КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 13 грудня 1999 р. N 2288
Київ


( Постанова втратила чинність стосовно працівників, схеми
посадових окладів яких затверджені Постановою КМ
N 268 від 09.03.2006 на підставі Постанови КМ

N 268 від 09.03.2006 )

Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів


( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 2334 від 20.12.99

N 2338 від 21.12.99

N 2358 від 22.12.99

N 220 від 07.02.2000

N 225 від 07.02.2000
з Розпорядженням КМ

N 76-р від 08.02.2000 )
( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Постанову КМ

N 472 від 10.03.2000 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 618 від 06.04.2000

N 853 від 29.05.2000

N 1161 від 25.07.2000

N 1309 від 22.08.2000

N 1470 від 27.09.2000

N 1781 від 06.12.2000

N 220 від 07.03.2001

N 221 від 07.03.2001

N 1122 від 27.08.2001

N 1119 від 28.08.2001

N 1142 від 05.09.2001 - набуває
чинності з 12.07.2001

N 1240 від 26.09.2001

N 1087 від 29.07.2002

N 1145 від 17.08.2002

N 1880 від 12.12.2002

N 1886 від 12.12.2002

N 53 від 18.01.2003

N 298 від 06.03.2003

N 346 від 15.03.2003 - набуває
чинності з 01.04.2003

N 688 від 15.05.2003

N 1155 від 24.07.2003 )
( Про підвищення з 1 вересня 2003 р. на 32 відсотки
посадових окладів див. Постанову КМ
N 1207 від 06.08.2003 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1562 від 02.10.2003

N 1711 від 01.11.2003

N 1804 від 27.11.2003

N 1815 від 21.11.2003 - скасовано
на підставі Указу Президента
N 1394/2003 від 01.12.2003

N 1849 від 27.11.2003

N 240 від 03.03.2004

N 263 від 04.03.2004

N 495 від 14.04.2004

N 569 від 29.04.2004

N 724 від 02.06.2004

N 834 від 05.07.2004

N 960 від 28.07.2004

N 1019 від 10.08.2004

N 1184 від 08.09.2004

N 1449 від 28.10.2004

N 1460 від 28.10.2004 )
( Про підвищення з 1 листопада 2004 р. на 28 відсотків
посадових окладів додатково див. Постанову КМ
N 1481 від 04.11.2004 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1540 від 17.11.2004

N 1541 від 17.11.2004

N 1544 від 17.11.2004 )
( Про підвищення з 1 січня 2005 р. на 10,5 відсотка
посадових окладів додатково див. Постанову КМ
N 37 від 15.01.2005 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 146 від 25.02.2005

N 224 від 30.03.2005

N 276 від 13.04.2005

N 361 від 18.05.2005

N 433 від 08.06.2005

N 510 від 30.06.2005

N 511 від 30.06.2005

N 512 від 30.06.2005

N 513 від 30.06.2005

N 514 від 30.06.2005

N 516 від 30.06.2005

N 519 від 30.06.2005

N 522 від 30.06.2005

N 523 від 30.06.2005

N 531 від 30.06.2005

N 712 від 09.08.2005

N 825 від 29.08.2005

N 865 від 03.09.2005

N 953 від 24.09.2005

N 1021 від 17.10.2005

N 1055 від 05.11.2005

N 1131 від 30.11.2005

N 6 від 11.01.2006

N 88 від 01.02.2006

N 89 від 01.02.2006

N 984 від 19.07.2006

N 99 від 15.02.2012 )
( Щодо втрати чинності відповідних додатків у частині
розмірів посадових окладів керівних працівників,
зазначених у пункті 1 Постанови КМ
N 510 від 30.06.2005 додатково див. Постанову КМ
N 510 від 30.06.2005 )

З метою вдосконалення оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити схеми посадових окладів керівних працівників, спеціалістів і службовців Секретаріату Президента України, керівних працівників Кабінету Міністрів України, керівних працівників, спеціалістів і службовців Секретаріату Кабінету Міністрів України, апарату Верховної Ради України, Рахункової палати України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, Верховної Ради, Ради міністрів, міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних, районних у містах рад, сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів, а також розміри надбавок за ранги державних службовців, дипломатичні ранги та спеціальні звання згідно з додатками 1 - 49.


( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 2358 від 22.12.99,
N 146 від 25.02.2005 )

Керівникам зазначених органів здійснити конкретні заходи, спрямовані на удосконалення структури апарату управління. Рекомендувати радам всіх рівнів здійснити аналогічні заходи.

2. Надати право керівникам органів і головам рад, зазначених у пункті 1 цієї постанови, у межах установленого фонду оплати праці:


( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 853 від 29.05.2000 )

1) установлювати:

а) керівникам підрозділів, спеціалістам і службовцям посадові оклади відповідно до затверджених цією постановою схем посадових окладів;

б) заступникам керівників, заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цією постановою, посадові оклади на 3-7 відсотків нижче посадового окладу відповідного керівника;

в) посадові оклади окремим працівникам, посади яких не передбачені цією постановою, на рівні посадових окладів відповідних категорій спеціалістів та службовців;

г) керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам і службовцям надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця, дипломатичний ранг, за класний чин, кваліфікаційний клас та спеціальні звання. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються;

г) спеціалістам і службовцям (крім заступників керівників органів виконавчої влади, рад та їх виконавчих органів, прокуратури, судів та інших органів, керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплати:

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо) - до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням на цю мету до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників-жінок, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, а також осіб, які перебувають у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку, - до 30 відсотків посадового окладу за основною роботою, з використанням на цю мету економії заробітної плати на посадах, що займають відсутні із зазначених причин працівники;

д) прокурорсько-слідчим працівникам доплати за сумісництво на вакантних посадах за місцем постійної роботи понад установлений робочий час у межах не більше чотирьох годин у робочий день чи повного робочого дня у вихідний з оплатою за фактично виконану роботу, але не більш як 50 відсотків посадового окладу;

2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи в межах фонду преміювання, утвореного у розмірі тримісячного фонду оплати праці та економії фонду оплати праці;


( Підпункт 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 2338 від 21.12.99 )

3) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати.

2-1. Надати право Главі Секретаріату Президента України, Керівнику Державного управління справами, Керівнику апарату Верховної Ради України, Міністру Кабінету Міністрів України, керівникам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Генеральному прокурору України, Секретарю Ради національної безпеки і оборони України установлювати керівним працівникам і спеціалістам апаратів (секретаріату) зазначених органів та урядових органів державного управління у складі цих органів надбавку за особливі умови проходження державної служби і напруженість в роботі у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця, класний чин та вислугу років (крім працівників органів, яким такі надбавки встановлені).


( Постанову доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ
N 1155 від 24.07.2003; в редакції Постанови КМ
N 1711 від 01.11.2003; із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ
N 1849 від 20.11.2003,
N 146 від 25.02.2005,
N 6 від 11.01.2006,

N 89 від 01.02.2006 )

2-2. Надати право Міністру юстиції установлювати надбавку у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу років керівним працівникам і спеціалістам центрального апарату, що займаються законопроектною роботою, але не більш як:

50 особам - у 2004 році;

125 особам - у 2005 році;

200 особам у 2006 і наступних роках.


( Постанову доповнено пунктом 2-2 згідно з Постановою КМ

N 263 від 04.03.2004 )

3. Виплачувати працівникам зазначених у пункті 1 цієї постанови органів та рад:

а) надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу;

б) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків посадового окладу;

в) надбавку за почесне звання "заслужений" - у розмірі 15 відсотків посадового окладу.

Доплати за науковий ступінь та надбавка за почесне звання виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з науковим ступенем або почесним званням.

3-1. Установити, що посадові оклади керівних працівників, спеціалістів територіальних органів урядового органу державного управління встановлюються на рівні посадових окладів відповідних категорій працівників місцевих органів центральних органів виконавчої влади (республіканських органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим).


( Постанову доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ
N 853 від 29.05.2000 )

4. Преміювання керівників органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, їх заступників, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

З метою забезпечення єдиного підходу до визначення рівня оплати праці керівних працівників центральних органів виконавчої влади, зазначених у постанові Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. N 510 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1545), їх преміювання здійснюється з дозволу Прем'єр-міністра України або Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністра і на підставі поданого Міністерством фінансів висновку.


( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 984 від 19.07.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 99 від 15.02.2012 )

З метою забезпечення єдиного підходу до визначення рівня оплати праці доручити Міністерству фінансів виходячи із наявних фінансових ресурсів щомісяця визначати максимальний розмір премії керівним працівникам державних органів, зазначеним у постанові Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. N 510, яким розміри виплати премій не встановлені Кабінетом Міністрів України.


( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 511 від 30.06.2005 )

Преміювання Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, голів обласних, Київської та Севастопольської міських рад, сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах, районних рад, надання їм матеріальної допомоги, встановлення надбавок і доплат до посадових окладів здійснюється за рішенням відповідної ради у межах затвердженого фонду оплати праці працівників апарату відповідного органу.

5. Групи за оплатою праці працівників місцевих державних адміністрацій встановлюються відповідно до показників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 червня 1992 р. N 320 "Про віднесення областей та міст до груп за оплатою праці" (ЗП України, 1992 р., N 6, ст. 150) із доповненням, внесеним постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1993 р. N 655655-93-п.

6. Установити, що:

подання пропозицій Кабінетові Міністрів України щодо умов оплати праці працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, установ, організацій, що фінансуються з бюджету здійснюється Міністерством праці та соціальної політики;

роз'яснення щодо застосування цієї постанови надає Міністерство праці та соціальної політики разом з Міністерством фінансів.

7. Міністерству праці та соціальної політики:

разом з Міністерством юстиції подати у тижневий термін Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо приведення актів з питань оплати праці у відповідність з цією постановою;

забезпечити контроль за дотриманням умов оплати праці, визначених цією постановою.

8. Міністерству фінансів забезпечити рівномірне фінансування видатків на оплату праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, що фінансуються з державного бюджету.

9. Ця постанова набирає чинності з 1 грудня 1999 року.

Прем'єр-міністр України
В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 26

Додаток 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 25 лютого 2005 р. N 146 ( 146-2005-п )

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Секретаріату Президента України та Державного управління справами

------------------------------------------------------------------
             Посада             | Місячний
                            |посадовий
                            | оклад,
                            | гривень
------------------------------------------------------------------
Представник Президента України               380
Радник Президента України                  350
Уповноважений Президента України              340
Заступник Уповноваженого Президента України         330
Помічник Президента України                 310
Науковий консультант Президента України           310
Радник Секретаріату Президента України          300 - 310
Консультант, референт Президента України          270
Керівник Головної служби Секретаріату Президента України  360
Перший заступник Керівника Головної служби Секретаріату   355
Президента України
Заступник Керівника Головної служби Секретаріату      350
Президента України
Керівник Служби Секретаріату Президента України,      350
завідувач Офісу Президента України,
Керівник Секретаріату Державного управління справами
Перший заступник Керівника Служби Секретаріату Президента  345
України,
перший заступник завідувача Офісу Президента України
Заступник Керівника Служби Секретаріату Президента     340
України,
заступник завідувача Офісу Президента України
Керівник департаменту Секретаріату Президента України,   340
заступник Керівника Секретаріату Державного управління
справами
Заступник керівника департаменту Секретаріату Президента  330
України
Радник Глави Секретаріату Президента України, Керівника   300
Державного управління справами
Помічник Глави Секретаріату Президента України, першого 260 - 280
заступника першого заступника Глави Секретаріату 
Президента України, заступника Глави Секретаріату 
Президента України
Керівник (начальник) Головного управління          350
Перший заступник, заступник керівника (начальника)    340 - 345
Головного управління
Керівник (начальник) управління               340
Перший заступник, заступник керівника (начальника)    330 - 335
управління
Завідувач приймальні Президента України           330
Заступник завідувача канцелярії, приймальні Президента   325
України
Завідувач відділу в складі служби, департаменту,     315 - 320
управління
Заступник завідувача відділу в складі служби,        310
департаменту, управління
Завідувач сектору, групи                  300
Головний науковий консультант, головний         280 - 290
консультант-інспектор
Науковий консультант                   270 - 280
Головний консультант, головний спеціаліст          260
Старший консультант                   195 - 230
Консультант                       175 - 185
Спеціаліст I категорії                   170
Спеціаліст II категорії                   145
Спеціаліст                         125

_______________

Примітка. Посадові оклади підвищуються відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 р. N 1207, від 4 листопада 2004 р. N 14811481-2004-п і від 15 січня 2005 р. N 3737-2005-п.

Міністр
Кабінету Міністрів України

А.ТОЛСТОУХОВ


( Зміни до додатку 1 не внесені згідно з Постановами КМ
N 472 від 10.03.2000 - текст Постанови не для друку;
N 1145 від 17.08.2002; в редакції Постанови КМ
N 1880 від 12.12.2002, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 495 від 14.04.2004,
N 1544 від 17.11.2004, в редакції Постанови КМ
N 146 від 25.02.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 433 від 08.06.2005,
N 510 від 30.06.2005,
N 712 від 09.08.2005,
N 89 від 01.02.2006 )

Додаток 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 30 березня 2005 р N 224 ( 224-2005-п )

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників Кабінету Міністрів України, а також керівних працівників і спеціалістів Секретаріату Кабінету Міністрів України

------------------------------------------------------------------
           Посада          |   Місячний
                        | посадовий оклад,
                        |   гривень
------------------------------------------------------------------
Керівник Служби Прем'єр-міністра            370
Перший заступник Керівника Служби           355
Прем'єр-міністра
Заступник Керівника Служби Прем'єр-міністра -     345
Керівник Секретаріату Прем'єр-міністра,
керівник групи радників Прем'єр-міністра
Перший помічник Прем'єр-міністра,           330
завідуючий відділом організаційного
забезпечення Служби Прем'єр-міністра
Керівник Протоколу Прем'єр-міністра,          335
прес-секретар Прем'єр-міністра -
керівник прес-служби
Заступник керівника Протоколу Прем'єр-міністра,    325
заступник прес-секретаря Прем'єр-міністра
Радник Прем'єр-міністра, помічник          300-310
Прем'єр-міністра
Керівник служби: Першого               270-300
віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра,
Міністра Кабінету Міністрів;
керівник групи радників Першого
віце-прем'єр-міністра, керівник групи
експертів Першого віце-прем'єр-міністра
Помічник Першого віце-прем'єр-міністра         260
Керівник групи радників Віце-прем'єр-міністра,     250
Керівник групи експертів Віце-прем'єр-міністра,
Помічник Віце-прем'єр-міністра, Міністра Кабінету
Міністрів, прес-секретар Віце-прем'єр-міністра
Директор департаменту                 340
Начальник управління, завідуючий            330
самостійним відділом
Завідуючий відділом, сектором в складі        290-310
департаменту, управління
Завідуючий сектором в складі самостійного       270
відділу
Головний спеціаліст, консультант, експерт       250
Провідний спеціаліст                  200
Спеціаліст I категорії                 160
Спеціаліст II категорії                135
Спеціаліст                       115

_______________

Примітка. Посадові оклади підвищуються відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 р N 1207 від 4 листопада 2004 р N 14811481-2004-п і від 15 січня 2005 р N 3737-2005-п.


( Додаток 2 в редакції Постанови КМ
N 2358 від 22.12.99, із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 76-р від 08.02.2000, Постановами КМ
N 1119 від 28.08.2001,
N 1562 від 02.10.2003;
N 1815 від 21.11.2003 - скасовано на підставі Указу Президента
N 1394/2003 від 01.12.2003; в редакції Постанови КМ
N 224 від 30.03.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 510 від 30.06.2005 )

Урядовий Секретар
А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 3

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 24 вересня 2005 р. N 953 ( 953-2005-п )

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Апарату Верховної Ради України

------------------------------------------------------------------
           Посада           |  Місячний
                         |посадовий оклад,
                         |  гривень
------------------------------------------------------------------
Перший заступник Керуючого справами, заступник     385-390
Керуючого справами
Керівник головного управління              350
Керівник управління                   340
Завідувач самостійного відділу              330
Прес-секретар Голови Верховної Ради України       320
Радник Керівника Апарату                290-310
Завідувач відділу у складі управління         310-320
Керівник секретаріату Голови Верховної Ради       330
України
Радник, помічник Голови Верховної Ради України     300-310
Завідувач секретаріату комітету, фракції,        320
завідувач групи (самостійної)
Завідувач секретаріату Першого заступника,        320
Заступника Голови Верховної Ради України
Радник Першого заступника, Заступника Голови      290-300
Верховної Ради України
Завідувач сектору; завідувач канцелярії Голови      300
Верховної Ради України, Першого заступника,
Заступника Голови Верховної Ради України
Головний: консультант з питань юридично-наукового   230-260
забезпечення; науковий консультант, консультант,
спеціаліст; завідувач групи
Старший науковий консультант, консультант,       190-210
провідний спеціаліст
Консультант, помічник-консультант народного      175-185
депутата України
Спеціаліст I категорії                  170
Спеціаліст II категорії                 145
Спеціаліст                        125

_______________

Примітка. Посадові оклади підвищуються відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 р. N 1207, від 4 листопада 2004 р. N 14811481-2004-п і від 15 січня 2005 р. N 3737-2005-п.

Міністр
Кабінету Міністрів України

А.ТОЛСТОУХОВ


( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 853 від 29.05.2000; в редакції Постанови КМ
N 1161 від 25.07.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1880 від 12.12.2002,
N 523 від 30.06.2005; в редакції Постанови КМ
N 953 від 24.09.2005 )

Додаток 4

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

СХЕМА

посадових окладів членів Центральної виборчої комісії та працівників Секретаріату Центральної виборчої комісії

------------------------------------------------------------------
                         |  Місячний
         Посада             |  посадовий
                         |   оклад,
                         |  гривень
------------------------------------------------------------------
Секретар Комісії                     380
Керівник секретаріату                  350
Керівник служби Голови Комісії, перший помічник     330
Голови Комісії, заступник керівника секретаріату
Радник Голови Комісії, помічник Голови Комісії     300-310
Прес-секретар Голови Комісії, керівник
прес-служби                       310
Помічник заступника Голови Комісії            260
Помічник секретаря Комісії, помічник члена
Комісії                         250
Начальник управління, завідувач самостійного       330
відділу
Завідувач відділу у складі управління         290-310
Завідувач сектору                    270
Головний спеціаліст                   250
Провідний спеціаліст                   200
Спеціаліст I категорії                  160
Спеціаліст II категорії                 135
Спеціаліст                        115


( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 522 від 30.06.2005 )

Міністр
Кабінету Міністрів України

А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 5

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 7 березня 2001 р. N 221

( 221-2001-п )

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Рахункової палати України

------------------------------------------------------------------
         Посада            |Місячний посадовий
                        | оклад, гривень
------------------------------------------------------------------
Секретар Рахункової палати, головний          380
контролер - керівник департаменту,
головний контролер
Начальник управління, начальник           320 - 330
самостійного відділу, начальник відділу у
складі департаменту, радник Голови
Начальник відділу у складі управління,       290 - 310
помічник Голови Рахункової палати
Завідувач сектору                   270
Помічник Першого заступника, заступника       230 - 250
Голови Рахункової палати, помічник
Секретаря Рахункової палати
       Спеціалісти Рахункової палати України,
     що здійснюють контрольні функції та перевірки
Головний спеціаліст                 240 - 260
Провідний спеціаліст                230 - 250
Спеціаліст I категорії               220 - 240
Спеціаліст II категорії               190 - 210
      Інші спеціалісти Рахункової палати України
Головний спеціаліст                 220 - 250
Провідний спеціаліст                  200
Спеціаліст I категорії                 160
Спеціаліст II категорії                135
Спеціаліст                       115

Примітка. Посадові оклади визначено з урахуванням їх підвищення на 30 відсотків згідно із статтею 39 Закону України "Про Рахункову палату"315/96-ВР.


( Додаток 5 в редакції Постанови КМ
N 221 від 07.03.2001, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 519 від 30.06.2005 )

Міністр
Кабінету Міністрів України

А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 6

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 25 липня 2000 р. N 1161 ( 1161-2000-п )

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів центрального апарату міністерств, центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом, інших центральних органів виконавчої влади та урядових органів державного управління

------------------------------------------------------------------
                | Місячний посадовий оклад, гривень
                |----------------------------------
      Посада       | мініс- |цент-  |інші |урядові
                |терства*|ральні |цент- |органи
                |    |органи |ральні|держав-
                |    |вико-  |органи|ного
                |    |навчої |вико- |управ-
                |    |влади із|навчої|ління
                |    |спеці- |влади |
                |    |альним |   |
                |    |статусом|   |
------------------------------------------------------------------
Керівник центрального       -    370    -    -
органу виконавчої влади із
спеціальним статусом
Керівник іншого          -    -    340    -
центрального органу
виконавчої влади
Керівник урядового органу     -    -    -    330
державного управління
Перший заступник:
керівника центрального       -    330    -    -
органу виконавчої влади із
спеціальним статусом
керівника іншого          -    -    320    -
центрального органу
виконавчої влади
керівника урядового органу     -    -    -    310
державного управління
Заступник:
керівника центрального       -    320    -    -
органу виконавчої влади із
спеціальним статусом
керівника іншого          -    -    310    -
центрального органу
виконавчої влади
керівника урядового органу     -    -    -    300
державного управління
Директор Департаменту      290-300 280-290 280-290   -
Начальник самостійного     230-250 220-240 210-230 205-225
управління, самостійного
відділу
Начальник відділу в складі   195-220 190-210 185-200 180-195
департаменту,
самостійного управління,
помічник керівника
Завідувач самостійного     185-210 180-200 175-190 170-180
сектору
Помічник заступника       175-195 165-185 155-175 150-170
керівника, завідувач
сектору в складі
департаменту,
самостійного управління,
самостійного відділу
Головний: казначей         -    -   165-185   -
Головний спеціаліст,      160-180 150-170 145-165 145-165
консультант, радник
Головний державний         -    -    -   145-165
інспектор
Провідний: казначей,        -    -   145-165   -
Провідний спеціаліст      133-155 130-150 125-145 125-145
Старший державний         -    -    -   125-145
інспектор
Спеціаліст I категорії     120-135 120-130 115-125 115-125
Державний інспектор        -    -    -   115-125
Спеціаліст II категорії     110-120 110-120 105-115 105-115
Спеціаліст           100-110 100-110  95-105  95-105
          Посадові оклади за окремими
           посадами працівників МЗС
Посол з особливих доручень   230-250   -    -    -  
Перший секретар         165-175   -    -    -  
Другий секретар         160-170   -    -    -  
Третій секретар         155-165   -    -    -  
Аташе, референт         140-160   -    -    -  

Примітка. В урядових органах державного управління за працівниками, безпосередньо призначеними з відповідних або аналогічних посад центральних органів виконавчої влади, в яких створені урядові органи, на період їх роботи в даному урядовому органі на даній посаді зберігаються посадові оклади за попереднім місцем роботи, якщо оклади, затверджені цією постановою, нижчі.

___________

* Крім Мінфіну.


( Додаток 6 в редакції Постанов КМ
N 853 від 29.05.2000,
N 1161 від 25.07.2000, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1781 від 06.12.2000 - набуває чинності з 01.01.2001, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1119 від 28.08.2001,
N 1240 від 26.09.2001,
N 1886 від 12.12.2002,
N 688 від 15.05.2003,
N 1155 від 24.07.2003,
N 1562 від 02.10.2003;
N 1815 від 21.11.2003 - скасовано на підставі Указу Президента
N 1394/2003 від 01.12.2003, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1540 від 17.11.2004,
N 433 від 08.06.2005,
N 510 від 30.06.2005,
N 531 від 30.06.2005 )

Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України

В.ЛИСИЦЬКИЙ

Додаток 6-1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів центрального апарату Міністерства фінансів

------------------------------------------------------------------
                      |   Місячний
         Посада          | посадовий оклад,
                      |   гривень
------------------------------------------------------------------
Директор департаменту               300-320
Начальник самостійного управління,
самостійного відділу                280-300
Начальник відділу в складі департаменту,
самостійного управління, помічник
керівника                     270-280
Завідувач самостійного сектору           265-270
Завідувач сектору в складі департаменту,
самостійного управління, самостійного
відділу; помічник заступника керівника       260-265
Головний економіст-фінансист            240-260
Головний спеціаліст,                230-240
консультант, радник
Провідний економіст-фінансист           220-240
Провідний спеціаліст                210-220
Спеціаліст I категорії               190-210
Спеціаліст II категорії              170-190
Спеціаліст                     160-170


( Постанову доповнено додатком 6-1 згідно з Постановою КМ
N 1155 від 24.07.2003, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1562 від 02.10.2003,
N 433 від 08.06.2005,
N 510 від 30.06.2005 )

Додаток 7

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 7 лютого 2000 р. N 225 ( 225-2000-п )

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Державної податкової адміністрації, які мають спеціальні звання

------------------------------------------------------------------
          Посада            |  Місячний
                         |  посадовий
                         | оклад, гривень
------------------------------------------------------------------
Директор департаменту                  310
Начальник самостійного управління            300
Начальник самостійного відділу             270-290
Начальник відділу в складі департаменту,        260-270
самостійного управління, завідувач
самостійного сектору                  
Помічник Голови Державної податкової          260-270
адміністрації
Завідувач сектору                   250-260
у складі департаменту,
самостійного управління,
самостійного відділу
Головний державний податковий ревізор-інспектор    240-260
Головний державний податковий інспектор, старший    230-250
державний податковий ревізор-інспектор
Старший державний податковий інспектор         220-240
Державний податковий інспектор             190-210
Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України

В.ЛИСИЦЬКИЙ


( Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 2334 від 20.12.99, в редакції Постанови КМ
N 225 від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1122 від 27.08.2001,
N 1184 від 08.09.2004,
N 433 від 08.06.2005,
N 510 від 30.06.2005 )

Додаток 8

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 8 вересня 2004 р. N 1184

( 1184-2004-п )

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Державної податкової адміністрації, які мають ранг державного службовця

------------------------------------------------------------------
          Посада             |  Місячний
                          |  посадовий
                          |оклад, гривень
------------------------------------------------------------------
Директор департаменту                   310
Начальник самостійного управління             300
Начальник самостійного відділу             270-290
Начальник відділу в складі департаменту,        260-270
самостійного управління, завідувач
самостійного сектору                  
Завідувач сектору                    250-260
у складі департаменту,
самостійного управління,  
самостійного відділу
Головний спеціаліст                   230-240
Провідний спеціаліст                  210-220
Спеціаліст I категорії                 190-210
Спеціаліст II категорії                 170-190
Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України

В.ЛИСИЦЬКИЙ


( Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 2334 від 20.12.99, в редакції Постанов КМ
N 225 від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000,
N 1184 від 08.09.2004, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 433 від 08.06.2005 )

Додаток 9

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 7 лютого 2000 р. N 225 ( 225-2000-п )

СХЕМА

посадових окладів начальницького складу і спеціалістів податкової міліції Державної податкової адміністрації

------------------------------------------------------------------
          Посада            |  Місячний
                         |  посадовий
                         | оклад, гривень
------------------------------------------------------------------
Начальник податкової міліції - перший заступник     360
Голови Державної податкової адміністрації
Начальник Головного управління податкової міліції,    310
директор департаменту
Начальник самостійного управління, заступник      290-300
начальника Головного управління податкової
міліції, директора департаменту
Помічник начальника податкової міліції         270-290
Начальник відділу в складі головного управління,    260-270
департаменту, самостійного управління, головний
інспектор податкової міліції
Завідувач сектору в складі головного управління,    240-260
департаменту, самостійного управління, старший
слідчий в особливо важливих справах, головний
державний податковий ревізор-інспектор
Старші: оперуповноважений в особливо важливих     230-250
справах, слідчий, інспектор з особливих доручень;
старший групи; слідчий в особливо важливих
справах, головний державний податковий інспектор,
старший державний податковий ревізор-інспектор
Старші: оперуповноважений, експерт; слідчий;      220-240
старший державний податковий інспектор
Старший інспектор, оперуповноважений, експерт,     190-210
державний податковий інспектор, референт
Інспектор                       170-200
Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України

В.ЛИСИЦЬКИЙ


( Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 2334 від 20.12.99, в редакції Постанови КМ
N 225 від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 220 від 07.03.2001,
N 1122 від 27.08.2001,
N 433 від 08.06.2005 )

Додаток 10

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

СХЕМА

посадових окладів працівників органів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, керівників і спеціалістів апарату Верховної Ради Автономної Республіки Крим

------------------------------------------------------------------
                         |  Місячний
         Посада             |  посадовий
                         |   оклад,
                         |  гривень
------------------------------------------------------------------
Керівник Секретаріату Верховної Ради           320
Автономної Республіки Крим
Перший заступник керівника Секретаріату         310
Верховної Ради Автономної Республіки Крим
Голова постійної комісії Верховної Ради         310
Автономної Республіки Крим
Керуючий справами Верховної Ради Автономної       300
Республіки Крим, заступник керівника
Секретаріату Верховної Ради Автономної
Республіки Крим
Заступник керуючого справами Верховної Ради       290
Автономної Республіки Крим
Завідувач відділу                   210-230
Керівник прес-центру, помічник Голови         185-205
Верховної Ради Автономної Республіки Крим
Радник, завідувач сектору               175-195
Помічник першого заступника Голови           185-205
Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
заступника Голови Верховної Ради Автономної
Республіки Крим
Консультант                      165-175
Головний спеціаліст, помічник керівника        145-165
Секретаріату Верховної Ради Автономної
Республіки Крим
Провідний спеціаліст                  125-145
Спеціаліст I категорії                 115-125
Спеціаліст II категорії                105-115
Спеціаліст                       95-105


( Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 512 від 30.06.2005 )

Міністр
Кабінету Міністрів України

А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 11

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

СХЕМА

посадових окладів керівників і спеціалістів апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим

------------------------------------------------------------------
                         |  Місячний
         Посада             |  посадовий
                         |   оклад,
                         |  гривень
------------------------------------------------------------------
Міністр Ради міністрів Автономної Республіки      320
Крим
Перший заступник міністра Ради міністрів        310
Автономної Республіки Крим
Заступник міністра Ради міністрів Автономної      300
Республіки Крим
Постійний Представник Ради міністрів          300
Автономної Республіки Крим у м. Києві
Начальник управління, завідувач самостійного     210-230
відділу
Завідувач відділу у складі управління         185-210
Керівник прес-служби                 185-205
Завідувач сектору, радник               175-195
Консультант                      155-175
Помічник: Голови Ради міністрів Автономної      185-205
Республіки Крим, першого заступника Голови
Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
заступника Голови Ради міністрів Автономної
Республіки Крим
Помічник міністра Ради міністрів Автономної      165-175
Республіки Крим
Головний спеціаліст                  145-165
Провідний спеціаліст                 125-145
Спеціаліст I категорії                115-125
Спеціаліст II категорії                105-115
Спеціаліст                       95-105


( Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 512 від 30.06.2005 )

Міністр
Кабінету Міністрів України

А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 12

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

СХЕМА

посадових окладів керівників і спеціалістів апарату міністерств, республіканських комітетів, комітетів управління Державного казначейства та інших республіканських органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, а також територіального управління державної служби Головдержслужби

------------------------------------------------------------------
                      | Місячний посадовий
                      |  оклад, гривень
                      |----------------------
                      |міністер- |комітети
                      |ства,   |та інші
        Посада           |республі- |республі-
                      |канські  |канські
                      |комітети |органи,
                      |     |виконавчої
                      |     |влади,
                      |     |управління
                      |     |Державного
                      |     |казначейс-
                      |     |тва, а 
                      |     |також те-
                      |     |риторіаль-
                      |     |ного упра-
                      |     |вління дер-
                      |     |жавної
                      |     |служби 
                      |     |Головдерж-
                      |     |служби
------------------------------------------------------------------
Міністр, голова республіканського комітету   310     -
Голова комітету, керівник іншого
республіканського органу
виконавчої влади, управління
Державного казначейства, а також        -      260
територіального управління державної
служби Головдержслужби
Перший заступник: міністра,
голови республіканського комітету,       280     230
голови комітету, керівника іншого
республіканського органу
виконавчої влади, управління
Державного казначейства, а також 
територіального управління державної
служби Головдержслужби
Заступник: міністра, голови
республіканського комітету, голови
комітету, керівника іншого
республіканського органу виконавчої
влади, управління Державного
казначейства, а також територіального     270     220
управління державної служби
Головдержслужби
Начальник самостійного управління,      180-200   170-180
самостійного відділу
Начальник відділу в складі самостійного
управління                  170-180   160-170
Завідувач самостійного сектору,
помічник, радник керівника          155-170   155-165
Головний: казначей               -     150-160
Головний спеціаліст             135-155   130-145
Провідний: казначей               -     140-155
Провідний спеціаліст             120-135   115-130
Спеціаліст I категорії            110-120   105-115
Спеціаліст II категорії           100-110    95-105
Спеціаліст                  90-100    90-95


( Додаток 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1781 від 06.12.2000 - набуває чинності з 01.01.2001,
N 276 від 13.04.2005,
N 433 від 08.06.2005 )

Міністр
Кабінету Міністрів України

А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 13

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

------------------------------------------------------------------
                  | Місячний посадовий оклад за
                  | групами областей, гривень
        Посада       |------------------------------
                  | поза  |     |  2,
                  | групою, |  1   |м. Сева-
                  | м. Київ |     |стополь
------------------------------------------------------------------
Керівник апарату           310     290    270
державної адміністрації
Заступник керівника апарату     230-250   210-230  200-210
державної адміністрації
Начальник управління, відділу    190 - 230  170 - 210 160 - 200
Начальник відділу у складі      165 - 180  150 - 165 145 - 155
управління
Завідувач самостійного сектору    155 - 170  145 - 155 140 - 150
Помічник голови державної      145-155   140-150  135-145
адміністрації, радник,
консультант
Головний спеціаліст, помічник    135-155   130-150  125-145
заступника голови
Провідний спеціаліст         120-135   120-130  115-125
Спеціаліст I категорії        110-120   110-120  110-115
Спеціаліст II категорії       100-110   100-110  100-110
Спеціаліст              90-100   90-100  90-100


( Додаток 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 569 від 29.04.2004,
N 433 від 08.06.2005,
N 512 від 30.06.2005 )

Міністр
Кабінету Міністрів України

А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 14

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288 (у редакції

постанови Кабінету Міністрів України

від 22 серпня 2000 р. N 1309 ( 1309-2000-п )

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, обласних управлінь, відділів центральних органів виконавчої влади

------------------------------------------------------------------
                   |Місячний посадовий оклад за
       Посада          |групами областей, гривень
                   |---------------------------
                   |  Поза |  1  |  2,
                   | групою, |     |м.Сева-
                   | м. Київ |     |стополь
------------------------------------------------------------------
Начальник головного управління     220-240  200-220 190-210
Керівники самостійних: управління,   210-230  190-210 180-200
відділу, іншого структурного
підрозділу, які є юридичними особами
Начальник управління, відділу      190-210  170-190 160-180
Начальник відділу в складі       165-180  150-165 145-155
управління
Завідувач самостійного сектору     155-170  145-155 140-150
Головні: казначей            140-155  135-150 130-145
Головний спеціаліст           130-150  125-145 120-140
Провідні: казначей           130-140  125-135 120-130
Провідний спеціаліст          115-130  115-125 110-120
Спеціаліст I категорії         110-120  110-120 105-115
Спеціаліст II категорії         100-110  100-110 100-105
Спеціаліст                90-100  90-100  90-100
Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України

В.ЛИСИЦЬКИЙ


( Додаток 14 в редакції Постанови КМ
N 1309 від 22.08.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
1781 від 06.12.2000 - набуває чинності з 01.01.2001,
N 433 від 08.06.2005 )

Додаток 15

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 7 лютого 2000 р. N 225 ( 225-2000-п )

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, спеціалізованих державних податкових інспекцій, які мають спеціальні звання

------------------------------------------------------------------
               | Місячний посадовий оклад, гривень
     Посада       |------------------------------------
               |Автономна |  за групами областей
               |Республіка|-------------------------
               | Крим  | поза |  I  |  II
               |     |групою,|    |м. Сева-
               |     |м. Київ|    |стополь
------------------------------------------------------------------
Голова державної податкової    330   330   320   310
адміністрації
Перший заступник голови      310   310   300   290
державної податкової
адміністрації
Заступник голови державної    300   300   290   280
податкової адміністрації,
начальник спеціалізованої 
державної податкової
інспеції
Начальник управління,     270-280  270-280 240-260 230-250
самостійного відділу
Начальник відділу у складі   230-250  230-250 230-245 220-240
управління
Помічник голови державної   230-250  230-250 230-245 220-240
податкової адміністрації
Завідувач сектору       220-240  220-240 220-235 220-230
Головний державний       210-230  210-230 210-230 210-230
податковий ревізор-інспектор
Головний державний       200-220  200-220 200-220 200-220
податковий інспектор,
старший державний
податковий ревізор-інспектор
Старший державний       190-210  190-210 190-210 190-210
податковий інспектор
Державний податковий      170-190  170-190 170-190 170-190
інспектор
Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України

В.ЛИСИЦЬКИЙ


( Додаток 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 2334 від 20.12.99, в редакції Постанови КМ
N 225 від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 53 від 18.01.2003,
N 1184 від 08.09.2004 )

Додаток 16

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 8 вересня 2004 р. N 1184

( 1184-2004-п )

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, спеціалізованих державних податкових інспекцій, які мають ранг державного службовця

------------------------------------------------------------------
               | Місячний посадовий оклад, гривень
     Посада       |------------------------------------
               |Автономна |  за групами областей
               |Республіка|-------------------------
               | Крим  | поза |  I  |  II,
               |     |групою,|    |м. Сева-
               |     |м. Київ|    |стополь
------------------------------------------------------------------
Начальник управління,     270-280  270-280 240-260 230-250
самостійного відділу,
головний бухгалтер
Начальник відділу       230-250  230-250 230-245 220-240
у складі управління
Завідувач сектору       210-230  210-230 210-230 210-220
Головний спеціаліст      190-210  190-210 190-210 190-210
Провідний спеціаліст      180-190  180-190 180-190 180-190
Спеціаліст I категорії     170-180  170-180 170-180 170-180
Спеціаліст II категорії    150-170  150-170 150-170 150-170
Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України

В.ЛИСИЦЬКИЙ


( Додаток 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 2334 від 20.12.99, в редакції Постанови КМ
N 225 від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 53 від 18.01.2003, в редакції Постанови КМ
N 1184 від 08.09.2004 )

Додаток 17

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 7 лютого 2000 р. N 225 ( 225-2000-п )

СХЕМА

посадових окладів начальницького складу і спеціалістів податкової міліції державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, спеціалізованих державних податкових інспекцій

------------------------------------------------------------------
                  |Місячний посадовий оклад,
                  |     гривень
       Посада        |-----------------------------
                  |  за групами областей
                  |-----------------------------
                  |  поза  |  I  | II,
                  | групою |     |м. Сева-
                  | Автономна|     |стополь
                  |Республіка|     |
                  |  Крим, |     |
                  | м. Київ |     |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління податкової     310    300    290
міліції - перший заступник голови
державної податкової адміністрації
Начальник оперативного бюро,      270-280  240-260  230-250
начальник управління, штабу,
самостійного відділу
Начальник відділу у складі       230-250  230-245  220-240
управління; начальник
відділу, відділення у складі
головного відділу податкової 
міліції спеціалізованої 
державної податкової інспекції
Начальник головного відділу        290    280    270
податкової міліції - перший
заступник начальника
спеціалізованої державної
податкової інспекції
Начальник відділення у складі     210-230  210-230  210-220
управління, відділу;
начальник чергової частини,
командир роти, старший слідчий
в особливо важливих справах;
головний державний податковий
ревізор-інспектор
Старші: оперуповноважений в      200-220  200-220  200-220
особливо важливих справах,
слідчий, інспектор з особливих
доручень;
старший групи;
слідчий в особливо важливих
справах, головний державний
податковий інспектор,
старший державний податковий
ревізор-інспектор
Старші: оперуповноважений,       190-210  190-210  190-210
експерт; слідчий;
командир взводу, старший
державний податковий інспектор
Старший інспектор;           170-190  170-190  170-190
оперуповноважений, експерт,
державний податковий інспектор
Інспектор               140-160  140-160  140-160
Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України

В.ЛИСИЦЬКИЙ


( Додаток 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 2334 від 20.12.99; в редакції Постанови КМ
N 225 від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 220 від 07.03.2001,
N 53 від 18.01.2003 )

Додаток 18

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій

------------------------------------------------------------------
                     |  Місячний посадовий
                     |   оклад, гривень
                     |-----------------------
        Посада          | райони в | райони,
                     | м. Києві | райони в
                     |     | м. Севас-
                     |     | тополі
------------------------------------------------------------------
Голова державної адміністрації         270    260
Перший заступник голови державної       240    230
адміністрації
Заступник голови державної адміністрації,   230    220
керівник апарату державної адміністрації
Заступник керівника апарату державної,    170-185  160-175
адміністрації
Начальник відділу,              150-170  140-160
державний реєстратор
Завідувач сектору              140-150  130-140
Головний спеціаліст             130-140  120-130
Провідний спеціаліст             115-125  110-120
Спеціаліст I категорії            105-115  105-110
Спеціаліст II категорії           100-105  100-105
Спеціаліст                  90-100   90-100


( Додаток 18 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 724 від 02.06.2004,
N 433 від 08.06.2005 )

Міністр
Кабінету Міністрів України

А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 19

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, управлінь, відділів центральних органів виконавчої влади, міжрайонних управлінь юстиції

------------------------------------------------------------------
                     |  Місячний посадовий
                     |   оклад, гривень
                     |-----------------------
        Посада          | райони в | райони,
                     | м. Києві | райони в
                     |     | м. Севас-
                     |     | тополі
------------------------------------------------------------------
Керівник управління, відділу, іншого     150-170  140-160
структурного підрозділу державної
адміністрації, відділення, головний
архітектор
Начальник відділу              140-150  130-140
Завідувач сектору              130-140  125-130
Головний: казначей              125-130  120-125
Головний спеціаліст             115-125  110-120
Провідний: казначей             115-125  110-120
Провідний спеціаліст             110-115  105-110
Спеціаліст I категорії            105-110  100-105
Спеціаліст II категорії           100-105   95-100
Спеціаліст                  90-100   90-95


( Додаток 19 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1781 від 06.12.2000 - набуває чинності з 01.01.2001,
N 1087 від 29.07.2002,
N 834 від 05.07.2004,
N 433 від 08.06.2005 )

Міністр
Кабінету Міністрів України

А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 20

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 7 лютого 2000 р. N 225 ( 225-2000-п )

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів державних податкових інспекцій в районах, районах у містах Києві та Севастополі, міжрайонних державних податкових інспекцій, які мають спеціальні звання

------------------------------------------------------------------
                       |Місячний посадовий
                       | оклад, гривень
          Посада          |-------------------
                       |райони у| райони,
                       |м. Києві| райони у
                       |    | м. Сева-
                       |    | стополі,
                       |    |міжрайонні
                       |    | державні
                       |    |податкові
                       |    |інспекції
------------------------------------------------------------------
Начальник державної податкової інспекції     260    250
Заступник начальника державної податкової     250    240
інспекції
Начальник управління, самостійного       210-230  200-220
відділу
Начальник відділу у складі управління      200-220  190-210
Завідувач сектору                200-210  190-200
Головний державний податковий          190-210  180-200
ревізор-інспектор
Головний державний податковий          180-200  170-190
інспектор, старший державний
податковий ревізор-інспектор
Старший державний податковий інспектор     170-190  160-180
Державний податковий інспектор         160-180  140-160
Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України

В.ЛИСИЦЬКИЙ


( Додаток 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 2334 від 20.12.99, в редакції Постанови КМ
N 225 від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1184 від 08.09.2004 )

Додаток 21

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 8 вересня 2004 р. N 1184

( 1184-2004-п )

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів державних податкових інспекцій в районах, районах у містах Києві та Севастополі, міжрайонних державних податкових інспекцій, які мають ранг державного службовця

------------------------------------------------------------------
                       |Місячний посадовий
                       | оклад, гривень
          Посада          |-------------------
                       |райони у| райони,
                       |м. Києві| райони у
                       |    | м. Сева-
                       |    | стополі,
                       |    |міжрайонні
                       |    | державні
                       |    |податкові
                       |    |інспекції
------------------------------------------------------------------
Начальник управління, самостійного відділу,   210-230  200-220
головний бухгалтер
Начальник відділу у складі управління      200-220  190-210
Завідувач сектору                195-200  185-190
Головний спеціаліст               170-190  160-180
Провідний спеціаліст              165-180  150-170
Спеціаліст I категорії             160-170  140-150
Спеціаліст II категорії             150-160  130-140
Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України

В.ЛИСИЦЬКИЙ


( Додаток 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 2334 від 20.12.99, в редакції Постанов КМ
N 225 від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000,
N 1184 від 08.09.2004 )

Додаток 22

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 7 лютого 2000 р. N 225 ( 225-2000-п )

СХЕМА

посадових окладів начальницького складу і спеціалістів податкової міліції державних податкових інспекцій в районах, районах у містах, міжрайонних державних податкових інспекцій

------------------------------------------------------------------
          Посада            |  Місячний
                         |  посадовий
                         | оклад, гривень
------------------------------------------------------------------
Начальник відділу податкової міліції - перший      240
заступник начальника державної податкової
інспекції
Начальник оперативного бюро, начальник         200-220
відділення, штабу відділу податкової міліції
Старший слідчий, головний державний податковий     180-200
ревізор-інспектор
Старші: оперуповноважений, експерт; слідчий;      170-190
головний державний податковий інспектор, старший
державний податковий ревізор - інспектор
Оперуповноважений, експерт, старший інспектор,     160-180
старший державний податковий інспектор
Інспектор, державний податковий інспектор       140-160
Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України

В.ЛИСИЦЬКИЙ


( Додаток 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 2334 від 20.12.99; в редакції Постанови КМ
N 225 від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 220 від 07.03.2001 )

Додаток 22-1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288 (у редакції

постанови Кабінету Міністрів України

від 7 березня 2001 р. N 220

( 220-2001-п )

СХЕМА

посадових окладів начальницького складу і спеціалістів податкової міліції державних податкових інспекцій в районах міста Києва

------------------------------------------------------------------
     Посада           | Місячний посадовий оклад,
                   |     гривень
------------------------------------------------------------------
Начальник головного відділу податкової       250
міліції - перший заступник начальника
державної податкової інспекції
Перший заступник, заступник начальника      230-240
головного відділу
Начальник оперативного бюро            220-230
Начальник відділу, штабу, відділення       200-220
Старший  слідчий, головний державний      190-210
податковий ревізор-інспектор
Старші: оперуповноважений, експерт;        180-200
слідчий,головний державний податковий
інспектор, старший державний
податковий ревізор-інспектор
Оперуповноважений, експерт, старший        170-190
інспектор, старший державний
податковий інспектор
Інспектор, державний податковий          160-180
інспектор


( Постанову доповнено Додатком 22-1 згідно з Постановою КМ
N 220 від 07.03.2001 )

Додаток 23

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів відділень Державного казначейства та відділів у містах (крім міст Києва та Севастополя)

------------------------------------------------------------------
           |  Місячний посадовий оклад, гривень
           |--------------------------------------------
           |у містах |    за групами міст
    Посада    |з чисель-|----------------------------------
           |ністю  | поза |  1  |  2  |  3
           |населення| групою|    |    |
           |понад 1 |    |    |    |
           |млн.   |    |    |    |
           |чоловік |    |    |    |
------------------------------------------------------------------
Начальник відділення, 155-180 150-170 145-165 140-160 130-150
відділу
Начальник відділу у  145-155 140-150 135-145 130-140 125-135
складі відділення,
начальник групи
Головний: казначей   125-135 125-130 125-130 120-125 115-120
Провідний: казначей,  120-130 115-125 115-125 110-120 110-115
Головний спеціаліст  120-130 115-125 115-125 110-120 110-115
Провідний спеціаліст  110-120 110-115 110-115 105-110 105-110
Спеціаліст I      105-110 105-110 105-110 100-105 100-105
категорії
Спеціаліст II     100-105 100-105 100-105  95-100  95-100
категорії
Спеціаліст       90-100  90-100  90-100  90-95  90-95


( Додаток 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1781 від 06.12.2000 - набуває чинності з 01.01.2001 )

Міністр
Кабінету Міністрів України

А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 24

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів міських управлінь, відділів центральних органів виконавчої влади, міських (міст обласного значення), міськрайонних (у разі утворення) управлінь юстиції

------------------------------------------------------------------
           |  Місячний посадовий оклад, гривень
           |--------------------------------------------
           |у містах |    за групами міст
   Посада     |з чисель-|----------------------------------
           |ністю  | поза |  1  |  2  |  3
           |населення| групою|    |    |
           |понад 1 |    |    |    |
           |млн.   |    |    |    |
           |чоловік |    |    |    |
------------------------------------------------------------------
Керівник: управління, 155-180 150-170 145-165 140-160 130-150
відділу, які є 
юридичними особами
Начальник відділу   145-155 140-150 135-145 130-140 125-135
Завідувач сектору   140-145 135-140 135-140 125-130 120-125
Головний спеціаліст  120-130 115-125 115-125 110-120 110-115
Провідний спеціаліст  110-120 110-115 110-115 105-110 105-110
Спеціаліст I      105-110 105-110 105-110 100-105 100-105
категорії
Спеціаліст II     100-105 100-105 100-105  95-100  95-100
категорії
Спеціаліст       90-100  90-100  90-100  90-95  90-95
Міністр
Кабінету Міністрів України

А.ТОЛСТОУХОВ


( Додаток 24 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 853 від 29.05.2000,
N 1087 від 29.07.2002,
N 834 від 05.07.2004, N 433 (433-2005-п ) від 08.06.2005 )

Додаток 25

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 7 лютого 2000 р. N 225 ( 225-2000-п )

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів державних податкових інспекцій в містах (крім міст Києва та Севастополя), об'єднаних державних податкових інспекцій, які мають спеціальні звання

------------------------------------------------------------------
           | Місячний посадовий оклад, гривень
    Посада    |--------------------------------------------
           |міста з |  за групами міст
           |чисель- |----------------------------------
           |ністю  |поза  |  I   |  II  | III
           |населення|групою |об'єднані|    |
           |понад 1 |    |державні |    |
           |млн.   |    |податкові|    |
           |чоловік |    |інспекції|    |
           |     |    |     |    |
------------------------------------------------------------------
Начальник державної   285   265   255   245   235
податкової інспекції
Заступник начальника   275   250   240   230   220
державної податкової
інспекції
Начальник управління  220-240 210-230 200-220 190-210 190-210
Начальник відділу у  200-225 200-220 190-210 180-200 180-200
складі управління
Завідувач сектору   200-210 200-210 190-200 180-190 180-190
Головний державний   190-210 190-210 180-200 170-190 170-190
податковий
ревізор-інспектор
Головний державний   180-200 180-200 170-190 160-180 160-180
податковий інспектор,
старший державний
податковий
ревізор-інспектор
Старший державний   170-190 170-190 160-180 150-170 150-170
податковий інспектор
Державний податковий  160-180 160-180 150-170 140-160 140-160
інспектор
Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України

В.ЛИСИЦЬКИЙ


( Додаток 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 2334 від 20.12.99, в редакції Постанови КМ
N 225 від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1184 від 08.09.2004 )

Додаток 26

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 8 вересня 2004 р. N 1184

( 1184-2004-п )

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів державних податкових інспекцій в містах (крім Києва та Севастополя), об'єднаних державних податкових інспекцій, які мають ранг державного службовця

------------------------------------------------------------------
           |   Місячний посадовий оклад, гривень
    Посада    |--------------------------------------------
           |міста з |     за групами міст
           |чисель- |----------------------------------
           |ністю  |поза  |  I,  |  II  | III
           |населення|групою |об'єднані|    |
           |понад 1 |    |державні |    |
           |млн   |    |податкові|    |
           |чоловік |    |інспекції|    |
           |     |    |     |    |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління, 220-240 210-230 200-220 190-210 190-210
самостійного відділу,
головний бухгалтер
Начальник відділу   200-225 200-220 190-210 180-200 180-200
у складі управління
Завідувач сектору   190-200 190-200 180-190 170-180 170-180
Головний спеціаліст  170-190 170-190 160-180 150-170 150-170
Провідний спеціаліст  165-170 160-170 155-160 145-150 145-150
Спеціаліст       160-165 155-160 150-155 140-145 140-145
I категорії
Спеціаліст       150-160 150-155 140-150 130-140 130-140
II категорії
Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України

В.ЛИСИЦЬКИЙ


( Додаток 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 2334 від 20.12.99, в редакції Постанов КМ
N 225 від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000,
N 1184 від 08.09.2004 )

Додаток 27

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 7 лютого 2000 р. N 225 ( 225-2000-п )

СХЕМА

посадових окладів начальницького складу і спеціалістів податкової міліції державних податкових інспекцій в містах, об'єднаних державних податкових інспекцій

------------------------------------------------------------------
                      | Місячний посадовий
                      |  оклад, гривень
                      |----------------------
         Посада          | міста з |  інші
                      |чисельністю|  міста,
                      | населення | об'єднані
                      |  понад  | державні
                      | 1 млн.  | податкові
                      | чоловік  | інспекції
------------------------------------------------------------------
Начальник головного відділу (відділу)      275     250
податкової міліції - перший заступник
начальника державної податкової
інспекції
Начальник оперативного бюро, начальник    200-220   190-210
відділу, штабу, відділення у складі
головного відділу (відділу) податкової
міліції
Старший слідчий, головний державний      190-210   180-200
податковий ревізор-інспектор
Старші: оперуповноважений, експерт;      180-200   170-190
слідчий; начальник чергової частини,
командир взводу; головний державний
податковий інспектор, старший
державний податковий ревізор-інспектор
Оперуповноважений, експерт, старший      170-190   160-180
інспектор, старший державний податковий
інспектор
Інспектор, державний податковий        160-180   150-170
інспектор
Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України

В.ЛИСИЦЬКИЙ


( Додаток 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 2334 від 20.12.99; в редакції Постанови КМ
N 225 від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 220 від 07.03.2001 )

Додаток 28

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 7 лютого 2000 р. N 225 ( 225-2000-п )

СХЕМА

посадових окладів осіб рядового і молодшого начальницького складу підрозділів податкової міліції

------------------------------------------------------------------
          Посада            |  Місячний
                         |  посадовий
                         | оклад, гривень
------------------------------------------------------------------
Помічник оперуповноваженого податкової міліції,    105-115
помічник слідчого
Начальник канцелярії податкової міліції         115
Міліціонер - водій                    95
Старший інспектор канцелярії              95-105
Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України

В.ЛИСИЦЬКИЙ


( Додаток 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 2334 від 20.12.99, в редакції Постанови КМ
N 225 від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000 )

Додаток 29

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату обласних, Київської та Севастопольської міських рад

------------------------------------------------------------------
                  | Місячний посадовий оклад,
                  |      гривень
                  |------------------------------
      Посада         |  за групами областей
                  |------------------------------
                  | поза  |     |  2,
                  | групою, |  1   |м. Сева-
                  | м. Київ |     |стополь
------------------------------------------------------------------
Голова постійної комісії з питань   230-250  210-230  200-220
бюджету
Керуючий справами            250    230    220
Начальник управління, завідувач   190 - 230  170 - 210 160 - 200
відділу, іншого структурного
підрозділу
Начальник відділу у складі      165 - 180  150 - 165 145 - 155
управління
Начальник сектору у складі:     155 - 170  145 - 155 140 - 150
відділу, іншого структурного
підрозділу
Помічник голови (заступника голови)
ради, радник (консультант)      145-155  140-150  135-145
Головний бухгалтер, головний     135-155  130-150  125-145
спеціаліст
Провідний спеціаліст         120-135  120-130  115-125
Спеціаліст I категорії        110-120  110-120  110-115
Спеціаліст II категорії        100-110  100-110  100-110
Спеціаліст               90-100  90-100   90-100


( Додаток 29 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 569 від 29.04.2004,
N 512 від 30.06.2005 )

Міністр
Кабінету Міністрів України

А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 30

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату районних, районних у містах Києві та Севастополі рад

------------------------------------------------------------------
                     |  Місячний посадовий
        Посада          |   оклад, гривень
                     |------------------------
                     |  райони, | райони в
                     | райони в | м. Києві
                     | м. Севас- |
                     |  тополі  |
------------------------------------------------------------------
Голова ради                  260     270
Заступник голови ради             220     230
Керуючий справами               170     180
Завідувач відділу              140-160   150-170
Радник (консультант) голови ради      125-135   135-145
Головний бухгалтер, головний
спеціаліст                 120-130   130-140
Провідний спеціаліст            110-120   115-125
Спеціаліст I категорії           105-110   105-115
Спеціаліст II категорії           100-105   100-105
Спеціаліст                  90-100    90-100
Міністр
Кабінету Міністрів України

А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 31

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату міських (крім міст Києва і Севастополя) рад та їх виконавчих органів

----------------------------------------------------------------------------------
          | Місячний посадовий оклад за групами міст, гривень
          |--------------------------------------------------------------
          |у містах| поза |  I  |  II | III  | Чисельність
   Посада    |з чисе- | групою |    |    |    |  населення
          |льністю |    |    |    |    |------------------
          |насе-  |    |    |    |    | понад | до
          |лення  |    |    |    |    |15 тис. |15 тис.
          |понад 1 |    |    |    |    |чоловік |чоловік
          |млн.  |    |    |    |    |    |
          |чоловік |    |    |    |    |    |
----------------------------------------------------------------------------------
Міський голова     300   280    270   260   240   200   170
Перший заступник    270   250    240   230   210   180   150
міського голови
Заступник міського   250   230    220   210   190   170   140
голови з питань
діяльності
виконавчих органів,
секретар ради,
керуючий справами
(секретар)
виконавчого
комітету
Директор       200-220 185-200 175-185 165-175 155-165   -    -
департаменту
міської (міст
обласного і
республіканського
в Автономній
Республіці Крим
значення) ради
Завідувач відділу,  155-180 150-170 145-165 140-160 130-150 120-130 110-120
державний реєстратор*
Радник, консультант 140-150 135-145 130-140 120-130 115-125   -    -
голови ради
Помічник голови,   130-140 125-135 120-130   -    -    -    -
начальник сектору
Головний       120-130 115-125 115-125 110-120 110-115   -    -
бухгалтер,
головний
спеціаліст
Провідний      110-120   -    -    -    -    -    -
спеціаліст
Спеціаліст I     105-110 105-110 105-110 100-105 100-105 100-105 100-105
категорії
Спеціаліст      100-105 100-105 100-105  95-100  95-100  95-100  95-100
II категорії
Спеціаліст      90-100  90-100  90-100  90-95  90-95  90-95  90-95

______________________

* Посада державного реєстратора вводиться лише у виконавчих комітетах міських рад міст обласного значення.


( Додаток 31 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 724 від 02.06.2004,
N 1541 від 17.11.2004,
N 361 від 18.05.2005 )

Міністр
Кабінету Міністрів України

А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 32

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату районних у містах (крім міст Києва і Севастополя) рад та їх виконавчих комітетів

------------------------------------------------------------------
         Посада           | Місячний посадовий
                       |  оклад, гривень
------------------------------------------------------------------
Голова ради                      250
Заступник голови ради з питань діяльності
виконавчого органу, керуючий справами
(секретар) виконкому                  210
Завідувач відділу                  140-160
Головний бухгалтер, головний спеціаліст       120-130
Провідний спеціаліст                 110-120
Спеціаліст I категорії                105-110
Спеціаліст II категорії               100-105
Спеціаліст                      90-100
Міністр
Кабінету Міністрів України

А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 33

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих органів

------------------------------------------------------------------
            | Місячний посадовий оклад, гривень
            |------------------------------------------
    Посада     | Села, селища з чисельністю населення,
            |         тис. чол.
            |------------------------------------------
            | понад | від 10 |від 7,5 | від 3 | до 3
            | 15  | до 15 |до 10  |до 7,5 |
------------------------------------------------------------------
Сільський, селищний
голова          170   160   150   140   130
Заступник голови з
питань діяльності
виконавчих органів    140   130   125
Секретар ради,
керуючий справами,
секретар виконавчого
комітету         125   120   115   110   105
Спеціаліст I
категорії        100-110 100-110 100-105 100-105  -
Спеціаліст II
категорії        95-100  95-100  95-100  95-100 95-100
Спеціаліст        90-95  90-95  90-95  90-95  90-95
Міністр
Кабінету Міністрів України

А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 34

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів самостійних управлінь, відділів виконавчих органів міських (крім міст Києва і Севастополя) рад

-----------------------------------------------------------------------------
           |   Місячний посадовий оклад, гривень
           |-------------------------------------------------------
    Посада    |у містах |     за групами міст     |у містах
           |з чисель-|-----------------------------------|не відне-
           |ністю  | поза |  I  |  II  |  III |сених до
           |населення| групою |    |    |    |груп за
           |понад 1 |    |    |    |    |оплатою
           |млн.   |    |    |    |    |праці
           |чоловік |    |    |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------
Начальник       155-180  150-170 145-165 140-160 130-150 110-130
самостійного
управління, відділу
Начальник відділу у  145-155  140-150 135-145 130-140 125-130
складі управління,
підвідділу у складі
відділу
Завідувач сектору   140-145  135-140 135-140   -    -    -
Головний спеціаліст  120-130  115-125 115-125 110-120 110-115 105-110
Провідний спеціаліст  110-120  110-115 110-115 105-110 105-110 105-110
Спеціаліст I
категорії       105-110  105-110 105-110 100-105 100-105 100-105
Спеціаліст II
категорії       100-105  100-105 100-105 95-100  95-100  95-100
Спеціаліст       90-100  90-100  90-100 90-95  90-95   90-95
Міністр
Кабінету Міністрів України

А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 35

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів самостійних управлінь, відділів виконавчих органів районних у містах (крім міст Києва і Севастополя) рад

------------------------------------------------------------------
         Посада           | Місячний посадовий
                       |  оклад, гривень
------------------------------------------------------------------
Начальник самостійного управління, відділу     140-150
Начальник відділу у складі управління,
підвідділу                     125-135
Завідувач сектору, головний спеціаліст       110-120
Провідний спеціаліст                105-110
Спеціаліст I категорії               100-105
Спеціаліст II категорії               95-100
Спеціаліст                      90-95
Міністр
Кабінету Міністрів України

А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 36

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату Генеральної прокуратури України

------------------------------------------------------------------
         Посада           | Місячний посадовий
                       |  оклад, гривень
------------------------------------------------------------------
Начальник Головного управління, керівник        315
апарату Генерального прокурора
Начальник управління, самостійного           290
відділу, старший помічник Генерального
прокурора з особливих доручень
Начальник відділу у складі управління,        250-280
помічник Генерального прокурора з
особливих доручень
Старший слідчий в особливо важливих справах     230-250
Слідчий в особливо важливих справах,
старший прокурор управління, відділу,
старший прокурор-криміналіст
прокурор-криміналіст                 200-230
Прокурор управління, відділу; 
головний спеціаліст                 190-220
Провідний спеціаліст                 150-180
Спеціаліст I категорії                125-140
Спеціаліст II категорії               115-125
Спеціаліст                      105-115


( Додаток 36 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1019 від 10.08.2004,
N 1449 від 28.10.2004,
N 825 від 29.08.2005 )

Міністр
Кабінету Міністрів України

А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 37

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та прирівняних до них прокуратур

------------------------------------------------------------------
            |   Місячний посадовий оклад, гривень
            |-----------------------------------------
     Посада     |Автономна |   за групами областей
            |Республіка|------------------------------
            |Крим   | поза  |  1  |  2,
            |     | групою, |     |м. Севас-
            |     | м. Київ |     | тополь
------------------------------------------------------------------
Прокурор           340    310   290    270
Перший заступник       310    280   270    250
прокурора
Заступник прокурора     290    270   250    230
Начальник управління,   210-230  210-230 210-220  195-210
відділу; старший
помічник прокурора
Старший слідчий в     185-205    -    -     -
особливо важливих
справах
Слідчий в особливо     175-195  175-195 175-195  175-195
важливих справах,
прокурор-криміналіст
Старший слідчий        -    165-185 165-185  165-185
Старший прокурор      175-195  175-195 175-185  175-185
управління, відділу
Прокурор управління,    165-185  165-185 155-175  155-175
відділу: помічник
прокурора, головний
спеціаліст-консультант
Головний бухгалтер     165-185  165-185 155-175  155-175
Провідний спеціаліст    125-145  120-135 120-130  115-125
Спеціаліст I категорії   115-125  110-120 110-120  100-115
Спеціаліст II категорії  100-110  100-110 100-110  100-110
Спеціаліст         90-100   90-100  90-100   90-100
Міністр
Кабінету Міністрів України

А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 38

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів міських прокуратур (крім міст Києва і Севастополя)

------------------------------------------------------------------
           |  Місячний посадовий оклад, гривень
           |--------------------------------------------
           |у містах |    за групами міст
   Посада     |з чисель-|----------------------------------
           |ністю  | поза |  1  |  2  |  3
           |населення| групою|    |    |
           |понад 1 |    |    |    |
           |млн.   |    |    |    |
           |чоловік |    |    |    |
------------------------------------------------------------------
Прокурор         250   230   220   210   195
Перший заступник     230   200   190    -    -
прокурора
Заступник прокурора   220   190   180   170   160
Старший помічник    165-185 165-180 155-170 155-165 145-155
прокурора, слідчий в
особливо важливих
справах
Старший слідчий,    155-175 155-175 155-165 155-165 145-155
прокурор-криміналіст
Слідчий          -    -   145-155 145-155 145-150
Помічник прокурора,  145-155 145-155 135-155 135-155 135-150
спеціаліст-
консультант
Стажист          -    -    135   135   135
Провідний спеціаліст  120-125 115-125 115-125   -    -
Спеціаліст I
категорії       110-115 110-115 110-115   -    -
Спеціаліст II
категорії       100-110 100-110 100-110   -    -
Спеціаліст       90-100  90-100  90-100   -    -
Міністр
Кабінету Міністрів України

А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 39

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів районних, міжрайонних, районних в містах, природоохоронних та інших прирівняних до них прокуратур

------------------------------------------------------------------
            |  Місячний посадовий оклад, гривень
            |------------------------------------------
            | районні  |прокуратури |районні проку-
    Посада     |прокуратури |виправно-  |ратури в містах,
            | м.Києва  |трудових  |природоохоронні
            |      |установ,  |прокуратури та
            |      |міжрайонні |прокуратури
            |      |прокуратури |сільських
            |      |      |районів
------------------------------------------------------------------
Прокурор           230     220      220
Заступник прокурора     210     200      200
Старший помічник
прокурора, старший     155-175   155-165    145-165
слідчий
Слідчий          145-155   145-155    145-155
Помічник прокурора     145-165   135-155    135-155
Стажист           135     135      135
Міністр
Кабінету Міністрів України

А.ТОЛСТОУХОВ


( Додаток 40 втратив чинність на підставі Постанови КМ
N 865 від 03.09.2005 )

Додаток 41

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 6 березня 2003 р. N 298 ( 298-2003-п )

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату Верховного Суду України

------------------------------------------------------------------
                         |  Місячний
          Посада            |посадовий оклад,
                         |  гривень
------------------------------------------------------------------
Радник Голови Верховного Суду,            300-310
першого заступника Голови Верховного Суду,
заступника Голови Верховного Суду
Помічник Голови Верховного Суду, першого       250-310
заступника Голови Верховного Суду, заступника
Голови Верховного Суду, голови Судової палати,
заступника голови Судової палати, голови
Військової судової колегії та судді
Верховного Суду
Керівник апарату (завідуючий секретаріатом)       370
Начальник управління, самостійного відділу,       330
прес-служби; керуючий справами
Начальник відділу у складі управління         290-310
Завідуючий сектором                   270
Науковий консультант                  250
Головний консультант                 205-250
Старший консультант                  185-205
Консультант                      165-185
Головний бухгалтер                   250
Провідний спеціаліст                  200
Спеціаліст I категорії                 160
Спеціаліст II категорії,
старший судовий розпорядник               135
Відповідальний секретар Судової палати, судовий    125-135
розпорядник
Секретар Судової палати (колегії)           115-125


( Додаток 41 в редакції Постанови КМ
N 298 від 06.03.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 960 від 28.07.2004,
N 514 від 30.06.2005,
N 865 від 03.09.2005 )

Міністр
Кабінету Міністрів України

А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 42

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 6 березня 2003 р. N 298 ( 298-2003-п )

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату вищих спеціалізованих судів України та Апеляційного суду України

------------------------------------------------------------------
                         |  Місячний
          Посада            |посадовий оклад,
                         |  гривень
------------------------------------------------------------------
Радник голови суду, його заступників         300-310
Помічник голови суду, першого заступника голови    250-310
суду, заступника голови суду, заступника голови
судової палати, судді
Керівник апарату (завідуючий секретаріатом)      340-355
Начальник управління, самостійного відділу,      310-330
прес-служби, керуючий справами
Начальник відділу у складі управління, головний    290-310
бухгалтер
Завідуючий сектором                  210-260
Науковий консультант                 210-250
Головні: консультант, спеціаліст           205-250
Старший консультант, завідуючий            185-205
редакційно-видавничою групою
Консультант                      165-185
Провідний спеціаліст                 150-180
Спеціаліст I категорії, старший секретар суду,
старший судовий розпорядник              125-140
Спеціаліст II категорії, відповідальний секретар   115-125
судової палати, секретар судового засідання,
судовий розпорядник
Спеціаліст, секретар суду, комендант суду       105-115


( Додаток 42 в редакції Постанови КМ
N 298 від 06.03.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 240 від 03.03.2004,
N 960 від 28.07.2004,
N 516 від 30.06.2005,
N 865 від 03.09.2005 )

Міністр
Кабінету Міністрів України

А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 43

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 6 березня 2003 р. N 298 ( 298-2003-п )

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату апеляційних судів

------------------------------------------------------------------
    Посада    |   Місячний посадовий оклад, гривень
           |--------------------------------------------
           |апеляцій-|   апеляційні загальні суди
           |ні спеці-|----------------------------------
           |алізовані|Авто- |  за групами областей
           |суди   |номна |--------------------------
           |     |Респуб-|поза  |  1  |2,
           |     |ліка  |групою, |    |м. Сева-
           |     |Крим  |м. Київ |    |стополь
------------------------------------------------------------------
Керівник апарату    260    240   230    220   210
(завідуючий
секретаріатом)
Начальник відділу,   180-205 165-185 165-185 155-175 145-165
головний бухгалтер
Радник голови суду,  170-180 155-170 145-160 145-155 135-145
першого заступника
та заступника
голови суду
Помічник голови суду, 160-180 155-170 140-160 135-150 130-140
першого заступника та
заступника голови
суду, судді
Головний спеціаліст,  145-165 135-155 135-145 135-140 125-135
старший консультант,
завідуючий
приймальнею
Провідний спеціаліст, 125-145 125-145 120-135 120-130 115-125
консультант
Спеціаліст
I категорії, старший
секретар суду,
старший судовий
розпорядник      115-125 110-135 110-125 110-125 110-120
Спеціалісти  II    105-120 105-120 105-115 105-115 105-110
категорії, секретар
судового засідання,
судовий розпорядник
Спеціаліст, секретар  95-105  90-105  90-105  90-105  90-105
судової палати,
секретар суду


( Додаток 43 в редакції Постанови КМ
N 298 від 06.03.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 960 від 28.07.2004,
N 865 від 03.09.2005 )

Міністр
Кабінету Міністрів України

А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 44

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 6 березня 2003 р. N 298 ( 298-2003-п )

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату місцевих спеціалізованих судів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя

------------------------------------------------------------------
    Посада         | Місячний посадовий оклад, гривень
                |----------------------------------
                |Авто-  |  за групами областей
                |номна  |-------------------------
                |Респуб- |поза  | 1  | 2,
                |ліка  |групою, |   | м. Сева-
                |Крим  |м. Київ |   | стополь
                |    |    |   |
                |    |    |   |
------------------------------------------------------------------
Радник голови суду,       155-170 145-160 145-155 135-145
першого заступника
голови суду, заступника
голови суду
Помічник голови суду,      145-170 140-160 135-155 130-145
першого заступника
голови суду, заступника
голови суду, судді
Керівник апарату         240   230   220   210
(завідуючий
секретаріатом)
Начальник відділу        165-185 165-185 155-175 145-165
Головний бухгалтер       155-170 145-160 145-155 135-145
Головний спеціаліст,      135-155 135-145 135-140 125-135
старший консультант,
завідуючий приймальнею
Провідний спеціаліст,      125-145 120-135 120-130 115-125
консультант
Спеціаліст I категорії,
старший секретар суду,
старший судовий розпорядник   110-125 110-120 110-120 110-115
Спеціаліст II категорії,    105-110 100-110 100-110 100-110
секретар судового
засідання, судовий
розпорядник
Спеціаліст, секретар суду    95-105  90-100  90-100  90-100


( Додаток 44 в редакції Постанови КМ
N 1142 від 05.09.2001 - набирає чинності з 12.07.2001; в редакції Постанови КМ
N 298 від 06.03.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 960 від 28.07.2004,
N 865 від 03.09.2005 )

Міністр
Кабінету Міністрів України

А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 45

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 6 березня 2003 р. N 298 ( 298-2003-п )

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату місцевих загальних судів

-------------------------------------------------------------------------------
  Посада      |      Місячний посадовий оклад, гривень
           |---------------------------------------------------------
           |міські суди за групами міст|     районні суди
           |---------------------------+-----------------------------
           |  1  |  2  |  3  |м. Києва| м. Севас-| інших
           |    |     |    |    | тополя, | районів
           |    |     |    |    | обласних |
           |    |     |    |    | центрів |
           |    |     |    |    | та інших |
           |    |     |    |    | міст з  |
           |    |     |    |    | районним |
           |    |     |    |    | поділом |
-------------------------------------------------------------------------------
Керівник апарату     200   190    180   200    190    180
(завідуючий
секретаріатом)
Головний        120-140 115-135  115-130 120-140  115-135  115-130
бухгалтер
Консультант,      105-120 105-120  100-110 105-120  105-120  100-110
помічник голови
суду, заступника
голови суду, судді
Старший секретар
суду, старший
судовий розпорядник  100-110 100-115  95-110 100-115  100-115  95-110
Секретар судового    95-100  95-100  95-100  95-100  95-100  95-100
засідання, судовий
розпорядник
Секретар суду,     90-95  90-95   90-95  90-95   90-95   90-95
перекладач


( Додаток 45 в редакції Постанови КМ
N 1142 від 05.09.2001 - набирає чинності з 12.07.2001; в редакції Постанови КМ
N 298 від 06.03.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 960 від 28.07.2004,
N 865 від 03.09.2005 )

Міністр
Кабінету Міністрів України

А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 46

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 29 травня 2000 р. N 853 ( 853-2000-п )

СХЕМА

посадових окладів службовців апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів

--------------------------------------------------------------------------------
     Посада     |   Місячний посадовий оклад, гривень
             |------------------------------------------------------
             |Апарат  |Генеральна|Міністерства, |Районні, районні
             |Верховної |прокура- |центральні   |в містах Києві
             |Ради   |тура   |органи     |та Севастополі
             |України, |України, |виконавчої вла-|державні адмі-
             |Секре-  |Верховний |ди та їх органи|ністрації, їх
             |таріат  |Суд    |в областях,  |управління та
             |Президента|України, |урядові органи |інші структурні
             |України, |вищі спе- |державного   |підрозділи,
             |Секре-  |ціалізова-|управління та |міські (крім
             |таріат  |ні суди  |їх терито-   |міст Києва та
             |Кабінету |України, |ріальні органи |Севастополя),
             |Міністрів |     |в  Автономній |районні, районні
             |України  |     |Республіці   |у містах,
             |     |Апе-   |Крим, областях,|сільські,
             |     |ляційний |містах Києві та|селищні ради та
             |     |суд Украї-|Севастополі,  |їх виконавчі
             |     |ни, Рахун-|обласні,    |органи, інші
             |     |кова пала-|Київська та  |органи прокура-
             |     |та України,Севастопольська|тури,     
             |     |Верховна |міські ради,  |місцеві     
             |     |Рада і Ра-|органи     |загальні    
             |     |да мініст-|прокуратури,  |суди,     
             |     |рів Авто- |апеляційні та |міські (крім
             |     |номної  |місцеві спеціа-|міст Києва та
             |     |Республіки|лізовані суди |Севастополя)
             |     |Крим   |Автономної Рес-|районні управ-
             |     |     |публіки Крим, |ління (відділи)
             |     |     |Київська та Се-|центральних ор-
             |     |     |вастопольська |ганів виконавчої
             |     |     |міські державні|влади та
             |     |     |адміністрації, |урядових органів
             |     |     |управління та |державного
             |     |     |інші структурні|управління
             |     |     |підрозділи   |
--------------------------------------------------------------------------------
Відповідальний черговий  140-150   125-140    115-125    100-105
Завідувач: архіву,
протокольної частини,
підрозділу з обліку і
доставки документів,
бібліотеки        125-130   115-130    95-125     95-115
Секретар приймальної
господарських судів          100-115    95-115     95-110
Старший: інспектор,
статистик;
завідувач: друкарського
бюро, копіювально-
розмножувального бюро   110-125   105-125   100-120     95-105
Завідувач: експедиції,
господарства, складу,
орденської комори;
касир, інспектор,
статистик, бібліотекар  100-105   95-105    95-100     95-100
Завідувач військово-
облікового бюро       -      -      -       95-100
Секретар керівника     95-100   95-100    95-100     95-100
Комендант,        105-110   100-110    95-100     95-100
диспетчер
Стенографістка I
категорії, оператор
комп'ютерного набору,
оператор копіювально-
розмножувальної техніки  105-110   100-110   100-105     100-105
Стенографістка II
категорії, секретар-
стенографістка,
друкарка I категорії,
друкарка диктофонної
групи           95-105   95-100    95-100     95-100
Друкарка II категорії,
секретар-друкарка     90-95    90-95    90-95      90-95
Діловод, архіваріус,
експедитор органів
прокуратури, експедитор
судів, експедитор      90      90      90       90
Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України

В.ЛИСИЦЬКИЙ


( Додаток 46 в редакції Постанови КМ
N 853 від 29.05.2000, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1142 від 05.09.2001 - набирає чинності з 12.07.2001; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 298 від 06.03.2003,
N 1562 від 02.10.2003,
N 240 від 03.03.2004,
N 146 від 25.02.2005 )

Додаток 47

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

РОЗМІРИ НАДБАВОК

до посадових окладів за дипломатичні ранги України

------------------------------------------------------------------
       Дипломатичний ранг        |   Розмір
                        |  надбавки,
                        |   гривень
------------------------------------------------------------------
Надзвичайний і Повноважний Посол            160
Надзвичайний і Повноважний
Посланник першого класу                 150
Надзвичайний і Повноважний
Посланник другого класу                 145
Радник першого класу                  140
Радник другого класу                  130
Перший секретар першого класу              120
Перший секретар другого класу              110
Другий секретар першого класу              100
Другий секретар другого класу              90
Третій секретар                     80
Аташе                          70
Міністр
Кабінету Міністрів України

А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 48

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

РОЗМІРИ НАДБАВОК

до посадових окладів за ранги державних службовців

------------------------------------------------------------------
 Ранг державного службовця |   Розмір надбавки, гривень
------------------------------------------------------------------
      1 ранг              160
      2 ранг              150
      3 ранг              145
      4 ранг              140
      5 ранг              130
      6 ранг              120
      7 ранг              110
      8 ранг              100
      9 ранг               90
     10 ранг               80
     11 ранг               70
     12 ранг               60
     13 ранг               55
     14 ранг               50
     15 ранг               45
Міністр
Кабінету Міністрів України

А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 49

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 7 лютого 2000 р. N 225 ( 225-2000-п )

НАДБАВКИ

до посадових окладів за спеціальні звання посадовим особам органів державної податкової служби

------------------------------------------------------------------
        Спеціальні звання         |Розмір надбавки,
                         |   гривень
------------------------------------------------------------------
Головний державний радник податкової служби       160
Державний радник податкової служби I рангу        150
Державний радник податкової служби II рангу       145
Державний радник податкової служби III рангу       140
Радник податкової служби I рангу             130
Радник податкової служби II рангу            120
Радник податкової служби III рангу            110
Інспектор податкової служби I рангу           100
Інспектор податкової служби II рангу           90
Інспектор податкової служби III рангу           80
Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України

В.ЛИСИЦЬКИЙ


( Додаток 49 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 2334 від 20.12.99, в редакції Постанови КМ
N 225 від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000 )

Додаток 50

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату Ради національної безпеки і оборони

------------------------------------------------------------------
|            Посада            | Місячний|
|                           |посадовий|
|                           | оклад, |
|                           | гривень |
|------------------------------------------------------+---------|
|Керівник Служби Секретаря Ради            |  350  |
|------------------------------------------------------+---------|
|Перший заступник Керівника Служби Секретаря Ради   |  345  |
|------------------------------------------------------+---------|
|Заступник Керівника Служби Секретаря Ради       |  340  |
|------------------------------------------------------+---------|
|Помічник Секретаря Ради, першого заступника,     | 260-280 |
|заступника Секретаря                 |     |
|------------------------------------------------------+---------|
|Головний радник Секретаря               |  310  |
|------------------------------------------------------+---------|
|Радник Секретаря                   |  300  |
|------------------------------------------------------+---------|
|Керівник департаменту                 | 335-340 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Керівник самостійного управління           | 330-340 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Керівник управління у складі департаменту       | 320-330 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Керівник служби                    |  325  |
|------------------------------------------------------+---------|
|Завідувач самостійного відділу            |  320  |
|------------------------------------------------------+---------|
|Завідувач відділу у складі департаменту, управління  | 315-320 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Завідувач сектору у складі управління, служби, відділу|  300  |
|------------------------------------------------------+---------|
|Керівник групи                    |  320  |
|------------------------------------------------------+---------|
|Державний експерт                   | 260-280 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Головний консультант                 | 250-260 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Головний спеціаліст                  | 240-250 |
------------------------------------------------------------------

_______________

Примітка. Посадові оклади підвищуються відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 р. N 1207, від 4 листопада 2004 р. N 14811481-2004-п і від 15 січня 2005 р. N 3737-2005-п.

Урядовий Секретар
В.ЛИСИЦЬКИЙ


( Постанову доповнено додатком 50 згідно з Постановою КМ
N 220 від 07.02.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 510 від 30.06.2005; в редакції Постанов КМ
N 953 від 24.09.2005,
N 88 від 01.02.2006 )

Додаток 51

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Національного інституту стратегічних досліджень

------------------------------------------------------------------
                         |  Місячний
          Посада             |  посадовий
                         | оклад, гривень
------------------------------------------------------------------
Директор інституту                    350
Заступник директора                   340
Заступник директора - керівник центру          320
Заступник директора - завідувач відділу        310-320
Завідувач самостійного відділу              310
Завідувач сектору                    270
Радник директора, вчений секретар           250-270
Головний консультант, головний спеціаліст       220-250
Старший консультант                  185-220
Провідний спеціаліст                   200
Консультант                      160-170
Спеціаліст I категорії                  160
Спеціаліст II категорії                 135
Спеціаліст                        115
Урядовий Секретар
В.ЛИСИЦЬКИЙ


( Постанову доповнено додатком 51 згідно з Постановою КМ
N 220 від 07.02.2000, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1145 від 17.08.2002,
N 146 від 25.02.2005 )

Додаток 52

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

Схема посадових окладів керівних працівників і спеціалістів центрального апарату Антимонопольного комітету

------------------------------------------------------------------
                         |  Місячний
          Посада             |  посадовий
                         | оклад, гривень
------------------------------------------------------------------
Перший заступник Голови - державний           340
уповноважений
Заступник Голови - державний уповноважений        330
Державний уповноважений                 330
Директор департаменту                 290-300
Начальник самостійного управління,          230-250
самостійного відділу
Начальник відділу в складі департаменту,        195-220
самостійного управління
Завідувач самостійного сектору             185-210
Завідувач сектору в складі департаменту,        175-195
самостійного управління, самостійного
відділу
Головний експерт                    165-185
Радник, головний спеціаліст, консультант        155-180
Провідний спеціаліст                  135-155
Спеціаліст I категорії                 120-135
Спеціаліст                       100-110
Урядовий Секретар
В.ЛИСИЦЬКИЙ


( Постанову доповнено додатком 52 згідно з Постановою КМ
N 220 від 07.02.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 433 від 08.06.2005,
N 510 від 30.06.2005 )

Додаток 53

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів територіального відділення Антимонопольного комітету України в Автономній Республіці Крим

------------------------------------------------------------------
                         |  Місячний
          Посада             |  посадовий
                         | оклад, гривень
------------------------------------------------------------------
Голова територіального відділення            340
Заступник голови                     310
Начальник відділу                   180-200
Помічник голови територіального відділення,      155-170
завідувач самостійного сектору
Головний експерт                    150-160
Головний спеціаліст                  135-155
Провідний спеціаліст                  120-135
Спеціаліст I категорії                 110-120
Спеціаліст II категорії                100-110
Спеціаліст                       90-100
Урядовий Секретар
В.ЛИСИЦЬКИЙ


( Постанову доповнено додатком 53 згідно з Постановою КМ
N 220 від 07.02.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 433 від 08.06.2005 )

Додаток 54

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів територіальних відділень Антимонопольного комітету

------------------------------------------------------------------
                 | Місячний посадовий оклад за
      Посада        | групами областей, гривень
                 |--------------------------------
                 |  поза  |     |  2,
                 |  групою, |  1  | м. Севас-
                 |  м. Київ |     | тополь
------------------------------------------------------------------
Голова територіального         310    290    270
відділення
Заступник голови           190-230  170-210  160-200
територіального відділення
Начальник відділу          165-180  150-165  (145-155
Завідувач самостійного        155-165  140-150  135-145
сектору
Головний експерт           140-155  135-150  130-145
Головний спеціаліст         130-150  125-145  120-140
Провідний спеціаліст         115-130  115-125  110-120
Спеціаліст I категорії        110-120  110-120  105-115
Спеціаліст II категорії       100-110  100-110  100-105
Спеціаліст              90-100  90-100   90-100
Урядовий Секретар
В.ЛИСИЦЬКИЙ


( Постанову доповнено додатком 54 згідно з Постановою КМ
N 220 від 07.02.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 433 від 08.06.2005 )
( Додаток 55 виключено на підставі Постанови КМ
N 433 від 08.06.2005 )

Додаток 56

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 27 вересня 2000 р. N 1470

( 1470-2000-п )

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Державної комісії з питань оборонно-промислового комплексу

------------------------------------------------------------------
          Посада            |   Місячний
                         |посадовий оклад,
                         |   гривень
------------------------------------------------------------------
Голова Комісії                      390
Перший заступник Голови Комісії             350
Заступник Голови Комісії                 340
Керівник департаменту                  310
Керівник головного управління              270
Керівник секретаріату                  270
Керівник управління, завідувач самостійного       260
відділу
Завідувач відділу у складі управління          230
Помічник Голови Комісії                 230
Завідувач відділу бухгалтерського обліку та       220
бюджетного фінансування
Державний експерт                    205
Провідний експерт                    190
Старший референт                     145


( Постанову доповнено додатком 56 згідно з Постановою КМ
N 1470 від 27.09.2000 )

Додаток 57

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 6 грудня 2000 р. N 1781 ( 1781-2000-п )

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Головного контрольно-ревізійного управління, які проводять перевірки діяльності підприємств, установ та організацій

------------------------------------------------------------------
        Посада         |  Місячний посадовий
                    |   оклад, гривень
------------------------------------------------------------------
Голова Головного контрольно-ревізійного      380
управління
Перший заступник Голови Головного         360
контрольно-ревізійного управління
Заступник Голови Головного             340
контрольно-ревізійного управління
Директор департаменту               310
Начальник самостійного управління         300
Начальник самостійного відділу          270-290
Начальник відділу в складі департаменту,     260-270
самостійного управління, завідувач
самостійного сектору
Помічник Голови Головного            260-270
контрольно-ревізійного управління
Завідувач сектору в складі            250-260
департаменту, самостійного
управління, самостійного відділу
Головний контролер-ревізор            240-260
Провідний контролер-ревізор           230-250
Старший контролер-ревізор            220-240
Контролер-ревізор                190-210


( Постанову доповнено додатком 57 згідно з Постановою КМ
N 1781 від 06.12.2000 - набуває чинності з 01.01.2001; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 433 від 08.06.2005 )

Додаток 58

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 8 червня 2005 р. N 433 ( 433-2005-п )

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Головного контрольно-ревізійного управління

------------------------------------------------------------------
                        |  Місячний
           Посада           |  посадовий
                        | оклад, гривень
------------------------------------------------------------------
Директор департаменту                 310
Начальник самостійного управління           300
Начальник самостійного відділу            270-290
Начальник відділу в складі департаменту,       260-270
самостійного управління, завідувач самостійного
сектору
Завідувач сектору в складі департаменту,       250-260
самостійного управління, самостійного відділу
Головний спеціаліст                 230-240
Провідний спеціаліст                 210-220
Спеціаліст I категорії                190-210
Спеціаліст II категорії               170-190


( Постанову доповнено додатком 58 згідно з Постановою КМ
N 1781 від 06.12.2000 - набуває чинності з 01.01.2001; в редакції Постанови КМ
N 433 від 08.06.2005 )

Додаток 59

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 6 грудня 2000 р. N 1781 ( 1781-2000-п )

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, які проводять перевірки діяльності підприємств, установ та організацій

------------------------------------------------------------------
           |   Місячний посадовий оклад, гривень
           |-------------------------------------------
    Посада     |Автономна |   за групами областей
           |Республіка|--------------------------------
           |  Крим  |поза групою,|  I  |  II
           |     | м. Київ  |    | м. Сева-
           |     |      |    | стополь
------------------------------------------------------------------
Начальник контрольно-   330     330    320    310
ревізійного управління
Перший заступник      310     310    300    290
начальника
контрольно-ревізійного
управління
Заступник начальника    300     300    290    280
контрольно-ревізійного
управління
Начальник відділу    270-280   270-280  240-260  230-250
Помічник начальника   230-250   230-250  230-245  220-240
контрольно-ревізійного
управління
Завідувач сектору    220-240   220-240  220-235  220-230
Головний         210-230   210-230  210-230  210-230
контролер-ревізор
Провідний        200-220   200-220  200-220  200-220
контролер-ревізор
Старший         190-210   190-210  190-210  190-210
контролер-ревізор
Контролер-ревізор    170-190   170-190  170-190  170-190


( Постанову доповнено додатком 59 згідно з Постановою КМ
N 1781 від 06.12.2000 - набуває чинності з 01.01.2001; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 433 від 08.06.2005 )

Додаток 60

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 8 червня 2005 р. N 433 ( 433-2005-п )

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

------------------------------------------------------------------
            |  Місячний посадовий оклад, гривень
            |-----------------------------------------
    Посада     |Автономна |   за групами областей
            |Республіка|------------------------------
            |  Крим  |поза групою,|  I  |  II,
            |     | м. Київ  |    |м. Сева-
            |     |      |    | стополь
------------------------------------------------------------------
Начальник відділу     270-280   270-280  240-260 230-250
Завідувач сектору     230-250   230-250  230-245 220-240
Головний спеціаліст    190-210   190-210  190-210 190-210
Провідний спеціаліст   180-190   180-190  180-190 180-190
Спеціаліст I категорії  170-180   170-180  170-180 170-180
Спеціаліст II категорії  150-170   150-170  150-170 150-170


( Постанову доповнено додатком 60 згідно з Постановою КМ
N 1781 від 06.12.2000 - набуває чинності з 01.01.2001; в редакції Постанови КМ
N 433 від 08.06.2005 )

Додаток 61

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 6 грудня 2000 р. N 1781 ( 1781-2000-п )

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів, які проводять перевірки діяльності підприємств, установ, організацій, та інших спеціалістів контрольно-ревізійних відділів у районах, районах у м. Києві, міжрайонних (об'єднаних) контрольно-ревізійних відділів

------------------------------------------------------------------
              |  Місячний посадовий оклад, гривень
     Посада      |--------------------------------------
              |  райони  |  райони, міжрайонні
              | м. Києва | (об'єднані) контрольно-
              |      |  ревізійні відділи
------------------------------------------------------------------
Начальник            260         250
контрольно-ревізійного
відділу
Заступник начальника      250         240
контрольно-ревізійного
відділу
Завідувач сектору       210-230       200-220
Головний контролер-ревізор  190-210       180-200
Провідний контролер-ревізор  180-200       170-190
Старший контролер-ревізор   170-190       160-180
Контролер-ревізор       160-180       140-160
Головний спеціаліст      115-125       110-120
Провідний спеціаліст     110-115       105-110
Спеціаліст I категорії    105-110       100-105
Спеціаліст II категорії    100-105        95-100


( Постанову доповнено додатком 61 згідно з Постановою КМ
N 1781 від 06.12.2000 - набуває чинності з 01.01.2001; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 433 від 08.06.2005 )

Додаток 62

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 6 грудня 2000 р. N 1781 ( 1781-2000-п )

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів, які проводять перевірки діяльності підприємств, установ, організацій, та інших спеціалістів контрольно-ревізійних відділів у містах (крім мм. Києва та Севастополя), об'єднаних контрольно-ревізійних відділів

------------------------------------------------------------------------
            |Місячний посадовий оклад, гривень
            |------------------------------------------------
            |у містах з |     за групами міст
    Посада     |чисельністю|------------------------------------
            |населення | поза |  I,  | II  | III
            |  понад  | групою |об'єднані|    |
            | 1 млн.  |    |контроль-|    |
            | чоловік |    |но-реві- |    |
            |      |    | зійні |    |
            |      |    | відділи |    |
------------------------------------------------------------------------
Начальник          285    265    255   245   235
контрольно-ревізійного
відділу
Заступник начальника    275    250    240   230   220
контрольно-ревізійного
відділу
Завідувач сектору     220-240  210-230  200-220 190-210 190-210
Головний         190-210  190-210  180-200 170-190 170-190
контролер-ревізор
Провідний         180-200  180-200  170-190 160-180 160-180
контролер-ревізор
Старший          170-190  170-190  160-180 150-170 150-170
контролер-ревізор
Контролер-ревізор     160-180  160-180  150-170 140-160 140-160
Головний спеціаліст    120-130  115-125  115-125 110-120 110-115
Провідний спеціаліст   110-120  110-115  110-115 105-110 105-110
Спеціаліст I категорії  105-110  105-110  105-110 100-105 100-105
Спеціаліст II категорії  100-105  100-105  100-105  95-100  95-100


( Постанову доповнено додатком 62 згідно з Постановою КМ
N 1781 від 06.12.2000 - набуває чинності з 01.01.2001; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 433 від 08.06.2005 )
( Додаток 63 (Схема посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апеляційних господарських судів )

втратив чинність на підставі Постанови КМ N 298 від 06.03.2003 )

Додаток 64

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів департаменту державної виконавчої служби Мін'юсту

------------------------------------------------------------------
                         | Місячний
      Посада                | посадовий
                         |  оклад,
                         |  гривень
------------------------------------------------------------------
Директор департаменту                  310
Перший заступник директора департаменту         300
Заступник директора департаменту           290-300
Начальник управління                 280-290
Начальник відділу, заступник
начальника відділу примусового 
виконання рішень, завідувач сектору         270-290
Головний спеціаліст,
головний державний виконавець            260-270
Провідний спеціаліст,
старший державний виконавець             240-260
Спеціаліст I категорії,
державний виконавець                 220-230
Спеціаліст II категорії               200-220


( Постанову доповнено додатком 64 згідно з Постановою КМ
N 1087 від 29.07.2002; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1804 від 20.11.2003,
N 433 від 08.06.2005,
N 1055 від 05.11.2005 )

Додаток 65

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів відділів державної виконавчої служби Головного управління юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції

------------------------------------------------------------------
                 | Місячний посадовий оклад за
      Посада        | групами областей, гривень
                 |--------------------------------
                 |  поза  |     |  II,
                 |  групою, |  I  | м. Севас-
                 |  м. Київ |     | тополь
------------------------------------------------------------------
Начальник управління юстиції      280    260    250
Заступник начальника управління    270    250    240
юстиції - начальник відділу
державної виконавчої служби
Перший заступник начальника      260    240    230
відділу державної виконавчої
служби
Заступник начальника відділу     250    235    225
державної виконавчої служби,
начальник підрозділу
примусового виконання рішень
Заступник начальника
підрозділу примусового
виконання рішень            240    230    220
Головний спеціаліст,
головний державний виконавець    210-230  210-230  210-220
Провідний спеціаліст,
старший державний виконавець     200-220  200-220  200-220
Спеціаліст I категорії,
державний виконавець         190-210  190-210  190-210
Спеціаліст II категорії       170-190  170-190  170-190
Спеціаліст              140-160  140-160  140-160


( Постанову доповнено додатком 65 згідно з Постановою КМ
N 1087 від 29.07.2002, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1804 від 20.11.2003 )

Додаток 66

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів відділів державної виконавчої служби районних, районних у мм. Києві та Севастополі управлінь юстиції

------------------------------------------------------------------
                     |  Місячний посадовий
        Посада          |   оклад, гривень
                     |------------------------
                     | райони в |  райони,
                     | м. Києві | райони в
                     |      | м. Севас-
                     |      |  тополі
------------------------------------------------------------------
Начальник управління юстиції         260     250
Заступник начальника управління -       250     240
начальник відділу державної виконавчої
служби
Перший заступник начальника відділу      240     230
державної виконавчої служби
Заступник начальника відділу державної   200-220   190-210
виконавчої служби
Головний державний
виконавець                 195-215   185-205
Старший державний виконавець        190-210   180-200
Державний виконавець            170-190   160-180
Головний спеціаліст             115-125   110-120
Провідний спеціаліст            110-115   105-110
Спеціаліст I категорії           105-110   100-105
Спеціаліст II категорії           100-105    95-100


( Постанову доповнено додатком 66 згідно з Постановою КМ
N 1087 від 29.07.2002, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1804 від 20.11.2003 )

Додаток 67

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів відділів державної виконавчої служби міських (міст обласного значення) управлінь юстиції

------------------------------------------------------------------
           |  Місячний посадовий оклад, гривень
           |--------------------------------------------
           |у містах |    за групами міст
   Посада     |з чисель-|----------------------------------
           |ністю  | поза |  I  |  II  | III
           |населення| групою|    |    |
           |понад 1 |    |    |    |
           |млн.   |    |    |    |
           |чоловік |    |    |    |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління   285   265   255   245   235
юстиції
Заступник начальника   275   250   240   230   220
управління юстиції -
начальник відділу
державної виконавчої
служби
Перший заступник     265   240   230   220   210
начальника відділу
державної виконавчої
служби
Заступник начальника  220-225 200-220 190-210 180-200 180-200
відділу державної
виконавчої служби
Головний
державний
виконавець        215   205   195  185-200 180-195
Старший державний   190-210 190-210 180-200 170-200 170-190
виконавець
Державний       170-190 170-190 160-180 150-170 150-170
виконавець
Головний спеціаліст  120-130 115-125 115-125 110-120 110-115
Провідний спеціаліст  110-120 110-115 110-115 105-110 105-110
Спеціаліст       105-110 105-110 105-110 100-105 100-105
I категорії
Спеціаліст       100-105 100-105 100-105  95-100  95-100
II категорії


( Постанову доповнено додатком 67 згідно з Постановою КМ
N 1087 від 29.07.2002, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1804 від 20.11.2003 )

Додаток 68

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 28 жовтня 2004 р. N 1460

( 1460-2004-п )

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Державного комітету фінансового моніторингу

------------------------------------------------------------------
            Посада        |   Місячний
                       |   посадовий
                       |    оклад,
                       |   гривень
------------------------------------------------------------------
Перший заступник Голови                360
Заступник Голови                   340
Директор департаменту               300 - 320
Начальник самостійного управління         290 - 300
Керівник структурного підрозділу у регіоні     290 - 300
Начальник самостійного відділу           280 - 290
Начальник відділу в складі департаменту,      270 - 280
самостійного управління, помічник голови
Завідувач самостійного сектору           265 - 270
Завідувач сектору в складі департаменту,      260 - 265
самостійного управління, самостійного
відділу
Головний спеціаліст                240 - 260
Провідний спеціаліст                210 - 240
Спеціаліст 1 категорії               190 - 210


( Постанову доповнено додатком 68 згідно з Постановою КМ
N 346 від 15.03.2003; в редакції Постанови КМ
N 1460 від 28.10.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 433 від 08.06.2005,
N 510 від 30.06.2005 )

Додаток 69

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів центрального апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

------------------------------------------------------------------
        Посада          |     Місячний
                     |   посадовий оклад,
                     |     гривень
------------------------------------------------------------------
Директор департаменту                295-315
Начальник самостійного управління,
самостійного відділу                275-295
Начальник відділу в складі департаменту,
самостійного управління, помічник          265-275
Голови Комісії
Завідувач самостійного сектору           260-265
Помічник члена Комісії, керівника
апарату, заступника керівника апарату,
завідувач сектору в складі департаменту,      255-260
самостійного управління, самостійного
відділу
Радник, головний спеціаліст             235-255
Провідний спеціаліст                205-235
Спеціаліст I категорії               185-205
Спеціаліст II категорії               165-185
Спеціаліст                     155-165

__________________

Примітка. Посадові оклади підвищуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2004 р. N 1481 "Про підвищення посадових окладів працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів".


( Постанову доповнено додатком 69 згідно з Постановою КМ
N 1540 від 17.11.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 433 від 08.06.2005,
N 510 від 30.06.2005 )

Додаток 70

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів територіальних управлінь Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

--------------------------------------------------------------------
  Найменування посади |   Місячний посадовий оклад, гривень
             |------------------------------------------
             | Автономна|  за групами областей
             |Республіка|-------------------------------
             |  Крим  | поза |I група|  II група,
             |     |групою, |    |м. Севастополь
             |     |м. Київ |    |
--------------------------------------------------------------------
Начальник територіального  330    330   310    290
управління
Заступник начальника     310    310   290    270
територіального
управління
Начальник територіального            270
відділення
Начальник відділу у    215-230  215-230 205-215   200-220
складі управління
Завідувач сектору     200-210  200-210 195-205   190-200
Головний спеціаліст    175-195  175-195 170-190   165-185
Провідний спеціаліст    155-175  155-175 150-165   145-160
Спеціаліст I категорії   140-155  140-155 135-145   130-140
Спеціаліст II категорії  125-140  125-140 120-130   120-125
Спеціаліст         115-125  115-125 110-120   105-115

__________________

Примітка. Посадові оклади підвищуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2004 р. N 1481 "Про підвищення посадових окладів працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів".


( Постанову доповнено додатком 70 згідно з Постановою КМ
N 1540 від 17.11.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 433 від 08.06.2005 )

Додаток 71

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів територіальних підрозділів Національної комісії регулювання електроенергетики

------------------------------------------------------------------
        |    Місячний посадовий оклад, гривень
        |-------------------------------------------------
        |        |   за групами областей
   Посада   |  Автономна  |---------------------------------
        |Республіка Крим|поза групою,| I група |II група
        |        | м. Київ  |     |
------------------------------------------------------------------
Начальник      210-230    210-230   190-210  180-200
територіального
підрозділу
Головний       130-150    130-150   125-145  120-140
спеціаліст
Провідний      115-130    115-130   115-125  110-120
спеціаліст
Спеціаліст I     110-120    110-120   110-120  105-115
категорії
Спеціаліст II    100-110    100-110   100-110  100-105
категорії
Спеціаліст      90-100     90-100   90-100  90-100

_______________

Примітка. Посадові оклади підвищуються відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 р. N 1207, від 4 листопада 2004 р. N 14811481-2004-п і від 15 січня 2005 р. N 3737-2005-п.


( Постанову доповнено додатком 71 згідно з Постановою КМ
N 1021 від 17.10.2005 )

Додаток 72

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів територіальних управлінь Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг

------------------------------------------------------------------
               | Місячний посадовий оклад, гривень
     Посада       |------------------------------------
               |Автономна |  за групами областей
               |Республіка|-------------------------
               | Крим  | поза |  I  |II група,
               |     |групою,| група |м. Сева-
               |     |м. Київ|    |стополь
------------------------------------------------------------------
Голова територіального     210-230  210-230 190-210 180-200
управління
Начальник відділу у складі   165-180  165-180 150-165 145-155
управління
Завідувач самостійного     155-170  155-170 145-155 140-150
сектору
Головний спеціаліст      130-150  130-150 125-145 120-140
Провідний спеціаліст      115-130  115-130 115-125 110-120

_______________

Примітка. Посадові оклади підвищуються відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 р. N 1207, від 4 листопада 2004 р. N 14811481-2004-п і від 15 січня 2005 р. N 3737-2005-п.


( Постанову доповнено додатком 72 згідно з Постановою КМ
N 1131 від 30.11.2005 )