умови оплати праці працівників апарату президій галузевих академій наук" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 51, ст. 2304; 2007 р., N 64, ст. 2503), від 16 березня 2006 р. N 341341-2006-п "Про оплату праці працівників Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 12, ст. 804; 2007 р., N 46, ст. 1876), від 25 липня 2007 р. N 955955-2007-п "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 55, ст. 2213) і від 25 червня 2008 р. N 569569-2008-п "Про умови оплати праці працівників державного підприємства "Культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 47, ст. 1531), від 2 квітня 2009 р. N 290290-2009-п "Про умови оплати праці працівників Допоміжної служби Ради міністрів Автономної Республіки Крим" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 25, ст. 837), змінюються у 2012 році в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, розмір якого визначено у примітці 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 12981298-2002-п "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699; 2005 р., N 34, ст. 2064).


( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1117 від 20.12.2008,
N 337 від 12.05.2010,
N 1212 від 29.12.2010 )

Для працівників, у яких посадові оклади менші ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатному розписі установлюються на рівні мінімальної заробітної плати.


( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 337 від 12.05.2010 )

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".


( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1117 від 20.12.2008 )
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 10 від 11.01.2012 )
( Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 1117 від 20.12.2008 )

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України
Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 25 жовтня 2008 р. N 939

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Пункт 3-1 постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. N 74 "Про умови оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ і організацій та інших наукових установ Національної академії наук" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 5, ст. 182).

2. Пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 8 травня 2001 р. N 488 "Про умови оплати праці працівників президії Національної академії наук та її апарату" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 20, ст. 871).

3. Пункт 3-1 постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. N 1096 "Про умови оплати праці працівників Національної комісії з радіаційного захисту населення" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 34, ст. 1591).

4. Пункт 5-1 постанови Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2001 р. N 1708 "Про умови оплати праці працівників апарату президій галузевих академій наук" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 51, ст. 2304).

5. Пункт 7 постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2006 р. N 341 "Про оплату праці працівників Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 12, ст. 804).

6. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. N 984 "Деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 29, ст. 2092).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 р. N 602 "Про розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 26, ст. 1044).

8. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. N 955 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 55, ст. 2213).

9. Абзаци другий і третій постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 р. N 1059 "Про внесення змін до постаови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. N 74" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 64, ст. 2502).

10. Абзаци другий і третій постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 р. N 1060 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2001 р. N 1708" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 64, ст. 2503).

11. Пункт 1 змін, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. N 1096, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 р. N 1101 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 67, ст. 2586).

12. Абзаци другий і третій постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. N 1227 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 травня 2001 р. N 488" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 79, ст. 2945).

13. Пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2008 р. N 569 "Про умови оплати праці працівників державного підприємства "Культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 47, ст. 1531).