КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 21 серпня 1997 р. N 918

Київ

Про Програму розроблення та впровадження єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри"

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Програму розроблення та впровадження єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри" (додається).

Міністерству економіки та Міністерству фінансів передбачати фінансування витрат на реалізацію зазначеної Програми в проектах державного бюджету на 1998 та 1999 роки виходячи з реальних можливостей.

Прем'єр-міністр України            В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.49

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 серпня 1997 р. N 918

ПРОГРАМА

розроблення та впровадження єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри"

Ця Програма передбачає розроблення та впровадження єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри" (далі - система "Кадри") на базі Головного управління державної служби при Кабінеті Міністрів України, відділів кадрів органів виконавчої влади, інших органів, на які поширюється Закон України "Про державну службу", Української Академії державного управління при Президентові України та її філіалів, центрів підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців.

Метою Програми є вдосконалення роботи, що проводиться у сфері обліку, навчання та інформування державних службовців.

Основними завданнями системи "Кадри" є:

поліпшення обліку даних, що стосуються державних службовців;

удосконалення схеми збирання інформації про стан кадрового забезпечення державної служби;

впровадження інформаційно-аналітичних засобів в усіх ланках державної служби;

удосконалення системи навчання службовців на основі дистанційного навчання;

реалізація контрольно-аналітичних процедур щодо забезпечення державної служби.

Реалізація Програми розрахована на 3 етапи:

I-II-IV квартал 1997 р.; II - I квартал 1998 р. - I квартал 1999 р.; III - III квартал 1998 р. - IV квартал 1999 р.

I етап

Розробити організаційно-функціональні засади функціонування системи "Кадри" і відповідні технічні пропозиції.

Головдержслужба.

III квартал 1997 р.

Організувати наукові дослідження:

моделей функцій державних службовців;

інформаційно-логічних моделей ланок державної служби;

вимог до функцій, процесів та операцій, що здійснюються автоматизованими підсистемами обліку, навчання, аналізу, пошуку і прогнозування системи "Кадри".

Головдержслужба.

II - IV квартали 1997 р.

500 тис. грн.

Організувати розроблення технічних завдань та їх локальних комплексів для пошуку даних у процесі добору резерву кадрів, побудови корпоративної мережі державної служби, супроводження розгалуженої бази даних.

Міннауки, Головдержслужба.

II - IV квартали 1997 р.

295 тис. грн.

Організувати експериментальне впровадження локального варіанту підсистеми обліку і ведення бази даних щодо державних службовців у центральних та місцевих органах виконавчої влади.

Головдержслужба.

II - IV квартали 1997 р.

II етап

Організувати тендери на розроблення окремих підсистем системи "Кадри".

Головдержслужба,

Держкомзв'язку,

Національне агентство з

питань інформатизації при

Президентові України.

I - II квартали 1998 р.

Розробити технічний проект корпоративної мережі державної служби*.

II - III квартали 1998 р.

300 тис. грн.

----------------------

*Виконується організаціями, визначеними на підставі тендерів і за участю Головдержслужби.

Розробити технічний проект розподіленого банку даних та створення його першої черги з пакетним обміном інформації*.

II - IV квартали 1998 р.

450 тис. грн.

Організувати експериментальне впровадження засобів віддаленого зв'язку у двох обласних центрах**.

II - IV квартали 1998 р. -

I квартал 1999 р.

500 тис. грн.

-------------------

**Виконується за рахунок технічної допомоги в межах програми TACIS організаціями, визначеними на підставі тендерів і за участю Головдержслужби.

Створити комп'ютерний комплекс та програмне забезпечення підтримки віддаленого зв'язку у Головдержслужбі**.

II квартал 1998 р. -

I квартал 1999 р.

500 тис. грн.

Розробити програмне забезпечення для розв'язання базових завдань технологічного циклу обліку даних у системі державної служби*.

II - IV квартали 1998 р.

800 тис. грн.

Розробити програмне забезпечення розв'язання завдань інформування державних службовців з питань державної служби*.

II - IV квартали 1998 р.

480 тис. грн.

Розробити принципи, методичне і програмно-технічне забезпечення віддаленого навчання державних службовців*.

II - IV квартали 1998 р.

380 тис. грн.

Розробити засоби доступу до єдиного інформаційного простору органів державного управління**.

II - III квартали 1998 р.

200 тис. грн.

III етап

Розробити програмне забезпечення розв'язання комплексів завдань для моделювання і підтримки прийняття рішень у підсистемі аналізу діяльності ланок державної служби*.

I - III квартали 1999 р.

400 тис. грн.

Організувати проведення наукових досліджень та розробити програмне забезпечення комплексу програмних завдань*.

III квартал 1998 р.-

III квартал 1999 р.

495 тис. грн.

Забезпечити впровадження програмно-технічних комплексів супроводження інформування державних службовців*.

II - III квартали 1999 р.

370 тис. грн.

Розробити засоби безпосереднього доступу до банку розподіленої інформації у сфері державної служби*.

I - IV квартали 1999 р.

500 тис. грн.

Впровадити засоби підтримки підсистеми системи "Кадри" у центральних органах виконавчої влади*.

III - IV квартали 1999 р.

220 тис. грн.

Впровадити засоби підтримки підсистем системи "Кадри" у місцевих органах виконавчої влади*.

III - IV квартали 1999 р.

600 тис. грн.