КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 31 березня 2003 р. N 426
Київ

Про затвердження Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу


( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 148 від 11.02.2004

N 427 від 08.06.2005

N 1430 від 18.10.2006

N 407 від 07.03.2007

N 148 від 05.03.2008 )
( Додатково див. Постанову Окружного адміністративного суду
міста Києва

N 11/425 від 18.12.2009 )
( У назві і тексті Постанови слова "працівники
(військовослужбовці) бюджетних установ
(військових формувань)" в усіх відмінках
замінено словами "працівники бюджетних
установ, військовослужбовці, особи рядового
і начальницького складу органів внутрішніх
справ, органів і установ виконання покарань,
податкової міліції" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ
N 148 від 11.02.2004 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, що додається.


( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 427 від 08.06.2005 )

2. Міністерству транспорту, Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції, Міністерству фінансів, Державному комітету з питань житлово-комунального господарства, Державному комітету статистики розробити нормативи проїзду для працівників бюджетних установ, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів, у межах яких будуть надаватися пільги щодо безоплатного проїзду відповідним категоріям громадян.


( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 427 від 08.06.2005 )

Прем'єр-міністр України
В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 31 березня 2003 р. N 426

ПОРЯДОК

надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу


( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 148 від 11.02.2004,
N 427 від 08.06.2005 )

1. Відповідно до пунктів 38, 45, 49, 51-53, 61, 67, 68, 72, 76-78, 84 розділу II Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" пільги, компенсації і гарантії, на які згідно із законами України мають право окремі категорії працівників бюджетних установ, військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу (далі - пільговики), щодо знижки плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія тощо), безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) та автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів надаються за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом пільговика за попередні шість місяців (далі - середньомісячний дохід пільговика) не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.


( Пункт 1 в редакції Постанов КМ
N 148 від 11.02.2004,
N 427 від 08.06.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1430 від 18.10.2006,
N 407 від 07.03.2007; в редакції Постанови КМ
N 148 від 05.03.2008 )

2. Пільги, компенсації і гарантії, на які мають право пільговики (далі - пільги), надаються шляхом відшкодування пільговику передбаченої законодавством частини фактичних витрат за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном, комунальними послугами та за проїзд (крім педагогічних, медичних та фармацевтичних працівників і працівників культури, пільги яким передбачаються абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту"1060-12, пунктом "ї" частини першої статті 772801-12¦st77 Основ законодавства України про охорону здоров'я2801-12, частиною четвертою статті 292117-12¦st29 Основ законодавства України про культуру2117-12 (далі - педагогічні, медичні та фармацевтичні працівники і працівники культури).


( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1430 від 18.10.2006 )

Відшкодування зазначених витрат провадиться щомісяця або раз на квартал за рішенням керівника установи.

Пільги педагогічним, медичним та фармацевтичним працівникам і працівникам культури надаються щомісяця шляхом зменшення плати за користування житлом з опаленням та освітленням.


( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1430 від 18.10.2006 )

Розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом з середньомісячним доходом пільговика не повинен перевищувати величини визначеного відповідно до підпункту 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб"889-15 доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.


( Абзац пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 427 від 08.06.2005,
N 148 від 05.03.2008 )

3. Видатки на відшкодування витрат за надані пільговику (крім педагогічних, медичних та фармацевтичних працівників і працівників культури) послуги здійснюються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання цих установ.


( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1430 від 18.10.2006 )

Зазначені кошти передбачаються в кошторисах установ згідно з кодом економічної класифікації (КЕК) 1343 "Інші поточні трансферти населенню".

Видатки на відшкодування витрат за надані педагогічним, медичним та фармацевтичним працівникам і працівникам культури послуги провадяться відповідно до Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. N 256 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 10, ст. 482; 2003 р., N 44, ст. 2309; 2004 р., N 11, ст. 662, N 36, ст. 2409; 2005 р., N 37, ст. 2285; 2006 р., N 22, ст. 1613).


( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1430 від 18.10.2006 )

4. До членів сім'ї пільговика належать такі, що проживають разом з ним, - дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства 1 та 2 групи або інвалідами 1 групи; особа, яка проживає разом з інвалідом війни 1 групи та доглядає за ним, за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з ним.


( Пункт 4 в редакції Постанови КМ
N 148 від 11.02.2004 )

5. Для відшкодування фактичних витрат пільговик подає в бухгалтерію установи копії квитанцій про оплату за користування житлом (квартирну плату), паливом, телефоном і за комунальні послуги у строк, за який здійснюється відшкодування (абзац другий пункту 2 цього Порядку), а також довідку про склад сім'ї (раз на рік).

Для нарахування грошового еквівалента вартості послуг можуть використовуватися відомості у вигляді списків, довідок, даних на електронних носіях інформації, одержаних від житлово-експлуатаційних та інших підприємств і організацій, які надають послуги.

6. Середньомісячний дохід пільговика обчислюється шляхом ділення грошових доходів пільговика за попередні шість місяців на 6.


( Пункт 6 в редакції Постанови КМ
N 148 від 05.03.2008 )

7. До складу грошових доходів пільговика включається:

1) нарахована заробітна плата, у тому числі:

за роботу в надурочний час, святкові, неробочі та вихідні дні;

надбавки та доплати всіх видів;

підвищення розміру посадових окладів громадян, які працювали або працюють на територіях радіоактивного забруднення;

премії, встановлені за системами оплати праці в установі незалежно від періодичності та джерел їх виплати (включаються пропорційно), крім одноразових за особливі заслуги;

інші грошові виплати, які мають систематичний характер та підлягають оподаткуванню відповідно до законодавства;


( Абзац шостий підпункту 1 пункту 7 в редакції Постанови КМ
N 1430 від 18.10.2006 )

суми індексації грошових доходів населення та компенсації за втрату частини заробітної плати у зв'язку з порушенням строків її виплати (на час нарахувань);

допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;

матеріальна допомога;

2) грошове забезпечення військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби;

3) пенсії.

8. Грошовий еквівалент наданих пільг, компенсацій виплачується пільговику установою разом з іншими щомісячними виплатами (заробітна плата, грошове забезпечення, надбавки, премії, матеріальна винагорода тощо).

9. Для обчислення розміру грошового еквівалента визначається:

1) середньомісячний дохід пільговика відповідно до пунктів 6 і 7 цього Порядку;

2) загальна вартість плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном, комунальними послугами у межах норм споживання (користування) з урахуванням пільг, на які відповідно до законодавства пільговик має право, а також вартість безоплатного проїзду відповідно до визначених для зазначеної категорії пільговиків нормативів;

3) різниця між величиною доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, та розміром середньомісячного доходу пільговика.


( Абзац перший підпункту 3 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 427 від 08.06.2005 )

У разі коли загальна вартість послуг перевищує цю різницю, вартість послуг, що підлягає виплаті пільговику, визначається як різниця між величиною доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу та розміром середньомісячного доходу пільговика;


( Абзац другий підпункту 3 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 427 від 08.06.2005 )

4) грошовий еквівалент пільг як загальна вартість житлово-комунальних послуг у межах норм споживання (користування) та послуг зв'язку з урахуванням пільг, на які відповідно до законодавства пільговик має право, а також вартість безоплатного проїзду відповідно до визначених для зазначеної категорії пільговиків нормативів.


( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 148 від 05.03.2008 )

9-1. У разі використання педагогічними, медичними, фармацевтичними працівниками або працівниками культури права на забезпечення твердим паливом установа розраховує відповідно до пункту 9 цього Порядку сукупний розмір щомісячного грошового еквівалента пільг за 12 місяців, що передують місяцю звернення.


( Порядок доповнено пунктом 9-1 згідно з Постановою КМ
N 1430 від 18.10.2006 )

10. Установи проводять роботу з надання пільг, компенсацій і гарантій та організовують облік, систематизацію і зберігання інформації про пільговиків, надають їм консультації щодо порядку та умов надання пільг, зокрема:

1) ті, що відшкодовують пільговикам (крім педагогічних, медичних та фармацевтичних працівників і працівників культури) за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання таких установ витрати за користування житлом (квартирну плату), паливом, телефоном, комунальними послугами та за проїзд:

ведуть згідно із законодавством бухгалтерський облік і складають фінансову звітність;

обчислюють суми щомісячних виплат за отримані ними послуги та провадять їх разом з іншими щомісячними виплатами;

2) ті, в яких працюють педагогічні, медичні та фармацевтичні працівники і працівники культури, щомісяця до 5 числа наступного періоду:

розраховують відповідно до пункту 9 цього Порядку розмір пільг, що надаються працівникам;

розподіляють з відома працівників обчислені суми знижки з оплати спожитих послуг між підприємствами і організаціями, що надають послуги;

подають в установленому порядку органам праці та соціального захисту населення, підприємствам і організаціям, що надають послуги, відомості про працівників та розмір грошового еквівалента пільг.


( Пункт 10 в редакції Постанови КМ
N 1430 від 18.10.2006 )