КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 березня 2005 р. № 179
Київ

Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1030 від 26.10.2005
№ 268 від 09.03.2006
№ 984 від 19.07.2006
№ 1208 від 15.08.2006
№ 146 від 07.02.2007
№ 156 від 07.02.2007
№ 441 від 14.03.2007
№ 869 від 26.06.2007
№ 943 від 18.07.2007
№ 781 від 03.09.2008
№ 1156 від 16.09.2009
№ 1205 від 11.11.2009
№ 846 від 15.09.2010
№ 20 від 17.01.2011
№ 380 від 04.04.2011
№ 511 від 18.05.2011
№ 536 від 25.05.2011
№ 821 від 01.08.2011
№ 1084 від 26.10.2011
№ 142 від 22.02.2012 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що у складі апарату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади утворюються такі структурні підрозділи (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу):

департамент - структурний підрозділ, що утворюється для виконання основних завдань високого ступеня складності (багатогалузевість, багатофункціональність, програмно-цільовий напрям діяльності), координації роботи, пов'язаної з виконанням таких завдань, за умови, що в його складі буде не менш як чотири відділи. У разі коли чисельність працівників департаменту перевищує 40 одиниць, до його складу можуть входити управління (не менше двох). Департамент очолює директор. Директор департаменту, чисельність працівників якого не перевищує 40 одиниць, може мати не більше двох заступників, у тому числі одного заступника, який не очолює відділ. У разі коли чисельність працівників департаменту становить понад 40 одиниць, директор департаменту може мати не більше трьох заступників, у тому числі одного заступника, який не очолює відділ (управління). У складі департаменту Міністерства внутрішніх справ з чисельністю працівників понад 150 одиниць можуть утворюватися головні управління з чисельністю працівників не менш як 70 одиниць. Головне управління департаменту Міністерства внутрішніх справ очолює начальник, який може мати не більше трьох заступників. У головному управлінні можуть утворюватися управління, відділи, сектори, відділення;( Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 146 від 07.02.2007 , № 1156 від 16.09.20091156-2009-п , № 1205 від 11.11.20091205-2009-п , № 846 від 15.09.2010846-2010-п ; в редакції Постанови КМ № 20 від 17.01.201120-2011-п ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 821 від 01.08.2011821-2011-п )

управління (самостійний відділ) - структурний підрозділ одногалузевого або однофункціонального спрямування. До складу управління входять не менш як два відділи. Самостійний відділ утворюється з чисельністю не менш як 6 працівників. Управління (самостійний відділ) очолює начальник. Начальник управління, чисельність працівників якого не перевищує 16 одиниць, може мати одного заступника - начальника відділу. У разі коли чисельність працівників управління становить понад 16 одиниць, начальник управління може мати не більше двох заступників, у тому числі одного заступника, який не очолює відділ. Управління може бути самостійним або входити до складу департаменту. Начальники головних управлінь (управлінь) податкової міліції Державної податкової служби, чисельність працівників яких перевищує 40 одиниць, можуть мати не більше трьох заступників;( Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1030 від 26.10.2005 , № 1208 від 15.08.20061208-2006-п ; в редакції Постанови КМ № 20 від 17.01.201120-2011-п ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 380 від 04.04.2011380-2011-п )

самостійний сектор - структурний підрозділ, що утворюється для виконання завдань за окремим напрямом діяльності органу виконавчої влади, функції якого неможливо поєднати з функціями інших структурних підрозділів, з чисельністю не менш як 2 працівники. Сектор очолює завідуючий;

відділ у складі департаменту (управління) - структурний підрозділ, що утворюється для виконання завдань за одним напрямом (функцією) діяльності органу виконавчої влади, з чисельністю не менш як 5 працівників. Відділ очолює начальник.( Абзац п'ятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 20 від 17.01.2011 )

Начальник відділу (як самостійного, так і у складі управління чи департаменту) може мати не більш як одного заступника. Така посада може вводитись у разі, коли чисельність працівників у відділі не менш як 7 одиниць.( На часткову зміну абзацу шостого пункту 1 установити, що начальники відділів державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції можуть мати двох заступників у разі, коли штатна чисельність працівників таких відділів становить не менш як 14 одиниць згідно з Постановою КМ № 869 від 26.06.2007 )
( На часткову зміну абзацу шостого пункту 1 установити, що начальники відділів державної виконавчої служби районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції можуть мати двох заступників у разі, коли штатна чисельність працівників таких відділів становить не менш як 14 одиниць згідно з Постановою КМ № 536 від 25.05.2011 )

У разі потреби у складі департаменту, управління та самостійного відділу може утворюватися сектор з чисельністю не менш як 2 працівники. Такі сектори у складі департаменту та управління утворюються понад нормативну кількість відділів, а в складі самостійного відділу - понад мінімальну чисельність працівників самостійного відділу. У складі департаментів, головних управлінь, управлінь, відділів Міністерства внутрішніх справ можуть утворюватися відділення чисельністю не менш як три працівники. Відділення очолює начальник.( Абзац сьомий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 20 від 17.01.2011 , № 821 від 01.08.2011821-2011-п )

У структурі апарату центрального органу виконавчої влади може утворюватися структурний підрозділ із забезпечення діяльності керівника відповідно до критеріїв, зазначених у цьому пункті.( Абзац дев'ятий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 20 від 17.01.2011 )

2. У центральних органах виконавчої влади у разі недоцільності утворення в апараті підрозділів, зазначених у пункті 1 цієї постанови, для виконання окремих функцій вводяться посади відповідних спеціалістів.( Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ № 142 від 22.02.2012 )

3-1. У складі місцевих державних адміністрацій утворюються такі структурні підрозділи (якщо інше не передбачено законодавчими актами):

департамент - структурний підрозділ обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (крім їх апаратів), що утворюється для виконання основних завдань високого ступеня складності (багатогалузевість, багатофункціональність), координації роботи, пов’язаної з виконанням таких завдань, за умови, що в його складі буде не менш як два управління;

управління - структурний підрозділ місцевої державної адміністрації одногалузевого або однофункціонального спрямування, до складу якого входить не менш як два самостійних відділи;

відділ - структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, що утворюється для виконання завдань за одним напрямом діяльності місцевої державної адміністрації з чисельністю працівників не менше ніж шість одиниць в обласній державній адміністрації та не менше ніж три одиниці у районній державній адміністрації;

сектор - структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, що утворюється для виконання завдань за одним напрямом діяльності місцевої державної адміністрації, функції якого неможливо поєднати з функціями інших структурних підрозділів, з чисельністю працівників не менше ніж дві одиниці.

Кількість заступників керівників зазначених структурних підрозділів визначається за критеріями, установленими для апарату центрального органу виконавчої влади.( Постанову доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ № 142 від 22.02.2012 )

4. Установити, що у складі апарату обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, їх структурних підрозділів, зазначених у пункті 3-1 цієї постанови, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі можуть утворюватися (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу) відповідно управління, самостійні відділи, відділи та самостійні сектори, сектори у складі управлінь і самостійних відділів, виходячи з критеріїв, установлених для апарату центральних органів виконавчої влади, за винятком відділів адміністрування Державного реєстру виборців у складі апарату обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, чисельність працівників яких може становити не менш як 3 одиниці.( Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 156 від 07.02.2007 , № 943 від 18.07.2007943-2007-п , № 142 від 22.02.2012142-2012-п )

У складі апарату районних державних адміністрацій, їх самостійних управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в районах та містах обласного значення можуть утворюватися (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу) відділи з чисельністю працівників не менш як 3 одиниці та сектори з чисельністю працівників не менш як 2 одиниці.

У складі міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекцій можуть утворюватись (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу) самостійні відділення (на правах відокремленого підрозділу) чисельністю працівників не менш як шість одиниць, які очолює заступник начальника державної податкової інспекції - начальник відділення.( Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1084 від 26.10.2011 )

У разі недоцільності утворення у складі апарату місцевих державних адміністрацій, їх структурних підрозділів, зазначених у пункті 3-1 цієї постанови, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади підрозділів, зазначених в абзацах першому та другому цього пункту, для виконання окремих функцій вводяться посади відповідних спеціалістів.( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 156 від 07.02.2007 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 142 від 22.02.2012142-2012-п )

У разі здійснення центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується міністром, своїх повноважень через територіальні підрозділи міністерства у складі таких територіальних підрозділів за рішенням міністра утворюються відповідні служби, до складу яких входять структурні підрозділи, що формуються з урахуванням критеріїв, визначених цим пунктом.( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 511 від 18.05.2011 )
( Пункт 5 втратив чинність в частині умов оплати праці на підставі Постанови КМ № 984 від 19.07.2006 )

5. Надати керівникам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади право зберігати за працівниками апарату, які переводяться за їх згодою на посаду з меншим посадовим окладом у зв'язку із змінами його структури, що випливають з цієї постанови, умови оплати праці та порядок медичного і санаторно-курортного обслуговування, які вони мали за попередньою посадою.( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 268 від 09.03.2006 )

6. Центральним та місцевим органам виконавчої влади здійснити у двомісячний строк заходи щодо приведення у відповідність з цією постановою структури, номенклатури посад та чисельності працівників структурних підрозділів.

7. Міністерству праці та соціальної політики за погодженням з Міністерством фінансів у двотижневий строк подати пропозиції щодо умов оплати праці працівників центральних органів виконавчої влади у зв'язку із змінами, що випливають з цієї постанови.

8. Установити, що до затвердження нових умов оплати праці працівників центральних органів виконавчої влади посадовий оклад завідуючого самостійним сектором встановлюється на рівні посадового окладу начальника відділу в складі управління.

9. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2002 р. № 1550 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади та його структурних підрозділів" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 42, ст. 1949);

постанову Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 73 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2002 р. № 1550" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 4, ст 130);

постанову Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 365 "Про внесення зміни до пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2002 р. № 1550" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 12, ст. 737).

Прем'єр-міністр України
Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 40