КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 березня 2006 р. № 268

Київ

Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів


( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 361 від 25.03.2006

№ 467 від 10.04.2006

№ 710 від 24.05.2006

№ 855 від 24.06.2006

№ 984 від 19.07.2006

№ 1344 від 21.09.2006

№ 1559 від 08.11.2006

№ 1839 від 27.12.2006

№ 72 від 31.01.2007

№ 149 від 07.02.2007

№ 328 від 01.03.2007

№ 700 від 12.05.2007

№ 1052 від 15.08.2007

№ 1099 від 05.09.2007

№ 1177 від 26.09.2007

№ 1335 від 21.11.2007

№ 1341 від 21.11.2007

№ 2 від 09.01.2008 )
( Про підвищення з 1 лютого 2008 р. на 45 відсотків посадових окладів додатково див. Постанову КМ
№ 34 від 06.02.2008 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 63 від 22.02.2008

№ 187 від 12.03.2008

№ 290 від 02.04.2008

№ 426 від 07.05.2008

№ 448 від 14.05.2008

№ 538 від 11.06.2008

№ 663 від 23.07.2008

№ 664 від 23.07.2008

№ 829 від 17.09.2008

№ 869 від 01.10.2008

№ 965 від 05.11.2008

№ 74 від 11.02.2009

№ 453 від 13.05.2009

№ 504 від 27.05.2009

№ 669 від 01.07.2009

№ 999 від 23.09.2009

№ 1064 від 30.09.2009

№ 6 від 06.01.2010

№ 41 від 13.01.2010

№ 270 від 17.03.2010

№ 310 від 14.04.2010

№ 404 від 09.06.2010

№ 416 від 09.06.2010

№ 545 від 30.06.2010

№ 995 від 03.11.2010

№ 1023 від 10.11.2010

№ 1030 від 10.11.2010

№ 1031 від 10.11.2010

№ 1084 від 01.12.2010

№ 1097 від 01.12.2010

№ 20 від 17.01.2011

№ 60 від 02.02.2011

№ 215 від 09.03.2011

№ 380 від 04.04.2011

№ 394 від 13.04.2011

№ 395 від 13.04.2011

№ 409 від 13.04.2011

№ 487 від 11.05.2011

№ 511 від 18.05.2011

№ 534 від 25.05.2011

№ 613 від 09.06.2011

№ 759 від 20.07.2011

№ 918 від 31.08.2011

№ 1020 від 05.10.2011

№ 1035 від 12.10.2011

№ 1084 від 26.10.2011

№ 1118 від 02.11.2011

№ 11 від 11.01.2012

№ 12 від 11.01.2012

№ 35 від 25.01.2012

№ 39 від 18.01.2012

№ 67 від 08.02.2012

№ 215 від 21.03.2012

№ 229 від 21.03.2012

№ 379 від 17.05.2012

№ 505 від 31.05.2012

№ 601 від 04.07.2012

№ 646 від 18.07.2012

№ 665 від 25.07.2012

№ 728 від 08.08.2012

№ 868 від 19.09.2012 )

Кабінет Міністрів України

постановляє:

1. Затвердити схеми посадових окладів керівних працівників, спеціалістів і службовців Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Апарату Верховної Ради України, апарату Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України, Рахункової палати України, апарату Ради національної безпеки і оборони України, апарату Вищої ради юстиції, секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Державної судової адміністрації, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, апарату Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, їх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Рахункової палати Автономної Республіки Крим, виборчої комісії Автономної Республіки Крим, міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, органів прокуратури, судів та інших органів державної влади, згідно з додатками 1-47, 55, а також розміри надбавок за ранг державного службовця, дипломатичний ранг, спеціальне звання та класний чин, та окладів осіб начальницького складу податкової міліції за спеціальні звання згідно з додатками 56-59.


( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 187 від 12.03.2008 ,
№ 426 від 07.05.2008 ,
№ 1023 від 10.11.2010 ,
№ 409 від 13.04.2011 ,
№ 646 від 18.07.2012 )

Умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються органом місцевого самоврядування виходячи з умов оплати праці, встановлених для державних службовців відповідних категорій і схем посадових окладів згідно з додатками 48-54 і 57.


( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 467 від 10.04.2006 ,
№ 984 від 19.07.2006 ,
№ 187 від 12.03.2008 ,
№ 310 від 14.04.2010 )

2. Надати право керівникам органів, зазначених у пункті 1 цієї постанови, у межах затвердженого фонду оплати праці:

1) установлювати:

а) керівникам підрозділів, спеціалістам і службовцям посадові оклади відповідно до затверджених цією постановою схем посадових окладів;

б) заступникам керівників, заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цією постановою, посадові оклади на 3-7 відсотків нижче передбаченого схемою посадового окладу відповідного керівника;

в) надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи:

керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, класний чин, кваліфікаційний клас, спеціальне звання) та надбавки (винагороди) за вислугу років; керівним працівникам і спеціалістам департаментів, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких актів (якщо положеннями про підрозділи передбачено виконання такої роботи), керівним працівникам і слідчим органів внутрішніх справ, посади яких віднесені до відповідних категорій посад державних службовців і які здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, - у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, класний чин, кваліфікаційний клас, спеціальне звання) та надбавки (винагороди) за вислугу років;


( Абзац другий підпункту 1 "в" пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1559 від 08.11.2006 ,
№ 700 від 12.05.2007 ,
№ 538 від 11.06.2008 ,
№ 505 від 31.05.2012 ,
№ 868 від 19.09.2012 )

Надбавка не встановлюється сільським, селищним головам, їх заступникам та іншим керівним працівникам і спеціалістам апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих органів.


( Підпункт 1 "в" пункту 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
№ 504 від 27.05.2009 )

службовцям - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років.


( Абзац підпункту 1 "в" пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 984 від 19.07.2006 )

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується;

г) спеціалістам і службовцям (крім заступників керівників органів виконавчої влади, прокуратури, судів та інших органів, керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплату:

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) - до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;

за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу - у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплати) і посадовим окладом працівника, який виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, у разі, коли працівник, що виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником;

ґ) посадові оклади окремим працівникам, посади яких не передбачені цією постановою, на рівні посадових окладів відповідних категорій спеціалістів та службовців;


( Пункт 2 доповнено підпунктом 1 "ґ" згідно з Постановою КМ
№ 984 від 19.07.2006 )

2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат у 2006 році в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі відповідного органу, та економії коштів на оплату праці, а починаючи з 1 січня 2007 р. - у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання відповідного органу;

3) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника (місячного грошового забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького складу).


( Підпункт 3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 984 від 19.07.2006 )

2-1. Надати право керівникам центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів та Секретаріату Кабінету Міністрів України в межах затвердженого фонду оплати праці встановлювати:


( Абзац перший пункту 2-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1118 від 02.11.2011 )

директорам департаментів (начальникам головних управлінь, управлінь податкової міліції), чисельність працівників яких перевищує 40 одиниць, та директорам департаментів, чисельність працівників яких перевищує 70 одиниць, - посадові оклади, підвищені відповідно не більше ніж на 10 відсотків та не більше ніж на 20 відсотків посадового окладу, передбаченого схемою, затвердженою цією постановою;


( Абзац другий пункту 2-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 380 від 04.04.2011 )

керівникам патронатних служб - посадові оклади на рівні посадового окладу директора департаменту з чисельністю працівників понад 70 одиниць з урахуванням підвищення посадового окладу не більше ніж на 20 відсотків;

помічникам Міністра - посадові оклади на рівні посадового окладу директора департаменту з чисельністю працівників понад 40 одиниць з урахуванням підвищення посадового окладу не більше ніж на 10 відсотків.


( Постанову доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ
№ 20 від 17.01.2011 )

3. Виплачувати працівникам органів, зазначених у пункті 1 цієї постанови:

1) надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - у розмірі 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу;

2) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;

3) надбавку за почесне звання "заслужений" - у розмірі 5 відсотків посадового окладу.

Доплата за науковий ступінь та надбавка за почесне звання виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з науковим ступенем або почесним званням;


( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
№ 984 від 19.07.2006 )

4) надбавку за вислугу років державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг і залежно від стажу державної служби, служби в органах місцевого самоврядування в таких розмірах: понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків.


( Пункт 3 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ
№ 700 від 12.05.2007 )
( Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ
№ 646 від 18.07.2012 )

5. Грошове забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького складу, відряджених до органів державної влади та місцевого самоврядування складається з посадового окладу, інших виплат (крім надбавки за ранг та надбавки за вислугу років), установлених цією постановою, а також окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років, установлених у розмірі і порядку, що визначаються законодавством для військовослужбовців. На зазначених осіб не поширюється дія постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. № 104 "Про порядок і норми грошового та матеріального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 6, ст. 225; 2002 р., № 47, ст. 2125; 2003 р., № 37, ст. 1981), крім абзаців третього, п'ятого і шостого пункту 1.


( Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 984 від 19.07.2006 ,
№ 74 від 11.02.2009 )

Для обчислення розміру складових грошового забезпечення замість надбавки за ранг застосовується розмір окладу за військовим званням.


( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 505 від 31.05.2012 )

6. Преміювання керівників органів виконавчої влади та інших органів, їх заступників, встановлення їм надбавок, передбачених цією постановою, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірі, установлених цією постановою, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається органом вищого рівня.


( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 984 від 19.07.2006 )

Преміювання сільських, селищних і міських голів, голів районних і районних у містах рад, їх заступників, встановлення їм надбавок, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірі, установлених цією постановою, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається відповідною радою.


( Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 984 від 19.07.2006 )
( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 505 від 31.05.2012 ,
№ 646 від 18.07.2012 )

7. Групи за оплатою праці керівних працівників і спеціалістів місцевих державних адміністрацій та їх управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, судів визначаються відповідно до показників , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 614 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 30, ст. 3308).


( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 505 від 31.05.2012 )

8. Видатки, пов'язані з набранням чинності цією постановою, здійснюються в межах асигнувань на оплату праці, затверджених у кошторисах на утримання відповідних органів.

Керівникам органів, зазначених у пункті 1 цієї постанови, для реалізації її норм здійснити заходи, спрямовані на економію фонду оплати праці, упорядкування та оптимізацію структури їх апарату.

9. У разі зменшення у зв'язку з прийняттям цієї постанови та визнанням такими, що втратили чинність, актів Кабінету Міністрів України та Указів Президента України, розміру заробітної плати (без премії), грошового забезпечення (без премії) в окремих працівників державних та інших органів, умови оплати праці яких визначені цією постановою, та у працівників, прирівняних згідно з нормативно-правовими актами, що втрачають чинність, за умовами оплати праці до працівників державних органів, або яким передбачено збереження умов оплати праці за попередньою посадою, на час роботи на займаній посаді виплачується різниця між заробітною платою (без премії), грошовим забезпеченням (без премії), визначеною за умовами оплати праці, згідно з нормативно-правовими актами, що втратили чинність, та розміром заробітної плати, встановленим за новими умовами оплати праці.


( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 984 від 19.07.2006 )

10. Нові умови оплати праці зазначених працівників визначаються за займаною посадою у відповідному державному органі згідно з цією постановою або окремим нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України чи Міністерства соціальної політики.


( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 35 від 25.01.2012 )

11. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції та іншим центральним органам виконавчої влади подати у двомісячний строк Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів з питань оплати праці у відповідність із цією постановою, а також привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

12. Пропозиції щодо удосконалення умов оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування вносить Кабінетові Міністрів України Міністерство соціальної політики.


( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 35 від 25.01.2012 )

13. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів, Міністерству економіки та Головному управлінню державної служби проаналізувати за підсумками першого півріччя 2006 р. результати запровадження умов оплати праці, визначених цією постановою, та внести у разі потреби пропозиції щодо їх удосконалення.

14. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

15. Умови оплати праці, затверджені цією постановою, застосовуються з 1 січня 2006 р., а для працівників, окремі умови оплати праці яких визначені Указами Президента України, - з 1 квітня після визнання такими, що втратили чинність, цих Указів.

Прем'єр-міністр України                                Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 26

Додаток 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 14 квітня 2010 р. № 310 ( 310-2010-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Адміністрації Президента України

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Керівник Головного управління
2440
Перший заступник керівника Головного управління
2397
Заступник керівника Головного управління
2370
Керівник Прес-служби, керівник управління, керівник управління у складі Головного управління
2333
Заступник керівника управління
2236
Завідувач самостійного відділу
2226
Завідувач відділу в складі Головного управління, управління, заступник завідувача самостійного відділу
2156
Заступник завідувача відділу в складі Головного управління, управління
2129
Завідувач сектору, групи
2113
Радник Глави Адміністрації
2060
Референт Президента України
2050
Помічники: Глави Адміністрації, першого заступника Глави Адміністрації, заступника Глави Адміністрації
2045
Головний консультант-інспектор
2033
Головний консультант
2033
Старший консультант
1605
Консультант
1311
Спеціаліст I категорії
1204
Спеціаліст II категорії
1027
Спеціаліст
888

__________

Примітка.

Керівним працівникам і спеціалістам, які проводять юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів та їх ґрунтовне редакційне опрацювання, посадовий оклад встановлюється на 20 відсотків вище ніж посадовий оклад відповідного керівного працівника і спеціаліста, передбачений цією схемою.


( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 984 від 19.07.2006 ; в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1341 від 21.11.2007 ; в редакції Постанови КМ
№ 310 від 14.04.2010 ; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1031 від 10.11.2010 ,
№ 534 від 25.05.2011 ,
№ 379 від 17.05.2012 )

Додаток 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п )

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Державного управління справами

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Керівник секретаріату
2397
Керівник (начальник) управління, заступник керівника секретаріату
2333
Заступник керівника (начальника) управління
2236
Завідувач самостійного відділу
2226
Завідувач відділу в складі управління
2156
Заступник завідувача відділу в складі управління
2129
Завідувач сектору, групи
2113
Радник керівника
2060
Головний консультант, помічник Президента України, строк повноважень якого закінчився
1819
Старший консультант
1605
Спеціаліст I категорії
1204
Спеціаліст II категорії
1027
Спеціаліст
888


( Додаток 2 в редакції Постанов КМ
№ 984 від 19.07.2006 ,
№ 700 від 12.05.2007 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 215 від 21.03.2012 )

Додаток 2-1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів працівників апарату Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Керівник апарату
2397
Заступник керівника апарату
2354
Начальник управління
2290
Завідувач самостійного відділу
2226
Завідувач відділу у складі управління, заступник завідувача самостійного відділу
2156
Завідувач сектору
2087
Головний консультант
1766
Старший консультант
1605


( Постанову доповнено додатком 2-1 згідно з Постановою КМ
№ 467 від 10.04.2006 ; в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 )

Додаток 3

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Секретаріату Кабінету Міністрів

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Керівник групи в Апараті Прем'єр-міністра України, перший помічник Прем'єр-міністра
2354
Директор департаменту, бюро, начальник управління, начальник управління у складі департаменту, бюро
2333
Керівник Протоколу Прем'єр-міністра, прес-секретар Прем'єр-міністра
2295
Заступник керівника Секретаріату - завідуючий сектором в Апараті Прем'єр-міністра
2279
Завідуючий самостійним відділом, керівник служби Першого віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра, Міністра Кабінету Міністрів; керівник групи радників Першого віце-прем'єр-міністра, керівник групи експертів Першого віце-прем'єр-міністра
2226
Завідуючий відділом у складі департаменту, бюро, управління, керівник апарату Постійного Представника у Конституційному Суді України, керівник апарату Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, завідуючий відділом в Апараті Прем'єр-міністра
2156
Радник Прем'єр-міністра, помічник Прем'єр-міністра
2119
Завідуючий сектором у складі департаменту, бюро, управління, завідуючий сектором у відділі, що перебуває у складі департаменту, бюро, управління
2092
Завідуючий сектором у складі самостійного відділу
2054
Помічник, радник Першого віце-прем'єр-міністра, науковий консультант Прем'єр-міністра, референт Прем'єр-міністра
2045
Керівник групи радників Віце-прем'єр-міністра, керівник групи експертів Віце-прем'єр-міністра, перший помічник Віце-прем'єр-міністра, Міністра Кабінету Міністрів, прес-секретар Віце-прем'єр-міністра
2033
Помічник, радник Віце-прем'єр-міністра, Міністра Кабінету Міністрів, помічник першого заступника Міністра
2033
Головний спеціаліст, консультант, експерт
2033
Провідний спеціаліст
1311
Спеціаліст I категорії
1204
Спеціаліст II категорії
1027
Спеціаліст
888

__________

Примітка.

Керівним працівникам і спеціалістам, які проводять юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів та їх ґрунтовне редакційне опрацювання, посадовий оклад встановлюється на 20 відсотків вище від посадового окладу відповідного керівного працівника і спеціаліста, передбаченого цією схемою.


( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 855 від 24.06.2006 ,
№ 72 від 31.01.2007 ; в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 ; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 2 від 09.01.2008 ,
№ 63 від 22.02.2008 ; в редакції Постанови КМ
№ 829 від 17.09.2008 ; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 965 від 05.11.2008 ,
№ 453 від 13.05.2009 ,
№ 270 від 17.03.2010 )

Додаток 4

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Апарату та секретаріатів комітетів Верховної Ради України, а також помічників-консультантів народних депутатів України, на яких поширюється дія Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 )

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Перший заступник Керуючого справами
2568
Заступник Керуючого справами
2461
Керівник Секретаріату Голови Верховної Ради України
2440
Керівник головного управління, керівник самостійного управління
2333
Прес-секретар Голови Верховної Ради
2295
Перший помічник Голови Верховної Ради
2258
Керівник управління у складі головного управління
2247
Завідувач самостійного відділу, керівник Прес-служби
2226
Завідувач відділу у складі головного управління, самостійного управління, управління, Секретаріату Голови Верховної Ради
2156
Завідувач секретаріату комітету, секретаріату депутатської фракції
2092-2333
Завідувач секретаріату першого заступника, заступника Голови Верховної Ради
2226
Радник, помічник Голови Верховної Ради
2119
Завідувач сектору
2092
Завідувач групи (самостійної), групи у складі самостійного відділу; завідувач відділу у складі секретаріату комітету
2087
Завідувач канцелярії першого заступника, заступника Голови Верховної Ради
2033
Радник першого заступника, заступника Голови Верховної Ради, Керівника Апарату
2060
Головний: консультант з питань юридично-наукового забезпечення, науковий консультант
2033
Головний: консультант, спеціаліст
2033
Старший: консультант з питань юридично-наукового забезпечення, науковий консультант
1659
Старший консультант
1605
Провідний спеціаліст
1311
Консультант; помічник-консультант народного депутата України
1311
Спеціаліст I категорії
1204
Спеціаліст II категорії
1027
Спеціаліст
888

__________

Примітка.

Керівним працівникам і спеціалістам, які проводять юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів та їх ґрунтовне редакційне опрацювання, посадовий оклад встановлюється на 20 відсотків вище від посадового окладу відповідного керівного працівника і спеціаліста, передбаченого цією схемою.


( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 984 від 19.07.2006 ; в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1341 від 21.11.2007 )

Додаток 4-1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Представник Уповноваженого з прав людини, керівник секретаріату Уповноваженого з прав людини
2675
Керівник служби Уповноваженого, перший помічник, секретар консультативної ради
2354
Керівник департаменту
2333
Керівник прес-служби Уповноваженого, помічник - прессекретар Уповноваженого
2295
Начальник самостійного управління
2290
Керівник самостійного відділу
2226
Завідувач відділу у складі департаменту, управління
2156
Радник, помічник Уповноваженого
2119
Завідувач сектору у складі департаменту, управління
2092
Завідувач сектору у складі самостійного відділу
2054
Головний консультант, головний спеціаліст, помічник
1819
Провідний спеціаліст, консультант
1311
Спеціаліст I категорії
1204


( Постанову доповнено Додатком 4-1 згідно з Постановою КМ
№ 984 від 19.07.2006 ; в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 )

Додаток 5

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Управління адміністративними будинками Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Головного управління санаторно-курортних закладів в Автономній Республіці Крим Державного управління справами та Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України, начальника Управління житловими будинками Управління справами Верховної Ради України

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Начальник Головного управління, управління
1926-2033
Перший заступник начальника Головного управління, управління
1873-1980
Заступник начальника Головного управління, управління
1830-1878
Завідувач відділу
1605-1712
Завідувач сектору
1445-1498
Головний спеціаліст
1177-1231
Провідний спеціаліст
936-963
Спеціаліст I категорії
829-856
Спеціаліст II категорії
733-760
Спеціаліст
669-696


( Додаток 5 в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 ; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 995 від 03.11.2010 ,
№ 613 від 09.06.2011 )

Додаток 6

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Керівник служби, радник Представництва
1685-1712
Головний консультант, помічник Постійного Представника, прессекретар
883
Провідний спеціаліст
722
Керівник секретаріату Ради представників кримськотатарського народу, спеціаліст I категорії
642


( Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1839 від 27.12.2006 ; в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 )

Додаток 7

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Апарату Ради національної безпеки і оборони України

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Керівник служби Секретаря Ради
2440
Перший заступник керівника Служби Секретаря Ради
2365
Заступник керівника Служби Секретаря Ради
2268
Керівник департаменту, керівник самостійного управління
2333
Керівник служби
2397
Заступник керівника департаменту, керівника самостійного управління
2236
Керівник управління у складі департаменту, завідувач самостійного відділу
2226
Заступник керівника управління у складі департаменту, завідувач самостійного відділу
2156
Завідувач відділу у складі департаменту, служби, управління
2156
Заступник завідувача відділу в складі департаменту, служби, управління
2129
Завідувач сектору
2113
Керівник групи радників Секретаря Ради
2226
Головний радник Секретаря Ради
2119
Радник Секретаря Ради
2060
Помічник Секретаря Ради
2054
Помічник першого заступника, помічник заступника Секретаря Ради
1873-1926
Державний експерт
1873
Головний консультант
1819
Головний спеціаліст
1766
Прес-секретар
2295


( Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 984 від 19.07.2006 ; в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 ;
№ 759 від 20.07.2011 )

Додаток 8

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Національного інституту стратегічних досліджень

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Директор
2568
Перший заступник директора - керівник Центру нормопроектного забезпечення діяльності Президента України, заступник директора
2440
Завідувач самостійного відділу
2226
Перший заступник, заступник керівника Центру нормопроектного забезпечення діяльності Президента України
2070-2159
Завідувач сектору
2060-2087
Радник директора, вчений секретар
2033-2060
Головний: консультант, спеціаліст
1605-1659
Старший консультант
1552-1605
Провідний спеціаліст, консультант
1311
Спеціаліст I категорії
1204
Спеціаліст II категорії
1027
Спеціаліст
888


( Додаток 8 в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 290 від 02.04.2008 )

Додаток 8-1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Національного інституту проблем міжнародної безпеки

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Директор
2568
Перший заступник директора
2440
Заступник директора
2268
Вчений секретар
2033-2060
Завідувач відділу
2226
Радник, помічник директора
1873-1926
Державний експерт
1873
Головний: консультант, спеціаліст
1605-1659
Старший консультант
1552-1605
Провідний спеціаліст, консультант
1311
Спеціаліст I категорії
1204
Старший референт
888


( Постанову доповнено Додатком 8-1 згідно з Постановою КМ
№ 984 від 19.07.2006 ; в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 999 від 23.09.2009 )

Додаток 8-2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Національної академії державного управління при Президентові України та регіональних інститутів державного управління Академії

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Національна академія

Президент
2568
Перший віце-президент
2440
Віце-президент
2388-2440
Заступник директора Інституту, начальник самостійного управління
1980-2033
Начальник самостійного відділу, декан факультету, вчений секретар
1873-1926
Начальник відділу в складі самостійного управління, у складі Інституту, помічник президента
1659-1712
Завідувач самостійного сектору
1472-1498
Завідувач сектору в складі самостійного управління, самостійного відділу
1392-1445
Головний спеціаліст, радник президента
1204-1231
Провідний спеціаліст
950-963
Спеціаліст I категорії
843-856
Спеціаліст II категорії
747-760
Спеціаліст
683-696
Регіональні інститути

Заступник директора Інституту
2096-2220
Начальник самостійного управління
1926-1980
Начальник самостійного відділу, декан факультету
1819-1873
Начальник відділу в складі самостійного управління
1605-1659
Завідувач самостійного сектору
1445-1472
Завідувач сектору в складі самостійного управління, самостійного відділу
1338-1392
Головний спеціаліст
1177-1204
Провідний спеціаліст
936-950
Спеціаліст I категорії
829-843
Спеціаліст II категорії
733-747
Спеціаліст
669-683


( Постанову доповнено Додатком 8-2 згідно з Постановою КМ
№ 918 від 31.08.2011 )

Додаток 9

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів працівників Секретаріату Центральної виборчої комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Керівник Секретаріату, керівник Служби розпорядника Державного реєстру виборців
2461
Керівник служби Голови, перший помічник Голови, заступник керівника Секретаріату, заступник керівника Служби розпорядника Державного реєстру виборців
2354
Радник Голови, помічник Голови
2092-2119
Прес-секретар Голови, керівник прес-служби
2295
Начальник управління, завідувач самостійного відділу
2226-2290
Завідувач відділу в складі управління
2129-2156
Завідувач сектору
2060-2087
Помічник: заступника Голови, секретаря Комісії, члена Комісії
1846-1873
Головний консультант
1819
Головний спеціаліст
1605-1659
Провідний спеціаліст
1311
Спеціаліст I категорії
1204
Спеціаліст II категорії
1027
Спеціаліст
888


( Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 710 від 24.05.2006 ; в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 ,
№ 1052 від 15.08.2007 )

Додаток 10

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Рахункової палати

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Заступник директора департаменту
2771
Начальник управління, керівник служби керівництва Рахункової палати, керівник служби радників та експертів, прес-секретар Голови
2643
Начальник самостійного відділу
2504
Радник Голови
2156
Начальник відділу в складі департаменту, управління, помічник Голови
2087-2226
Завідувач сектору
2054
Помічник першого заступника, заступника Голови, помічник секретаря Рахункової палати
2033
Головний спеціаліст
1530-1600
Провідний спеціаліст
1220-1252
Спеціаліст I категорії
1081-1113
Спеціаліст II категорії
952-990
Спеціаліст
872-904
Спеціалісти Рахункової палати, що виконують контрольні функції та проводять перевірки:

головний спеціаліст
2033
провідний спеціаліст
1311

__________

Примітка.

Посадові оклади визначені з урахуванням статті 39 Закону України "Про Рахункову палату"315/96-ВР .


( Додаток 10 в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 ; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1099 від 05.09.2007 ,
№ 1084 від 01.12.2010 )

Додаток 11

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату Вищої ради юстиції України

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Секретар секції
2675
Керівник секретаріату
2461
Начальник: управління, самостійного відділу
2226-2290
Керівник служби - головний радник Голови
2226
Завідувач відділу в складі управління, керівник прес-служби
2129-2156
Завідувач сектору в складі самостійного відділу
2087-2113
Помічник, радник Голови
2033-2060
Головний: консультант, спеціаліст; помічник: заступника Голови, секретаря секції; радник заступника Голови
1605-1659
Старший консультант
1552-1605
Консультант
1204-1311
Провідний спеціаліст
1311
Спеціаліст I категорії
1204
Спеціаліст II категорії
1027
Секретар засідання
888


( Додаток 11 в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 )

Додаток 11-1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників та спеціалістів секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Керівник секретаріату
2461
Керівник служби дисциплінарних інспекторів; директор департаменту; начальник самостійного управління
2226-2290
Начальник відділу в складі департаменту, управління; радник Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; помічник Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; дисциплінарний інспектор
2033-2060
Начальник самостійного відділу
2135
Завідувач сектору у складі управління, відділу
2097
Завідувач самостійного сектору
2087-2113
Головний консультант, головний спеціаліст; помічник-консультант
1605-1659
Провідний спеціаліст; старший консультант
1552-1605
Спеціаліст 1 категорії; консультант
1204-1311


( Постанову доповнено додатком 11-1 згідно з Постановою КМ
№ 1023 від 10.11.2010 )

Додаток 12

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату Національної ради з питань телебачення і радіомовлення

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Керівник апарату Національної ради
2461
Директор департаменту
2333
Прес-секретар Голови
2295
Керівник секретаріату, начальник: управління, самостійного відділу
2226-2290
Начальник відділу в складі управління, керівник прес-служби
2129-2156
Представник Національної ради в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі
2087-2119
Завідувач сектору
2087-2113
Помічник голови Національної ради
2033-2060
Керівник секретаріату представника Національної ради в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі
1685-1712
Радник, головний спеціаліст, помічник-консультант члена Національної ради
1605-1659
Провідний спеціаліст
1311
Спеціаліст I категорії
1204
Спеціаліст II категорії
1027
Спеціаліст
888


( Додаток 12 в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 )

Додаток 13

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів центрального апарату міністерств

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Директор департаменту
2140-2290
Начальник самостійного управління, управління
1926-2033
Начальник самостійного відділу
1819-1926
Посол з особливих доручень МЗС, дипломатичний радник
1926
Начальник відділу в складі департаменту, самостійного управління, управління, помічник Міністра
1605-1712
Завідувач самостійного сектору, помічник: першого заступника Міністра, заступника Міністра; радник МЗС
1445-1498
Завідувач сектору в складі департаменту, самостійного управління, управління, самостійного відділу
1338-1445
Головний спеціаліст, консультант, радник керівника, перший секретар МЗС
1177-1231
Другий секретар МЗС
1091-1107
Третій секретар МЗС
1027-1054
Аташе МЗС
974-1000
Провідний спеціаліст
936-963
Спеціаліст I категорії
829-856
Спеціаліст II категорії
733-760
Спеціаліст
669-696

__________

Примітка.

Головному спеціалісту Мінфіну, який виконує функції фінансиста, посадовий оклад встановлюється на 10 відсотків вище від посадового окладу головного спеціаліста, передбаченого цією схемою. Керівним працівникам структурних підрозділів, головному та провідному спеціалісту Мін'юсту, який виконує функції з підготовки проектів нормативно-правових актів, посадовий оклад встановлюється на 20 відсотків вище від посадового окладу відповідного керівного працівника і спеціаліста, передбаченого цією схемою. Посадові оклади державних службовців розвідувального органу Міноборони встановлюються відповідно до цієї схеми.


( Додаток 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 984 від 19.07.2006 ,
№ 149 від 07.02.2007 ; в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 ; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 869 від 01.10.2008 ,
№ 20 від 17.01.2011 ,
№ 60 від 02.02.2011 ,
№ 487 від 11.05.2011 )

Додаток 13-1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і слідчих центрального апарату МВС, що здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, посади яких належать до відповідних категорій посад державних службовців

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Перший заступник, заступник начальника Головного слідчого управління
2140-2290
Начальник управління Головного слідчого управління
1926-2033
Начальник відділу у складі управління Головного слідчого управління
1819-1926
Начальник відділення Головного слідчого управління
1712-1766
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління
1605-1712
Слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління
1498-1605
Старший слідчий Головного слідчого управління
1391-1471
Слідчий Головного слідчого управління
1311-1338


( Постанову доповнено додатком 13-1 згідно з Постановою КМ
№ 1559 від 08.11.2006 ; в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 868 від 19.09.2012 )

Додаток 13-2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 2 листопада 2011 р. № 1118 ( 1118-2011-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів державних колегіальних органів

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Директор департаменту
2118-2267
Начальник самостійного управління, управління
1906-2013
Начальник самостійного відділу
1801-1907
Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, управління; помічник, радник голови
1599-1695
Завідувач самостійного сектору; помічник, радник члена державного колегіального органу
1403-1483
Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу, прес-секретар голови
1324-1430
Головний державний інспектор
1175-1241
Головний спеціаліст
1165-1219
Старший державний інспектор
967-1004
Провідний спеціаліст
927-954
Державний інспектор
841-897
Спеціаліст I категорії
821-847
Спеціаліст II категорії
726-752
Спеціаліст
662-689


( Постанову доповнено Додатком 13-2 згідно з Постановою КМ
№ 1118 від 02.11.2011 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 728 від 08.08.2012 )

Додаток 13-3

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 2 листопада 2011 р. № 1118 ( 1118-2011-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів територіальних органів державних колегіальних органів

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Автономна Республіка Крим
поза групою, м. Київ
за групами областей
I
II, м. Севастополь
Керівник територіального органу
2194
1926
1819
1712
Начальник самостійного управління, відділення
1210-1320
1100-1210
1045-1155
990-1100
Начальник самостійного відділу, головний бухгалтер
1012-1122
990-1100
935-1045
880-990
Начальник відділу у складі самостійного управління, відділення
985-1012
968-1001
924-990
913-979
Завідувач самостійного сектору
764-794
764-794
718-747
700-729
Завідувач сектору у складі управління, відділення, відділу
724-753
724-753
712-741
689-724
Головний державний інспектор
729-759
729-759
706-735
683-712
Головний спеціаліст
700-729
694-724
671-700
648-677
Старший державний інспектор
630-659
630-659
607-636
584-613
Державний інспектор
601-630
601-630
578-607
554-584
Провідний спеціаліст
607-636
601-630
578-607
554-584
Спеціаліст I категорії
537-566
531-560
531-560
508-537
Спеціаліст II категорії
513
513
508
508


( Постанову доповнено Додатком 13-2 згідно з Постановою КМ
№ 1118 від 02.11.2011 )

Додаток 14

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату центральних органів виконавчої влади (крім міністерств), Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
центральний орган виконавчої влади (крім міністерств), Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України
Директор департаменту, начальник Апарату Голови СБУ
2087-2194
Начальник самостійного управління, управління
1873-1980
Дипломатичний радник
1873
Начальник самостійного відділу
1766-1873
Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, управління; помічник керівника
1605-1659
Завідувач самостійного сектору, помічник заступника керівника
1445-1471
Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, управління, самостійного відділу; помічник члена Комісії, помічник керівника апарату, головний державний виконавець
1338-1364
Головний казначей
1070-1177
Головний державний інспектор
1080-1189
Головний спеціаліст, консультант, радник керівника, старший державний виконавець
1070-1177
Провідний казначей
1033-1059
Старший державний інспектор
959-985
Провідний спеціаліст, державний виконавець
910-936
Спеціаліст I категорії
819-845
Державний інспектор
833-860
Спеціаліст II категорії
733-760
Спеціаліст
669-696

Керівні працівники і спеціалісти Державної податкової служби, які здійснюють контроль за справлянням податків та інших платежів, здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування кримінальних правопорушень, організовують роботу з контролю за надходженням платежів до бюджетів та примусового їх стягнення, та керівні працівники і спеціалісти Держфінінспекції, які здійснюють державний фінансовий контроль

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Директор департаменту
2354-2461
Начальник самостійного управління, управління
2087-2247
Начальник самостійного відділу
1980-2087
Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, управління
1766-1873
Завідувач самостійного сектору
1589-1632
Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, управління, самостійного відділу
1471-1525
Головний: державний податковий ревізор-інспектор, державний фінансовий інспектор, державний аудитор
1295 -1348
Головний державний податковий інспектор, старший державний податковий ревізор-інспектор, провідний: державний фінансовий інспектор, державний аудитор
1177-1231
Старший: державний податковий інспектор, державний фінансовий інспектор, державний аудитор
1027-1059
Державний податковий інспектор, державний фінансовий інспектор, державний аудитор
910-942


( Додаток 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 361 від 25.03.2006 ; в редакції Постанови КМ
№ 984 від 19.07.2006 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою
№ 149 від 07.02.2007 ; в редакції Постанов КМ
№ 700 від 12.05.2007 ,
№ 664 від 23.07.2008 ; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 869 від 01.10.2008 ,
№ 669 від 01.07.2009 ,
№ 416 від 09.06.2010 ,
№ 20 від 17.01.2011 ,
№ 395 від 13.04.2011 ,
№ 487 від 11.05.2011 ,
№ 613 від 09.06.2011 ,
№ 1118 від 02.11.2011 ,
№ 11 від 11.01.2012 ,
№ 646 від 18.07.2012 ,
№ 868 від 19.09.2012 )

Додаток 15

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів начальницького складу і спеціалістів податкової міліції Державної податкової служби

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Перший заступник начальника податкової міліції, заступник начальника податкової міліції, перший заступник начальника податкової міліції - начальник головного управління, заступник начальника податкової міліції - начальник головного управління, перший заступник начальника податкової міліції - начальник самостійного управління, директор департаменту
2354-2461
Перший заступник начальника головного управління, перший заступник начальника самостійного управління, перший заступник директора департаменту
2247
Заступник начальника податкової міліції - начальник самостійного управління, начальник самостійного управління, заступник начальника головного управління, заступник начальника самостійного управління директора департаменту
2087-2247
Начальник управління (відділу) у складі головного управління, начальник штабу у складі головного управління, начальник управління у складі департаменту, начальник відділу у складі самостійного управління
1980-2087
Начальник відділу у складі управління головного управління, начальник відділу у складі управління департаменту, помічник начальника податкової міліції, головний інспектор податкової міліції
1766-1873
Начальник відділення, завідувач сектору, старший слідчий з особливо важливих справ
1471-1525
Головний державний податковий ревізор-інспектор
1295-1348
Старший: оперуповноважений з особливо важливих справ, слідчий, інспектор з особливих доручень; старший групи; слідчий з особливо важливих справ, головний державний податковий інспектор, старший державний податковий ревізор-інспектор
1177-1231
Старший: оперуповноважений, експерт, слідчий; старший державний податковий інспектор
1027-1059
Старший інспектор; оперуповноважений, експерт, державний податковий інспектор, референт
910-942
Інспектор
856-877


( Додаток 15 в редакції Постанов КМ
№ 1344 від 21.09.2006 ,
№ 700 від 12.05.2007 ; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 404 від 09.06.2010 ,
№ 380 від 04.04.2011 ,
№ 395 від 13.04.2011 )

Додаток 16

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів центрального апарату Антимонопольного комітету, Фонду державного майна

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Директор департаменту
2140-2290
Начальник самостійного управління, управління
1926-2033
Начальник самостійного відділу
1819-1926
Дипломатичний радник
1926
Начальник відділу в складі департаменту, самостійного управління, управління, помічник керівника
1605-1712
Завідувач самостійного сектору, помічник заступника керівника
1445-1498
Завідувач сектору в складі департаменту, самостійного управління, управління, самостійного відділу
1338-1391
Головний експерт
1231-1284
Головний спеціаліст, консультант, радник керівника
1177-1231
Провідний спеціаліст
936-963
Спеціаліст I категорії
829-856
Спеціаліст II категорії
733-760
Спеціаліст
669-696
Керівні працівники і спеціалісти, службові обов'язки яких полягають у безпосередньому виконанні функцій, визначених статтею 2 Закону України "Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів"

Директор департаменту
2712
Начальник самостійного управління, управління
2434
Начальник самостійного відділу
2295
Начальник відділу в складі департаменту, самостійного управління, управління
2087
Головний експерт
1445-1584
Головний спеціаліст
1391-1530
Провідний спеціаліст
1182-1209


( Додаток 16 в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 ; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 869 від 01.10.2008 ,
№ 20 від 17.01.2011 )

Додаток 17

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів центральних державних архівів, що належать до категорій посад державних службовців

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Директор
2033
Заступник директора
1926
Заступник директора - головний зберігач фондів
1926
Начальник відділу
1605-1632
Завідувач сектору
1284-1311
Головний спеціаліст
1033-1059
Провідний спеціаліст
888-915


( Додаток 17 в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 )

Додаток 18

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів працівників органів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, керівників і спеціалістів її апарату

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Керівник Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим, керуючий справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим
2461
Перший заступник керівника Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим
2354
Голова постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим
2247
Заступник керівника Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим
2194
Заступник керуючого справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим
2033
Начальник управління
1210-1430
Завідувач відділу
1045-1100
Керівник прес-центру, помічник Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим
928-957
Завідувач сектору, радник
881-910
Помічник першого заступника, заступника Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим
928-957
Консультант
817
Головний спеціаліст, помічник керівника Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим
741-770
Провідний спеціаліст
648-677
Спеціаліст I категорії
554-584
Спеціаліст II категорії
508-537
Спеціаліст
490


( Додаток 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 984 від 19.07.2006 ; в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 )

Додаток 19

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Голова
2461
Перший заступник голови
2338
Заступник голови
2215
Секретар Рахункової палати
2097
Головний контролер - завідувач відділу
1068-1097
Головний контролер
1044-1074
Контролер
951-980
Головний спеціаліст, консультант, помічник голови
741-770
Провідний спеціаліст
648-677
Спеціаліст I категорії
554-584


( Додаток 19 в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 )

Додаток 20

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів членів виборчої комісії Автономної Республіки Крим та працівників її апарату

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Голова комісії
2354
Заступник голови комісії
2247
Секретар комісії
2033
Головний бухгалтер
770
Референт-консультант, головний спеціаліст
741


( Додаток 20 в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 )

Додаток 21

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівників і спеціалістів апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Керуючий справами Ради міністрів
2461
Перший заступник керівника апарату Ради міністрів
2354
Заступник керівника апарату Ради міністрів, Постійний Представник Автономної Республіки Крим у м. Києві
2194
Начальник управління
1210-1430
Завідувач самостійного відділу
1045-1155
Завідувач відділу у складі управління
1007-1034
Керівник прес-служби
928
Завідувач сектору, радник
881-910
Консультант
817
Помічник: Голови Ради міністрів, першого заступника, заступника Голови Ради міністрів
928-957
Головний спеціаліст, помічник керівника апарату Ради міністрів
741-770
Провідний спеціаліст
648-677
Спеціаліст I категорії
554-584
Спеціаліст II категорії
508-537
Спеціаліст
490


( Додаток 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 984 від 19.07.2006 ; в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 ; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 394 від 13.04.2011 ,
№ 12 від 11.01.2012 )

Додаток 22

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівників і спеціалістів апарату міністерств, республіканських комітетів, комітетів та інших республіканських органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, територіальних органів центральних органів виконавчої влади в Автономній Республіці Крим

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
міністерство, республіканський комітет
комітет, інший республіканський орган виконавчої влади, територіальний орган центрального органу виконавчої влади
Міністр, голова республіканського комітету
2461

Голова комітету, керівник іншого республіканського органу виконавчої влади

2354
Перший заступник: міністра, голови республіканського комітету, голови комітету, керівника іншого республіканського органу виконавчої влади
2354
2194
Заступник: міністра, голови республіканського комітету, голови комітету, керівника іншого республіканського органу виконавчої влади, керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади
2194
1926
Начальник самостійного управління
1210-1320
1155-1265
Начальник служби

1100-1210
Начальник самостійного відділу
1012-1122
990-1100
Начальник відділу у складі самостійного управління, служби
985-1012
968-1001
Завідувач самостійного сектору, помічник, радник керівника
764-794
741-770
Державний адміністратор
753-754

Завідувач сектору в складі самостійного управління, самостійного відділу, служби
724-753
700-729
Головний казначей

759-794
Головний державний інспектор
735-764
729-759
Головний спеціаліст
700-729
694-724
Провідний казначей

665-694
Провідний державний інспектор
636-665
630-659
Провідний спеціаліст
607-636
601-630
Старший державний інспектор
608-637
601-630
Спеціаліст I категорії
537-566
531-560
Спеціаліст II категорії
513
513
Спеціаліст
478
478

__________

Примітка.

Посада державного адміністратора вводиться в уповноваженому Радою міністрів Автономної Республіки Крим міністерстві або еспубліканському комітеті.


( Додаток 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 984 від 19.07.2006 ; в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 ; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 613 від 09.06.2011 ,
№ 1020 від 05.10.2011 ,
№ 39 від 18.01.2012 ,
№ 646 від 18.07.2012 )

Додаток 23

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
поза групою, м. Київ
I
II, м. Севастополь
Заступник керівника апарату держадміністрації
2033
1980
1926
Начальник управління
1100-1210
1045-1155
990-1100
Начальник відділу
990-1100
935-1045
880-990
Начальник відділу у складі управління
968-1001
924-990
913-979
Завідувач самостійного сектору
764-794
718-747
700-729
Державний адміністратор
724-764
715-745
677-700
Завідувач сектору у складі управління, відділу
724-753
712-741
689-724
Помічник голови держадміністрації, радник, консультант
706-735
683-712
659-689
Головний спеціаліст, помічник заступника голови
694-724
671-700
648-677
Провідний спеціаліст
601-630
578-607
554-584
Спеціаліст I категорії
531-560
531-560
508-537
Спеціаліст II категорії
513
508
508
Спеціаліст
478
467
467


( Додаток 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 984 від 19.07.2006 ; в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 ; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1030 від 10.11.2010 ,
№ 39 від 18.01.2012 )

Додаток 24

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів департаментів, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, управлінь, відділів та інших територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів в областях, мм. Києві та Севастополі

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
поза групою, м. Київ
за групами областей
I
II, м. Севастополь
Директор департаменту обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, начальник головного управління в області, мм. Києві та Севастополі центрального органу виконавчої влади
1926
1819
1712
Керівник самостійного управління, відділу, іншого структурного підрозділу, які є юридичними особами, керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, керівник державної інспекції
1712-1819
1605-1712
1498-1605
Начальник управління у складі департаменту, служби у складі головного управління, начальник управління державної податкової служби, начальник управління окружної державної податкової служби
1100-1210
1045-1155
990-1100
Начальник відділу у складі департаменту, у складі головного управління, самостійного управління, іншого структурного підрозділу, які є юридичними особами, територіального органу центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, головний бухгалтер, головний державний експерт з умов праці
990-1100
935-1045
880-990
Начальник відділу у складі управління, служби
968-1001
924-990
913-979
Завідувач самостійного сектору
764-794
718-747
700-729
Державний адміністратор
724-764
715-745
677-700
Завідувач сектору у складі управління, відділу, служби
724-753
712-741
689-724
Головний казначей, головний державний інспектор, головний державний соціальний інспектор
729-759
706-735
683-712
Головний спеціаліст
694-724
671-700
648-677
Провідний казначей, провідний державний інспектор
630-659
607-636
584-613
Провідний спеціаліст, старший державний інспектор
601-630
578-607
554-584
Спеціаліст I категорії
531-560
531-560
508-537
Спеціаліст II категорії
513
508
508
Спеціаліст
478
467
467

__________

Примітка.

Посада державного адміністратора вводиться в структурних підрозділах Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.


( Додаток 24 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 984 від 19.07.2006 ,
№ 1344 від 21.09.2006 ; в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 ; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 663 від 23.07.2008 ,
№ 669 від 01.07.2009 ,
№ 1030 від 10.11.2010 ,
№ 511 від 18.05.2011 ,
№ 39 від 18.01.2012 ,
№ 229 від 21.03.2012 ,
№ 646 від 18.07.2012 ,
№ 665 від 25.07.2012 )

Додаток 24-1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і слідчих головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на транспорті, які здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень і посади яких належать до відповідних категорій посад державних службовців

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Автономна Республіка Крим, поза групою, м. Київ, управління МВС на транспорті
за групами областей
I
II, м. Севастополь
Начальник слідчого управління, слідчого відділу - заступник начальника
1878
1782
1712
Перший заступник, заступник начальника слідчого управління, слідчого відділу
1749-1819
1653-1728
1594-1659
Начальник відділу, начальник слідчої частини (на правах відділу) слідчого управління, слідчого відділу
1605-1712
1498-1552
1445-1498
Начальник відділення, начальник слідчої частини (на правах відділення) слідчого управління, слідчого відділу
1445-1498
1338-1391
1231-1284
Старший слідчий в особливо важливих справах
1095-1122
1089-1111
1078-1100
Слідчий в особливо важливих справах
1051-1078
1051-1078
1051-1078
Старший слідчий
1007-1034
1007-1034
1007-1034
Слідчий
963-990
963-990
963-990


( Постанову доповнено додатком 24-1 згідно з Постановою КМ
№ 1559 від 08.11.2006 ; в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 868 від 19.09.2012 )

Додаток 24-2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників та спеціалістів управлінь державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
поза групою, м. Київ
за групами областей
I
II, м. Севастополь
Начальник управління державної виконавчої служби
1301-1543
1241-1483
1180-1301
Начальник відділу
1054-1081
1037-1070
1026-1059
Завідувач сектору, головний державний виконавець
939-962
892-927
869-904
Старший державний виконавець
799-834
764-799
740-775
Державний виконавець
717-752
717-752
682-717
Головний спеціаліст
694-724
671-700
648-677
Провідний спеціаліст
601-630
578-607
554-584
Спеціаліст I категорії
531-560
531-560
508-537
Спеціаліст II категорії
513
508
508
Спеціаліст
478
467
467


( Постанову доповнено додатком 24-2 згідно з Постановою КМ
№ 663 від 23.07.2008 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 487 від 11.05.2011 )

Додаток 25

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів, які здійснюють контроль за справлянням податків та інших платежів, організовують роботу з контролю за надходженням платежів до бюджетів та примусового їх стягнення, державних податкових служб, окружної державної податкової служби, спеціалізованих державних податкових інспекцій та керівних працівників і спеціалістів, державних фінансових інспекцій в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, які здійснюють державний фінансовий контроль

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Автономна Республіка Крим, поза групою, м. Київ
за групами областей
I
II, м. Севастополь
Голова державної податкової служби, голова окружної державної податкової служби, начальник державної фінансової інспекції
2119
2001
1883
Перший заступник: голови державної податкової служби, голови окружної державної податкової служби, начальника державної фінансової інспекції
2012
1899
1787
Заступник голови державної податкової служби, заступник голови окружної державної податкової служби, заступник голови окружної державної податкової служби - начальник управління, заступник голови державної податкової служби - начальник спеціалізованої державної податкової інспекції, заступник начальника державної фінансової інспекції
1905
1798
1696
Начальник управління, самостійного відділу
1331-1573
1271-1513
1210-1331
Начальник відділу у складі управління
1084-1111
1067-1100
1056-1089
Помічник: голови державної податкової служби, голови окружної державної податкової служби, начальника державної фінансової інспекції
922-957
887-922
864-899
Завідувач самостійного сектору
1004-1039
957-992
934-969
Завідувач сектору у складі управління, відділу
974-1008
929-962
906-940
Головний: державний податковий ревізорінспектор, державний фінансовий інспектор, державний аудитор
969-992
922-957
899-934
Головний державний податковий інспектор, старший державний податковий ревізор-інспектор, провідний: державний фінансовий інспектор, державний аудитор
829-864
794-829
770-805
Старший: державний податковий інспектор, державний фінансовий інспектор, державний аудитор
747-782
747-782
712-747
Державний податковий інспектор, державний фінансовий інспектор, державний аудитор
677-712
677-706
677-706


( Додаток 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 361 від 25.03.2006 ; в редакції Постанов КМ
№ 984 від 19.07.2006 ,
№ 700 від 12.05.2007 ; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 448 від 14.05.2008 ,
№ 1084 від 26.10.2011 ,
№ 11 від 11.01.2012 ,
№ 665 від 25.07.2012 )

Додаток 26

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів начальницького складу і спеціалістів податкової міліції державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, окружної державної податкової служби, спеціалізованих державних податкових інспекцій, регіональних підрозділів внутрішньої безпеки при державних податкових службах в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі Управління внутрішньої безпеки Державної податкової служби України, управлінь (відділів) в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі Головного управління Державної податкової служби

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Автономна Республіка Крим, поза групою, м. Київ
за групами областей
I
II, м. Севастополь
Перший заступник: голови державної податкової служби - начальник управління податкової міліції, голови окружної державної податкової служби - начальник управління податкової міліції
2012
1899
1787
Перший заступник начальника управління податкової міліції, заступник начальника управління податкової міліції
1867-1947
1766-1840
1659-1733
Начальник головного відділу податкової міліції - перший заступник начальника спеціалізованої державної податкової інспекції
1808
1712
1611
Начальник управління, штабу, самостійного відділу, регіонального відділу внутрішньої безпеки
1331-1573
1271-1513
1210-1331
Перший заступник начальника управління, заступник начальника управління
1238-1524
1177-1463
1122-1287
Начальник відділу у складі управління; начальник відділу, відділення у складі головного відділу податкової міліції спеціалізованої державної податкової інспекції
1084-1111
1067-1100
1056-1089
Завідувач сектору
1004-1039
957-992
934-969
Начальник відділення у складі управління, відділу, начальник чергової частини, командир роти, старший слідчий з особливо важливих справ, головний державний податковий ревізорінспектор
969-992
922-957
899-934
Старший: оперуповноважений з особливо важливих справ, слідчий, інспектор з особливих доручень; старший групи, слідчий з особливо важливих справ, головний державний податковий інспектор, старший державний податковий ревізорінспектор
829-864
794-829
770-805
Старший: оперуповноважений, експерт; слідчий, командир взводу, старший державний податковий інспектор
747-782
747-782
712-747
Старший інспектор, оперуповноважений, експерт, державний податковий інспектор
677-712
677-706
677-706
Інспектор
665-700
665-700
665-700


( Додаток 26 в редакції Постанови КМ
№ 984 від 19.07.2006 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1344 від 21.09.2006 ; в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 ; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 6 від 06.01.2010 ,
№ 545 від 30.06.2010 ,
№ 395 від 13.04.2011 ,
№ 1084 від 26.10.2011 ,
№ 665 від 25.07.2012 )

Додаток 27

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів територіального відділення Антимонопольного комітету та Фонду державного майна в Автономній Республіці Крим

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Начальник територіального відділення Фонду державного майна
1926
Начальник відділу
990-1100
Завідувач самостійного сектору
780-810
Помічник голови територіального відділення
764-794
Головний експерт
735-759
Головний спеціаліст
694-724
Провідний спеціаліст
601-630
Спеціаліст I категорії
531-560
Спеціаліст II категорії
513
Спеціаліст
478
Керівні працівники і спеціалісти, службові обов'язки яких полягають у безпосередньому виконанні функцій, визначених статтею 2 Закону України "Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів"

Голова територіального відділення
2504
Заступник голови територіального відділення
2252-2327
Начальник відділу
1287-1430
Завідувач самостійного сектору
1004-1033
Головний експерт
957-986
Головний спеціаліст
910-939
Провідний спеціаліст
788-817


( Додаток 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 984 від 19.07.2006 ; в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 )

Додаток 28

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів територіальних відділень Антимонопольного комітету, Фонду державного майна

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
поза групою, м. Київ
за групами областей
I
II, м. Севастополь
Начальник територіального відділення Фонду державного майна
1926
1819
1712
Начальник відділу
990-1100
935-1045
880-990
Завідувач самостійного сектору
764-794
718-747
700-729
Головний експерт
729-759
700-718
683-700
Головний спеціаліст
694-724
671-700
648-677
Провідний спеціаліст
601-630
578-607
554-584
Спеціаліст I категорії
531-560
531-560
508-537
Спеціаліст II категорії
513
508
508
Спеціаліст
478
467
467
Керівні працівники і спеціалісти територіальних відділень, службові обов'язки яких полягають у безпосередньому виконанні функцій, визначених статтею 2 Закону України "Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів"

Керівник (голова, начальник) територіального відділення
2504
2365
2226
Заступник керівника (голови, начальника) територіального відділення
2247
2129
2001
Начальник відділу
1287-1430
1216-1359
1144-1287
Завідувач самостійного сектору
998-1033
957-992
922-957
Головний експерт
951-986
910-957
887-922
Головний спеціаліст
904-939
875-910
846-881
Провідний спеціаліст
782-817
753-788
724-759


( Додаток 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 984 від 19.07.2006 ; в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 )

Додаток 29

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів відділень Державного казначейства, керівних працівників і спеціалістів міськрайонних, міжміських управлінь (відділів) Держкомзему, міських управлінь, відділів та інших територіальних органів центральних органів виконавчої влади у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних (у разі утворення) управлінь юстиції, керівних працівників і спеціалістів управлінь Пенсійного фонду України у містах та районах (у разі утворення), спеціалістів: державних фінансових інспекцій, державних податкових інспекцій, які мають ранг державного службовця у містах (крім мм. Києва та Севастополя), об'єднаних державних податкових інспекцій, об'єднаних у районах та містах державних фінансових інспекцій

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік
за групами міст
поза групою
I, об'єднана державна податкова інспекція, об'єднана у районі та місті державна фінансова інспекція
II
III
Начальник управління, відділу, відділення
1012-1040
1007-1034
990-1018
985-1012
979-1007
Начальник служби
895-926
890-920
883-914
878-908
726-757
Начальник управління державної податкової інспекції (об'єднаної)
913-946
902-935
891-924
858-891
825-858
Начальник самостійного відділу державної податкової інспекції (об'єднаної), головний бухгалтер державної податкової інспекції (об'єднаної)
891-924
880-913
869-902
836-869
803-836
Начальник відділу у складі управління, служби, відділення; головний бухгалтер
814-842
809-836
803-831
798-825
660-688
Завідувач самостійного сектору
700-729
689-718
677-706
665-694
642-671
Завідувач сектору у складі служби
693-725
686-719
655-686
636-668
584-616
Головний казначей, головний державний інспектор
665-694
659-689
624-654
607-636
584-613
Головний спеціаліст, провідний казначей, провідний державний інспектор
630-659
624-654
595-624
578-607
531-560
Провідний спеціаліст, старший державний інспектор
566-595
554-584
543-572
531-560
496-525
Спеціаліст I категорії
519-548
508-537
502-531
490-513
478-508
Спеціаліст II категорії
496
496
490
467
467
Спеціаліст
478
478
467
443
443


( Додаток 29 в редакції Постанови КМ
№ 984 від 19.07.2006 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1344 від 21.09.2006 ; в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 ; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 663 від 23.07.2008 ,
№ 1064 від 30.09.2009 ,
№ 1020 від 05.10.2011 ,
№ 11 від 11.01.2012 ,
№ 67 від 08.02.2012 ,
№ 646 від 18.07.2012 )

Додаток 29-1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і слідчих міських управлінь головних управлінь та управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, лінійних управлінь на залізницях Управління МВС на транспорті, які здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, посади яких належать до відповідних категорій посад державних службовців

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік
інші міста з районним поділом
Начальник слідчого управління, слідчого відділу - заступник начальника міського, лінійного управління
1637
1445-1621
Заступник начальника слідчого управління, слідчого відділу
1552
1343-1573
Начальник відділу, начальник відділення, начальник слідчої частини слідчого управління, слідчого відділу
1284-1391
1124-1231
Старший слідчий в особливо важливих справах
1073-1100
1034-1067
Слідчий в особливо важливих справах
1040-1067
1007-1034
Старший слідчий
996-1023
930-957
Слідчий
930-957
908-935


( Постанову доповнено додатком 29-1 згідно з Постановою КМ
№ 1559 від 08.11.2006 ; в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 868 від 19.09.2012 )

Додаток 29-2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників та спеціалістів відділів державної виконавчої служби міських (міст обласного значення), міськрайонних (у разі утворення) управлінь юстиції

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік
за групами міст
поза групою
I
II
III
Начальник відділу державної виконавчої служби
850-883
828-861
817-850
801-834
773-806
Головний державний виконавець
787-822
764-799
764-799
729-764
694-729
Старший державний виконавець
729-764
705-740
705-740
670-705
659-694
Державний виконавець
659-694
659-694
659-694
653-688
653-688
Головний спеціаліст
630-659
624-654
595-624
578-607
531-560
Провідний спеціаліст
566-595
554-584
543-572
531-560
496-525
Спеціаліст I категорії
519-548
508-537
502-531
490-513
478-508
Спеціаліст II категорії
496
496
490
467
467
Спеціаліст
478
478
467
443
443


( Постанову доповнено додатком 29-2 згідно з Постановою КМ
№ 663 від 23.07.2008 )

Додаток 30

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів державних податкових інспекцій, які мають спеціальні звання, керівних працівників і спеціалістів, державних фінансових інспекцій у містах (крім мм. Києва та Севастополя), які здійснюють державний фінансовий контроль, головних державних фінансових інспекторів у містах, об'єднаних державних податкових інспекцій, об'єднаних у районах та містах державних фінансових інспекцій

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік
за групами міст
поза групою
I, об'єднана державна податкова інспекція, об'єднана у районі та місті державна фінансова інспекція
II
III
Начальник державної податкової інспекції, державної фінансової інспекції, головний державний фінансовий інспектор у місті
1241
1156
1145
1070
1011
Заступник начальника державної податкової інспекції (об'єднаної), заступник начальника державної податкової інспекції (об'єднаної) - начальник відділення, заступник начальника державної фінансової інспекції
1155
1128
1117
1045
990
Начальник управління державної податкової інспекції (об'єднаної)
1012-1040
1007-1034
990-1018
985-1012
979-1007
Начальник самостійного відділу державної податкової інспекції (об'єднаної)
913-946
902-935
891-924
858-891
825-858
Начальник відділу у складі управління
880-913
858-891
847-880
831-864
803-836
Завідувач сектору
836-869
825-858
814-847
792-825
770-803
Головний: державний податковий ревізорінспектор, державний фінансовий інспектор, державний аудитор
817-852
794-829
794-829
759-794
724-759
Головний державний податковий інспектор, старший державний податковий ревізорінспектор; провідний: державний фінансовий інспектор, державний аудитор
759-794
735-770
735-770
700-735
689-724
Старший: державний податковий інспектор, державний фінансовий інспектор, державний аудитор
689-724
689-724
689-724
683-718
683-718
Державний податковий інспектор, державний фінансовий інспектор, державний аудитор
677
677
677
677
677


( Додаток 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 361 від 25.03.2006 ; в редакції Постанови КМ
№ 984 від 19.07.2006 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1344 від 21.09.2006 ; в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 ; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1084 від 26.10.2011 ,
№ 11 від 11.01.2012 )

Додаток 31

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів начальницького складу і спеціалістів податкової міліції державних податкових інспекцій у містах, об'єднаних державних податкових інспекцій

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік
в інших містах, об'єднана державна податкова інспекція
Начальник головного відділу (відділу) податкової міліції - перший заступник начальника державної податкової інспекції
1155
1117
Начальник відділу, штабу, відділення у складі головного відділу (відділу)
880-913
847-880
Старший слідчий, головний державний податковий ревізорінспектор
817-852
794-829
Старший: оперуповноважений, експерт, державний податковий ревізор-інспектор; слідчий, начальник чергової частини, командир взводу, головний державний податковий інспектор
759-794
735-770
Оперуповноважений, експерт, старший інспектор, старший державний податковий інспектор
607-724
689-724
Інспектор, державний податковий інспектор
677
677


( Додаток 31 в редакції Постанов КМ
№ 984 від 19.07.2006 ,
№ 700 від 12.05.2007 )

Додаток 32

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів осіб рядового і молодшого начальницького складу підрозділів податкової міліції

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Помічник оперуповноваженого податкової міліції, помічник слідчого
548-595
Начальник канцелярії податкової міліції
537
Міліціонер-водій
443
Старший інспектор канцелярії
467-490


( Додаток 32 в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 )

Додаток 33

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
район у м. Києві
район, район у м. Севастополі
Голова держадміністрації
2247
2140
Перший заступник голови держадміністрації
2135
2033
Заступник голови держадміністрації
2022
1926
Керівник апарату держадміністрації
1873
1659-1712
Заступник керівника апарату
1776
1541-1659
Начальник відділу, державний реєстратор
764-794
718-747
Завідувач сектору
671-700
624-654
Державний адміністратор
654-671
607-624
Головний спеціаліст
624-654
578-607
Провідний спеціаліст
554-584
531-560
Спеціаліст I категорії
508-537
490-513
Спеціаліст II категорії
496
490
Спеціаліст
467
467

__________

Примітка.

Посада державного адміністратора вводиться у районних, районних у м. Києві держадміністраціях.


( Додаток 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 984 від 19.07.2006 ; в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 ; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1030 від 10.11.2010 ,
№ 39 від 18.01.2012 )

Додаток 34

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади в районах, районах у мм. Києві та Севастополі, міжрайонних управлінь юстиції, керівних працівників і спеціалістів державних податкових інспекцій в районах, районах у мм. Києві та Севастополі, міжрайонних державних податкових інспекцій, які мають ранг державного службовця, спеціалістів районних, міжрайонних державних фінансових інспекцій, керівних працівників і спеціалістів у районах в містах та об'єднаних (міських та районних) відділень Державного казначейства, керівних працівників і спеціалістів міжрайонних управлінь (відділів) Держкомзему

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
район у м. Києві
район, район у місті, міжрайонні (об'єднані) підрозділи
Керівник управління, відділу, іншого структурного підрозділу держадміністрації, відділення, головний архітектор
985-1012
941-968
Начальник служби
864-894
818-847
Начальник відділу, головний бухгалтер
764-794
718-747
Завідувач сектору
671-700
624-654
Державний адміністратор
654-671
607-624
Головний казначей, головний державний соціальний інспектор, головний державний інспектор
654-683
607-636
Головний спеціаліст
624-654
578-607
Провідний казначей, державний соціальний інспектор, провідний державний інспектор
584-613
554-584
Провідний спеціаліст, старший державний інспектор
554-584
531-560
Спеціаліст I категорії
508-537
496-513
Спеціаліст II категорії
496
490
Спеціаліст
467
467

__________

Примітка.

Посада державного адміністратора вводиться у структурних підрозділах районних, районних у м. Києві держадміністраціях.


( Додаток 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 984 від 19.07.2006 ; в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 ; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 663 від 23.07.2008 ,
№ 1064 від 30.09.2009 ,
№ 1030 від 10.11.2010 ,
№ 511 від 18.05.2011 ,
№ 11 від 11.01.2012 ,
№ 39 від 18.01.2012 ,
№ 646 від 18.07.2012 )

Додаток 34-1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і слідчих міських, районних, лінійних органів головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на транспорті, що здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, посади яких належать до відповідних категорій посад державних службовців

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Начальник слідчого відділу, слідчого відділення - заступник начальника міського, районного, лінійного органу
1311-1541
Заступник начальника слідчого відділу, слідчого відділення
1220-1493
Начальник відділення у складі слідчого відділу
1070-1124
Старший слідчий
963-990
Слідчий
919-946


( Постанову доповнено додатком 34-1 згідно з Постановою КМ
№ 1559 від 08.11.2006 ; в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 868 від 19.09.2012 )

Додаток 34-2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників та спеціалістів відділів державної виконавчої служби районних, районних у місті управлінь юстиції

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
район у м. Києві
район, район у місті
Начальник відділу державної виконавчої служби
850-894
817-861
Головний державний виконавець
799-834
764-799
Старший державний виконавець
717-752
705-740
Державний виконавець
670-705
659-694
Головний спеціаліст
624-654
578-607
Провідний спеціаліст
554-584
531-560
Спеціаліст I категорії
508-537
496-513
Спеціаліст II категорії
496
490
Спеціаліст
467
467


( Постанову доповнено додатком 34-2 згідно з Постановою КМ
№ 663 від 23.07.2008 )

Додаток 35

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів, які здійснюють контроль за справлянням податків та інших платежів, організовують роботу з контролю за надходженням платежів до бюджетів та примусового їх стягнення, державних податкових інспекцій, керівних працівників і спеціалістів, державних фінансових інспекцій у районах, які здійснюють державний фінансовий контроль, головних державних фінансових інспекторів у районах, міжрайонних державних податкових інспекцій, міжрайонних державних фінансових інспекцій

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
район у м. Києві
район, район у м. Севастополі, міжрайонна державна податкова інспекція
Начальник державної податкової інспекції, державної фінансової інспекції, головний державний фінансовий інспектор у районі
1166
1124
Заступник начальника державної податкової інспекції (міжрайонної), заступник начальника державної податкової інспекції (міжрайонної) - начальник відділення, заступник начальника державної фінансової інспекції
1124
1081
Начальник управління державної податкової інспекції (міжрайонної)
985-1012
941-968
Начальник самостійного відділу
924-957
891-924
Начальник відділу у складі управління державної податкової інспекції (міжрайонної)
880-924
847-891
Завідувач сектору
875-910
829-864
Головний: державний податковий ревізорінспектор, державний фінансовий інспектор, державний аудитор
829-864
794-829
Головний державний податковий інспектор, старший державний податковий ревізорінспектор; провідний: державний фінансовий інспектор, державний аудитор
747-782
735-770
Старший: державний податковий інспектор, державний фінансовий інспектор, державний аудитор
700-735
689-724
Державний податковий інспектор, державний фінансовий інспектор, державний аудитор
689
677


( Додаток 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 361 від 25.03.2006 ; в редакції Постанови КМ
№ 984 від 19.07.2006 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1344 від 21.09.2006 ; в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 ; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1084 від 26.10.2011 ,
№ 11 від 11.01.2012 )

Додаток 36

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів начальницького складу і спеціалістів податкової міліції державних податкових інспекцій у районах, районах у містах, міжрайонних державних податкових інспекцій

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Перший заступник начальника державної податкової інспекції - начальник відділу податкової міліції
1081
Начальник відділення, штабу у складі відділу
891-924
Старший слідчий, головний державний податковий ревізорінспектор
794-829
Старший: оперуповноважений, експерт, державний податковий ревізор-інспектор; слідчий, головний державний податковий інспектор
735-770
Оперуповноважений, експерт, старший інспектор, старший державний податковий інспектор
689-724
Інспектор, державний податковий інспектор
677


( Додаток 36 в редакції Постанови КМ
№ 984 від 19.07.2006 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1344 від 21.09.2006 ; в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 )

Додаток 37

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів начальницького складу і спеціалістів податкової міліції державних податкових інспекцій у районах м. Києва

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Начальник головного відділу податкової міліції - перший заступник начальника державної податкової інспекції
1124
Перший заступник, заступник начальника головного відділу
952-1012
Начальник відділу, відділення, штабу у складі головного відділу
902-935
Старший слідчий, головний державний податковий ревізорінспектор
829-864
Старший: оперуповноважений, експерт, державний податковий ревізор-інспектор; слідчий, головний державний податковий інспектор
747-782
Оперуповноважений, експерт, старший інспектор, старший державний податковий інспектор
700-735
Інспектор, державний податковий інспектор
689


( Додаток 37 в редакції Постанов КМ
№ 984 від 19.07.2006 ,
№ 700 від 12.05.2007 )
( Додаток 38 виключено на підставі Постанови КМ
№ 505 від 31.05.2012 )
( Додаток 39 виключено на підставі Постанови КМ
№ 505 від 31.05.2012 )
( Додаток 40 виключено на підставі Постанови КМ
№ 505 від 31.05.2012 )
( Додаток 41 виключено на підставі Постанови КМ
№ 505 від 31.05.2012 )

Додаток 42

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Секретаріату Конституційного Суду України

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Перший заступник керівника Секретаріату
2461
Заступник керівника Секретаріату
2354
Керівник Служби Голови Конституційного Суду України
2354
Керівник управління
2333
Завідувач самостійного відділу, служби
2226
Завідувач відділу в складі управління, служби
2156
Завідувач сектору
2095
Завідувач сектору в складі управління, відділу, служби
2060
Радник, помічник Голови
2135
Науковий консультант судді
2060
Помічник керівника Секретаріату
2035
Помічник судді
2035
Головний: спеціаліст, консультант
2035
Старший консультант
1605
Провідний спеціаліст
1605
Спеціаліст I категорії
1204
Спеціаліст II категорії
1027
Спеціаліст
888


( Додаток 42 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 984 від 19.07.2006 ,
№ 328 від 01.03.2007 ; в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 ; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1097 від 01.12.2010 ,
№ 215 від 09.03.2011 ,
№ 613 від 09.06.2011 )

Додаток 43

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Апарату Верховного Суду України

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Заступник керівника апарату
2333
Начальник управління
2333
Начальник самостійного відділу
2226
Начальник відділу в складі управління
2156
Завідувач сектору, керівник прес-служби
2092
Помічник: голови суду, першого заступника голови суду, заступника голови суду - секретаря судової палати
1938-2130
Помічник: заступника секретаря судової палати, секретаря пленуму, судді
1846-2119
Науковий консультант
2060
Головний: спеціаліст, консультант
2033
Старший консультант
1605
Провідний спеціаліст, консультант
1311
Спеціаліст I категорії, старший судовий розпорядник
1204
Спеціаліст II категорії, судовий розпорядник
1027
Спеціаліст
888


( Додаток 43 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 984 від 19.07.2006 ; в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 ; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1335 від 21.11.2007 ,
№ 1097 від 01.12.2010 ,
№ 215 від 09.03.2011 ,
№ 601 від 04.07.2012 )

Додаток 43-1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату Державної судової адміністрації

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Директор департаменту
2333
Начальник самостійного управління
2290
Начальник самостійного відділу
2226
Начальник відділу в складі департаменту, самостійного управління
2156
Завідувач самостійного сектору
2092
Завідувач сектору в складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу
2054
Радник, помічник Голови
2060
Помічник першого заступника Голови, заступника Голови
2033
Головний спеціаліст
2033
Провідний спеціаліст
1311
Спеціаліст I категорії
1204
Спеціаліст II категорії
1027
Спеціаліст
888


( Постанову доповнено додатком 43-1 згідно з Постановою КМ
№ 409 від 13.04.2011 )

Додаток 43-2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів територіальних управлінь Державної судової адміністрації

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Автономна Республіка Крим, поза групою, м. Київ
за групами областей
I
II, м. Севастополь
Начальник територіального управління
2033
1980
1926
Начальник відділу, головний бухгалтер
990-1100
935-1045
880-990
Завідувач сектору
764-794
718-747
700-729
Головний спеціаліст
694-724
671-700
648-677
Провідний спеціаліст
601-630
578-607
554-584
Спеціаліст I категорії
531-560
531-560
508-537
Спеціаліст II категорії
513
508
508
Спеціаліст
478
467
467


( Постанову доповнено додатком 43-2 згідно з Постановою КМ
№ 409 від 13.04.2011 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1035 від 12.10.2011 )

Додаток 44

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2011 р. № 215 ( 215-2011-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату вищих спеціалізованих судів

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Заступник керівника апарату
2333
Начальник управління
2333
Начальник самостійного відділу
2226
Начальник відділу у складі управління
2156
Помічник: голови суду, заступника голови суду
1938-2130
Завідувач сектору, керівник прес-служби
2092
Помічник: секретаря пленуму, судді
1846-2119
Науковий консультант
2060
Головний консультант, головний спеціаліст
2033
Старший консультант
1605
Провідний спеціаліст, консультант
1311
Спеціаліст I категорії, старший секретар суду, старший судовий розпорядник
1204
Спеціаліст II категорії, секретар судового засідання, судовий розпорядник
1027
Спеціаліст, секретар суду
888


( Додаток 44 в редакції Постанов КМ
№ 984 від 19.07.2006 ,
№ 700 від 12.05.2007 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1097 від 01.12.2010 ; в редакції Постанови КМ
№ 215 від 09.03.2011 )

Додаток 45

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів працівників і спеціалістів апарату апеляційних судів

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
апеляційний спеціалізований суд
апеляційний загальний суд
Автономна Республіка Крим, поза групою, м. Київ
I
II, м. Севастополь
Керівник апарату
1605-1712
1605-1712
1498-1605
1391-1498
Заступник керівника апарату
1493-1661
1493-1661
1393-1557
1294-1453
Начальник відділу
1155-1265
1155-1265
1045-1155
990-1100
Головний бухгалтер
1100-1155
1100-1155
990-1100
935-1045
Помічник голови суду
747-776
712-741
694-724
671-700
Помічник: судді, заступника голови суду
741-770
694-724
671-700
648-677
Головний спеціаліст
729-770
683-712
654-683
613-642
Старший консультант
729-770
683-712
654-683
613-642
Завідувач редакційновидавничої групи
Провідний спеціаліст, консультант
648-677
601-630
578-607
554-584
Спеціаліст I категорії, старший секретар суду, старший судовий розпорядник
554-584
554-584
554-584
554-584
Спеціаліст II категорії, секретар судового засідання, судовий розпорядник
560
513
513
513
Спеціаліст, секретар суду
490
478
478
478


( Додаток 45 в редакції Постанов КМ
№ 984 від 19.07.2006 ,
№ 700 від 12.05.2007 ; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1097 від 01.12.2010 ,
№ 215 від 09.03.2011 )

Додаток 46

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату місцевих спеціалізованих судів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Автономна Республіка Крим
за групами областей
поза групою, м. Київ
I
II, м. Севастополь
Керівник апарату
1498-1605
1498-1605
1391-1498
1284-1391
Начальник відділу
1100-1210
1100-1210
1045-1155
990-1100
Головний бухгалтер
990-1100
990-1100
935-1045
880-990
Помічник голови суду
700-729
694-724
648-677
624-654
Помічник: судді, заступника голови суду
694-724
659-689
624-654
601-630
Головний спеціаліст, старший консультант
683-712
636-665
613-642
589-619
Провідний спеціаліст, консультант
648-677
601-630
578-607
554-584
Спеціаліст I категорії, старший секретар суду, старший судовий розпорядник
554-584
554-584
554-584
554-584
Спеціаліст II категорії, секретар судового засідання, судовий розпорядник
513
513
513
513
Спеціаліст, секретар суду
478
478
478
478
Заступник керівника апарату
1393-1557
1393-1557
1294-1453
1194-1349
Завідувач канцелярії
513
513
513
513


( Додаток 46 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 984 від 19.07.2006 ; в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 ; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1097 від 01.12.2010 ,
№ 215 від 09.03.2011 )

Додаток 47

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату місцевих загальних судів

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
міський суд за групами міст
районний суд
I
II
III
м. Києва
м. Севастополя, обласного центру, іншого міста з районним поділом
іншого району
Керівник апарату
985
957
941
985
968
941
Помічник голови суду
671-700
642-671
624-654
671-700
624-654
624
Помічник: судді, заступника голови суду
624-642
607-630
584-607
624-642
601-630
607
Головний спеціаліст, консультант
584-613
566-589
554-578
584-613
578-607
578
Старший секретар суду, старший судовий розпорядник
554-584
531-560
502-531
554-584
531-560
531
Секретар судового засідання, судовий розпорядник
513
490
490
513
508
490
Секретар суду, перекладач
478
467
467
478
467
467
Заступник керівника апарату
916-955
890-928
875-913
916-955
900-939
875-913


( Додаток 47 в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 ; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1097 від 01.12.2010 ,
№ 215 від 09.03.2011 )

Додаток 48

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату обласних, Київської та Севастопольської міських рад

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
поза групою, м. Київ
I
II, м. Севастополь
Голова постійної комісії з питань бюджету
1980-2033
1926-1980
1873-1926
Керуючий справами
2033
1980
1926
Начальник управління
1210-1320
1155-1265
1100-1210
Начальник відділу
990-1100
985-1095
974-1084
Начальник відділу у складі управління
985-1012
974-1001
963-990
Завідувач самостійного сектору
764-794
718-747
700-729
Завідувач сектору у складі управління, відділу
724-753
712-741
689-724
Помічник голови ради, радник, консультант
706-735
683-712
659-689
Головний спеціаліст, помічник заступника голови
694-724
671-700
648-677
Провідний спеціаліст
601-630
578-607
554-584
Спеціаліст I категорії
531-560
531-560
508-537
Спеціаліст II категорії
513
508
508
Спеціаліст
478
467
467


( Додаток 48 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 984 від 19.07.2006 ; в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1030 від 10.11.2010 )

Додаток 49

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату районних, районних у мм. Києві та Севастополі рад

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
район у м. Києві
район, район у м. Севастополі
Голова ради
2247
2140
Заступник голови ради
2022
1926
Керуючий справами
1873
1659-1712
Начальник відділу, головний бухгалтер
764-794
718-747
Завідувач сектору
671-700
624-654
Радник, консультант голови ради
648-677
601-630
Головний спеціаліст
624-654
578-607
Провідний спеціаліст
554-584
531-560
Спеціаліст I категорії
508-537
490-513
Спеціаліст II категорії
496
490
Спеціаліст
467
467


( Додаток 49 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 984 від 19.07.2006 ; в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 )

Додаток 50

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих комітетів

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
у містах з чисельністю населення понад 1 млн.
чоловік
за групами міст
у містах, що не належать до груп за оплатою
праці
поза групою
I
II
III
Директор департаменту
1111-1142
1106-1135
1089-1120
1079-1109
1077-1108
Начальник самостійного управління, відділу
1012-1040
1007-1034
990-1018
985-1012
979-1007
935-963
Начальник управління, відділу у складі
департаменту
892-922
890-920
882-912
876-906
724-754
Начальник відділу у складі управління
814-842
809-836
803-831
798-825
660-688
Завідувач сектору, головний бухгалтер
700-729
689-718
677-706
665-694
642-671
601-630
Державний адміністратор
659-700
654-689
624-677
607-665
560-642
Головний державний соціальний інспектор
659-689
654-683
624-654
607-636
554-584
548-578
Головний спеціаліст
630-659
624-654
595-624
578-607
531-560
525-554
Державний соціальний інспектор
595-624
584-613
566-595
560-589
519-548
519-548
Провідний спеціаліст
566-595
554-584
543-572
531-560
496-525
496-525
Спеціаліст I категорії
519-548
508-537
502-531
490-513
490
490
Спеціаліст II категорії
496
496
490
490
467
467
Спеціаліст
478
478
478
467
443
443

__________

Примітка.

Посада державного реєстратора вводиться лише у виконавчих комітетах міських рад міст обласного значення.

Посада державного адміністратора вводиться лише в апараті міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчих органах).


( Додаток 50 в редакції Постанов КМ
№ 984 від 19.07.2006 ,
№ 700 від 12.05.2007 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1030 від 10.11.2010 )

Додаток 51

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів працівників і спеціалістів департаментів, самостійних управлінь, відділів, виконавчих органів міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік
за групами міст
у містах, що не належать до груп за оплатою праці
поза групою
I
II
III
Директор департаменту
1111-1142
1106-1135
1089-1120
1079-1109
1077-1108

Начальник самостійного управління, відділу
1012-1040
1007-1034
990-1018
985-1012
979-1007
935-963
Начальник управління, відділу у складі департаменту
892-922
890-920
882-912
876-906
724-754

Начальник відділу у складі управління
814-842
809-836
803-831
798-825
660-688

Завідувач сектору, головний бухгалтер
700-729
689-718
677-706
665-694
642-671
601-630
Державний адміністратор
659-700
654-689
624-677
607-665
560-642

Головний державний соціальний інспектор
659-689
654-683
624-654
607-636
554-584
548-578
Головний спеціаліст
630-659
624-654
595-624
578-607
531-560
525-554
Державний соціальний інспектор
595-624
584-613
566-595
560-589
519-548
519-548
Провідний спеціаліст
566-595
554-584
543-572
531-560
496-525
496-525
Спеціаліст I категорії
519-548
508-537
502-531
490-513
490
490
Спеціаліст II категорії
496
496
490
490
467
467
Спеціаліст
478
478
478
467
443
443


( Додаток 51 в редакції Постанов КМ
№ 984 від 19.07.2006 ,
№ 700 від 12.05.2007 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1030 від 10.11.2010 )

Додаток 52

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих комітетів

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Голова ради
2054
Заступник голови ради з питань діяльності виконавчого органу
1728
Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету
1552-1605
Завідувач відділу, головний бухгалтер
712-741
Завідувач сектору
613-642
Головний спеціаліст
578-607
Провідний спеціаліст
531-560
Спеціаліст I категорії
490-513
Спеціаліст II категорії
490
Спеціаліст
467


( Додаток 52 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 984 від 19.07.2006 ; в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 )

Додаток 53

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів самостійних управлінь, відділів виконавчих органів районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Начальник самостійного управління, відділу
875
Начальник відділу в складі управління
718-747
Завідувач сектору
613-642
Головний державний соціальний інспектор
607-636
Головний спеціаліст
578-607
Державний соціальний інспектор
554-584
Провідний спеціаліст
531-560
Спеціаліст I категорії
490-513
Спеціаліст II категорії
490
Спеціаліст
467


( Додаток 53 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 984 від 19.07.2006 ; в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 )

Додаток 54

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих органів


( Щодо збільшення на 50 відсотків посадових окладів сільських, селищних голів, їх заступників та керівних працівників і спеціалістів апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих органів див. Постанову КМ
№ 504 від 27.05.2009 )

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
села, селища з чисельністю населення, тис. чоловік
понад 15
від 10 до 15
від 7,5 до 10
від 3 до 7,5
до 3
Сільський, селищний голова
1402
1316
1231
1150
1070
Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів
1150
1070
1027
990

Секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету
1027
990
947
904
867
Головний бухгалтер
613-642
607-636
601-630
595-624
589
Спеціаліст I категорії
490-513
490-513
467-490
467-490

Спеціаліст II категорії
467
467
467
467
455
Спеціаліст
443
443
443
443
443


( Додаток 54 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 984 від 19.07.2006 ; в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 41 від 13.01.2010 - набирає чинності з дня набрання чинності Законом України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік" )

Додаток 55

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700 ( 700-2007-п ))

СХЕМА

посадових окладів службовців апарату (секретаріату) органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів

Найменування посади
Місячний посадовий оклад, гривень
Апарат Верховної Ради України, Адміністрація Президента України, Секретаріат Кабінету Міністрів України
Генеральна прокуратура України, Верховний Суд України, вищі спеціалізовані суди, апеляційні суди, Рахункова палата, апарат Вищої ради юстиції, секретаріат Уповноваженого з прав людини, апарат Національної ради з питань телебачення і радіомовлення
міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, інші державні органи, їх територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, Верховна Рада, Рада міністрів і Рахункова палата і виборча комісія Автономної Республіки Крим, міністерства, республіканські комітети та інші республіканські органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, їх виконавчі органи, органи прокуратури в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, місцеві суди, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, управління, інші структурні підрозділи
районні, районні в мм. Києві та Севастополі держадміністрації, їх управління та інші структурні підрозділи, міські (крім мм. Києва та Севастополя), районні, районні у містах, сільські, селищні ради та їх виконавчі органи, інші органи прокуратури, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, у містах (крім мм. Києва та Севастополя), районах
Відповідальний черговий
671-700
624-654
554-607
461-490
Завідувач: архіву, протокольної частини, підрозділу з обліку і доставки документів, бібліотеки; фахівець з інтерв'ювання
578-607
578-607
554-584
508-537
Секретар приймальні судів

508-537
508-537
461-490
Старший: інспектор, статистик; завідувач: друкарського бюро, копіювальнорозмножувального бюро
554-584
554-584
531-560
461-490
Завідувач: експедиції, господарства, складу, орденської комори; касир, інспектор, статистик, бібліотекар, підбирач довідкового та інформаційного матеріалу
461-490
461-490
438-467
438-467
Завідувач військовооблікового бюро438-467
Секретар керівника
438-467
438-467
438-467
438-467
Комендант, диспетчер
484-513
484-513
438-467
438-467
Стенографістка I категорії, оператор комп'ютерного набору, оператор копіювальних та розмножувальних машин
484-513
484-513
461-490
461-490
Стенографістка II категорії, секретарстенографістка, друкарка I категорії, друкарка диктофонної групи
461-490
438-467
438-467
438-467
Друкарка II категорії, секретардрукарка
432-443
432-443
432-443
432-443
Діловод, архіваріус, експедитор органів прокуратури, експедитор судів, експедитор
420
420
420
420


( Додаток 55 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 984 від 19.07.2006 ; в редакції Постанови КМ
№ 700 від 12.05.2007 ; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1177 від 26.09.2007 ,
№ 669 від 01.07.2009 ,
№ 310 від 14.04.2010 ,
№ 646 від 18.07.2012 )

Додаток 56

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

РОЗМІР

надбавок до посадових окладів за дипломатичні ранги України

Дипломатичний ранг
Розмір надбавки, гривень
Надзвичайний і Повноважний Посол
160
Надзвичайний і Повноважний Посланник першого класу
150
Надзвичайний і Повноважний Посланник другого класу
145
Радник першого класу
140
Радник другого класу
130
Перший секретар першого класу
120
Перший секретар другого класу
110
Другий секретар першого класу
100
Другий секретар другого класу
90
Третій секретар
80
Аташе
70

Додаток 57

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

РОЗМІР

надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування

Ранг державного службовця
Розмір надбавки, гривень
1
160
2
150
3
145
4
140
5
130
6
120
7
110
8
100
9
90
10
80
11
70
12
60
13
55
14
50
15
45

Додаток 58

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

РОЗМІР

надбавок до посадових окладів за спеціальні звання посадовим особам органів державної податкової служби та окладів осіб начальницького складу податкової міліції за спеціальні звання

Спеціальні звання
Розмір надбавки (окладу), гривень
Головний державний радник податкової служби
160
Державний радник податкової служби I рангу
150
Державний радник податкової служби II рангу
145
Державний радник податкової служби III рангу
140
Радник податкової служби I рангу
130
Радник податкової служби II рангу
120
Радник податкової служби III рангу
110
Інспектор податкової служби I рангу
100
Інспектор податкової служби II рангу
90
Інспектор податкової служби III рангу
80
Генерал-полковник податкової міліції
150
Генерал-лейтенант податкової міліції
145
Генерал-майор податкової міліції
140
Полковник податкової міліції
135
Підполковник податкової міліції
130
Майор податкової міліції
125
Капітан податкової міліції
120
Старший лейтенант податкової міліції
115
Лейтенант податкової міліції
110
Старший прапорщик податкової міліції
65
Прапорщик податкової міліції
60


( Додаток 58 в редакції Постанови КМ
№ 426 від 07.05.2008 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 6 від 06.01.2010 )

Додаток 59

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

РОЗМІР

надбавок до посадових окладів працівників органів прокуратури за класні чини

Класні чини
Розмір надбавки, гривень
Державний радник юстиції України
160
Державний радник юстиції 1 класу
150
Державний радник юстиції 2 класу
145
Державний радник юстиції 3 класу
140
Старший радник юстиції
135
Радник юстиції
130
Молодший радник юстиції
125
Юрист першого класу
120
Юрист другого класу
115
Юрист третього класу
110


( Постанову доповнено додатком 59 згідно з Постановою КМ
№ 187 від 12.03.2008 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

ПЕРЕЛІК

актів Кабінету Міністрів України з питань оплати праці, що втратили чинність

1. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 р. № 412 "Про затвердження положень про регіональне відділення та про представництво Фонду державного майна України у районі, місті" (ЗП України, 1994 р., № 10, ст. 97) в частині прирівнення за умовами оплати праці.

2. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 1995 р. № 488 "Про деякі зміни щодо матеріального забезпечення працівників прокуратури, судів, податкової служби, органів державної виконавчої влади та інших органів" стосовно працівників, схеми посадових окладів яких затверджені цією постановою.

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 липня 1995 р. № 414 стосовно працівників, схеми посадових окладів яких затверджені цією постановою .

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 783 "Про надбавки до посадових окладів за особливий характер роботи та інтенсивність праці" стосовно працівників, схеми посадових окладів яких затверджені цією постановою.

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 1996 р. № 297 "Про надбавки до посадових окладів за особливий характер роботи та інтенсивність праці працівників органів прокуратури" стосовно працівників, схеми посадових окладів яких затверджені цією постановою.

6. Абзац третій пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 р. № 1295 "Про умови оплати праці працівників органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів" із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 12861286-98-п (Офіційний вісник України, 1998 р., № 33, ст. 1232).

7. Пункт 13 постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада 1996 р. № 1350 "Про забезпечення діяльності Конституційного Суду України" в частині прирівнення за умовами оплати праці.

8. Підпункт 2 пункту 4 та підпункт 2 пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1996 р. № 1592 "Про умови оплати праці працівників органів державної податкової служби" .

9. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1998 р. № 144 "Питання забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 7, ст. 243) стосовно працівників, схеми посадових окладів яких затверджені цією постановою, а також пункт 3 в частині прирівнення за умовами оплати праці.

10. Пункти 1-3 постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р. № 259 "Про умови оплати праці працівників Державного архіву при Раді міністрів Автономної Республіки Крим і про доповнення до Порядку обчислення стажу державної служби" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 9, ст. 345).

11. Абзац третій пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 1998 р. № 960 "Про умови оплати праці Вищої ради юстиції" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 26, ст. 939) в частині встановлення надбавок секретарям секцій Вищої ради юстиції.

12. Пункт 43 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1336 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 34, ст. 1277).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1998 р. № 2075 "Про умови оплати праці працівників районних, міських (міст обласного значення), районних у містах відділів державної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 52, ст. 1935).

14. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1999 р. № 1491 "Про умови оплати праці працівників Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 33, ст. 1731).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 р. № 2064 "Про умови оплати праці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, представників Уповноваженого та працівників його секретаріату" (Офіційний вісник України, 1999, № 45, ст. 2239), крім абзацу четвертого пункту 1.

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288 "Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 50, ст. 2469) стосовно працівників, схеми посадових окладів яких затверджені цією постановою.

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 1999 р. № 2338 "Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 51, ст. 2541).

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1999 р. № 2358 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 51, ст. 2550).

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 1999 р. № 2376 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1999 р. № 2358" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 52 ст. 2599).

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2000 р. № 220 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 6, ст. 213).

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2000 р. № 225 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 6, ст. 216).

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2000 р. № 249 "Про впорядкування умов оплати праці працівників Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 6, ст. 221).

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2000 р. № 292 "Про матеріально-побутове забезпечення працівників колишнього апарату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 11, ст. 426) в частині умов оплати праці.

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 2000 р. № 497 "Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 11, ст. 426).

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2000 р. № 579 "Про матеріально-побутове забезпечення керівників департаментів міністерств у зв'язку із змінами у структурі центральних органів виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 13, ст. 527) в частині умов оплати праці.

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 2000 р. № 849 "Про впорядкування умов оплати праці працівників Вищої ради юстиції" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 22, ст. 901).

27. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 2000 р. № 853 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 22, ст. 905).

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2000 р. № 1161 "Про нову редакцію додатків 3 і 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288 та визнання такими, що втратили чинність, актів Кабінету Міністрів України з питань оплати праці" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 30, ст. 1277).

29. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2000 р. № 1309 "Про нову редакцію додатка 14 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288 та про віднесення до категорії посад державних службовців керівних працівників голових управлінь обласної, Київської міської державних адміністрацій" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 34, ст. 1455).

30. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2000 р. № 1432 "Про Державну інспекцію з контролю за цінами" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 38, ст. 1621) в частині умов оплати праці.

31. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1470 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39 ст. 1660).

32. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2000 р. № 1638 "Про доповнення пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 1995 р. № 488" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 45, ст. 1924).

33. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2000 р. № 1781 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 49, ст. 2126).

34. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 р. № 24 "Про надання головам обласних державних адміністрацій права збереження умов оплати праці за начальниками головних управлінь обласних державних адміністрацій у зв'язку із змінами у структурі місцевих державних адміністрацій" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 3, ст. 72).

35. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2001 р. № 220 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 11, ст. 433).

36. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2001 р. № 221 "Про нову редакцію додатка 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 11, ст. 434).

37. Абзац перший пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2001 р. № 313 "Деякі питання Державного комітету ядерного регулювання" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 14, ст. 601).

38. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2001 р. № 739 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 783" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 27, ст. 1210) стосовно працівників, схеми посадових окладів яких затверджені цією постановою.

39. Абзаци перший та другий пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. № 802 "Деякі питання Національної ради з питань телебачення і радіомовлення" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 28, ст. 1259).

40. Абзац третій пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. № 1091 "Деякі питання надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 34, ст. 1590).

41. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2001 р. № 1119 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 35, ст. 1627).

42. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2001 р. № 1122 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 35, ст. 1628).

43. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. № 1142 "Деякі питання функціонування господарських судів" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 36, ст. 1663).

44. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1240 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 39, ст. 1767).

45. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 1398 "Про умови оплати праці працівників Управління адміністративних будинків Господарського управління Секретаріату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 44, ст. 1965).

46. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2002 р. № 1087 "Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності органів державної виконавчої служби" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 31, ст. 1479).

47. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2002 р. № 1620 "Деякі питання центральних державних архівів" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 44, ст. 2026).

48. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1880 "Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 51, ст. 2310).

49. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1886 "Про внесення змін у додаток 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 51, ст. 2315).

50. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 53 "Про внесення змін у додатки 15, 16 і 17 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 4, ст. 114).

51. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2003 р. № 298 "Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 10, ст. 443).

52. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 березня 2003 р. № 346 "Про умови оплати праці працівників Державного департаменту фінансового моніторингу" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 12, ст. 533).

53. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. № 688 "Про внесення змін у додаток 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 21, ст. 920).

54. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 травня 2003 р. № 741 "Про надбавку до посадового окладу працівників апарату Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 21, ст. 949).

55. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. № 817 "Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 1995 р. № 488" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 23, ст. 1051).

56. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2003 р. № 1155 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 31, ст. 1612).

57. Пункти 2 та 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1562 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 41, ст. 2169).

58. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 листопада 2003 р. № 1711 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 45, ст. 2358).

59. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1804 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 47, ст. 2443).

60. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2003 р. № 1849 "Про внесення доповнення до пункту 2-1 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 48, ст. 2530).

61. Пункти 1 та 2 постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1892 "Деякі питання оплати праці працівників Рахункової палати" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 51, ст. 2670).

62. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 р. № 240 "Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288 та до пункту 3 Державної програми організаційного забезпечення судів на 2003-2005 роки" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 10, ст. 585).

63. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 263 "Деякі питання поліпшення організації законопроектної діяльності" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 9, ст. 535).

64. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 314 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2003 р. № 741" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 10, ст. 618).

65. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 136 "Деякі питання оплати праці працівників органів Пенсійного фонду" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 10, ст. 623).

66. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 495 "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 16, ст. 1112).

67. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 569 "Про внесення змін у додатки 13 і 29 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 17, ст. 1195).

68. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2004 р. № 580 "Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1998 р. № 144" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 18, ст. 1289).

69. Абзаци п'ятий-чотирнадцятий пункту 2 змін, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. № 802 затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. № 620 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 19, ст. 1332).

70. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2004 р. № 724 "Про внесення змін у додатки 18 і 31 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 22, ст. 1500).

71. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2004 р. № 804 "Про внесення змін до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1998 р. № 144" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 25, ст. 1652), в частині прирівнення за умовами оплати праці.

72. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. № 834 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 27, ст. 1774).

73. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. № 960 "Про внесення змін у додатки 41-45 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 30, ст. 2013).

74. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 р. № 1019 "Про внесення змін у додаток 36 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 32, ст. 2146).

75. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2004 р. № 1184 "Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 36, ст. 2406).

76. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1449 "Про внесення змін у додаток 36 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 44, ст. 2891).

77. Пункти 1 та 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1460 "Про організаційні заходи щодо ліквідації Державного департаменту фінансового моніторингу" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 44, ст. 2899).

78. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1540 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 46, ст. 3026).

79. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1541 "Про внесення зміни у додаток 31 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 46, ст. 3027).

80. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1544 "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 46, ст. 3030).

81. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004 р. № 1650 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 1998 р. № 960" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 50, ст. 3278).

82. Пункт 13 Положення про Державний департамент з питань адаптації законодавства , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2004 р. № 1742 "Про утворення Державного департаменту з питань адаптації законодавства" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 52, ст. 3447).

83. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2005 р. № 146 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 9, ст. 469).

84. Пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 11, ст. 522) в частині умов оплати праці.


( Пункт 84 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 984 від 19.07.2006 )

85. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2005 р. № 224 "Про нову редакцію додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 13, ст. 671).

86. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2005 р. № 276 "Про внесення змін у додаток 12 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 15, ст. 766).

87. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2005 р. № 361 "Про доповнення додатка 31 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 20, ст. 1075).

88. Пункт 1 змін, що вносяться у додатки до постанов Кабінету Міністрів України , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2005 р. № 433 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 24, ст. 1343).

89. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 2005 р. № 434 "Про внесення змін та поширення дії постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 1398" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 23, ст. 1288).

90. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 511 "Про внесення змін до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1546).

91. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 531 "Деякі питання забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання зв'язку" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1563).

92. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 липня 2005 р. № 230 "Деякі питання оплати праці працівників Секретаріату Президента України" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1576).

93. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005 р. № 712 "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 32, ст. 1927).

94. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2005 р. № 953 "Про внесення змін у додатки 3 і 50 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 39, ст. 2466).

95. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2005 р. № 1021 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 42, ст. 2658).

96. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2005 р. № 434 "Деякі питання оплати праці працівників Державного управління справами" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 43, ст. 2717).

97. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2005 р. № 1055 "Про доповнення додатка 64 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 45, ст. 2838).

98. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 р. № 1131 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 48, ст. 3008).

99. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 р. № 1211 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 783" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 51, ст. 3199).

100. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2006 р. № 6 "Про доповнення пункту 2-1 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 1-2, ст. 39).

101. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 січня 2006 р. № 5 "Питання оплати праці працівників Апарату Верховної Ради України" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 1-2, ст. 38).

102. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 р. № 88 "Про внесення зміни у додаток 50 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 5, ст. 229).

103. Пункти 1 та 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників Секретаріату Президента України , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 р. № 89 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 5, ст. 230).

104. Пункт 2 змін, що вносяться у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. № 802 , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 р. № 90 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 5, ст. 231).