КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 17 червня 1994 р. N 423
Київ

Про деякі питання застосування статей 4, 15 і 27 Закону України "Про державну службу"


( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 694 від 30.08.95

N 314 від 09.04.2008

N 572 від 10.06.2009

N 1227 від 18.11.2009

N 426 від 20.04.2011 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

прийняття на державну службу на посади третьої-сьомої категорій, передбачених статтею 25 Закону України "Про державну службу"3723-12, та на інші прирівняні до них посади проводиться за конкурсним відбором у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 169169-2002-п (Офіційний вісник України, 2002 р., N 8, ст. 351), крім випадків, коли інше передбачено законами України;


( Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 314 від 09.04.2008 )

просування по службі державного службовця, який зарахований до кадрового резерву чи пройшов стажування, а також прийняття на роботу державного службовця, який припинив державну службу у зв'язку з відставкою, може здійснюватися за рішенням керівника відповідного державного органу без конкурсного відбору.

Установити, що без конкурсного відбору або стажування можуть також прийматися:

а) державні службовці на посади:

керівників, які згідно із законодавством обираються або затверджуються колегіальним органом;

керівників, які призначаються міністрами, керівниками інших центральних органів державної виконавчої влади за погодженням з керівниками місцевих органів державної виконавчої влади;

спеціалістів при переміщенні їх в межах одного державного органу на рівнозначну або нижчу посаду з дотриманням вимог законодавства про працю;

б) державні службовці, які перебували на відповідних посадах у державних органах та виконавчих органах Рад, у тому числі в тих, що ліквідуються, до новостворених органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування;

в) на державну службу - випускники вищих навчальних закладів, що здобули вищу освіту за спеціальностями галузі знань "Державне управління", особи, які закінчили аспірантуру та докторантуру за денною формою навчання, у державні органи, які направляли їх на навчання за державним замовленням;


( Підпункт "в" пункту 1 в редакції Постанови КМ
N 572 від 10.06.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 426 від 20.04.2011 )

г) на державну службу в особливий період.


( Пункт 1 доповнено підпунктом "г" згідно з Постановою КМ
N 1227 від 18.11.2009 )( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 694 від 30.08.95 )

2. Головному управлінню державної служби при Кабінеті Міністрів України разом з Міністерством праці і Міністерством юстиції до 1 вересня ц.р. розробити і внести Кабінетові Міністрів України проект рішення про кадровий резерв державної служби, передбачивши в ньому порядок формування і організації роботи з кадровим резервом.

Прем'єр-міністр України
Міністр
Кабінету Міністрів України
В.МАСОЛ

І.ДОЦЕНКО
Інд. 26