НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Н А К А З

04.11.2011 N 50

Про організацію підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування за державним замовленням у 2011 році

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 року N 642-р "Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Календарний план підвищення кваліфікації за державним замовленням державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування у 2011 році ( додаток 1) .

2. Затвердити Порядок організації підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування за державним замовленням (додаток 2).

3. Затвердити Порядок здійснення контролю за змістом та якістю навчального процесу в навчальних закладах, що проводять підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування за державним замовленням (додаток 3).

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Нацдержслужби України, до функціональних обов'язків якого віднесено питання професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Голова
Нацдержслужби України

В.Толкованов

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Нацдержслужби України

04.11.2011 N 50

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

проведення підвищення кваліфікації за державним замовленням державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування у 2011 році ( va050859-11 )

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Нацдержслужби України

04.11.2011 N 50

ПОРЯДОК

організації підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування за державним замовленням

1. Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування за державним замовленням проводиться на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 року N 642-р "Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній та службі в органах місцевого самоврядування" з метою удосконалення системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в контексті нового антикорупційного законодавства.

2. Координація організації підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування за державним замовленням здійснюється управлінням організації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Нацдержслужби України в межах повноважень.

3. Науково-методичний супровід підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування за державним замовленням здійснює Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України (далі - Національна академія).

4. Національна академія на замовлення Нацдержслужби розробляє типові професійні програми та програми короткотермінових семінарів підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, методичні посібники.

5. Розроблені Національною академією типові професійні програми та програми короткотермінових семінарів підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, методичні посібники розглядаються та погоджуються з Нацдержслужбою України і рекомендуються навчальним закладам, ліцензованим за освітнім напрямом 1501 "Державне управління", для організації підвищення кваліфікації.

6. Навчальні заклади, ліцензовані за освітнім напрямом 1501 "Державне управління", враховуючи потреби органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, в установленому порядку затверджують професійні програми та програми короткотермінових семінарів підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування та погоджують їх у Нацдержслужбі України.

7. Погоджені професійні програми та програми короткотермінових семінарів підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування є основою розробки договорів щодо підвищення кваліфікації за державним замовленням.

8. Методичні посібники, погоджені та рекомендовані Нацдержслужбою України для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, є базовим навчальним матеріалом, який виготовляється в рамках виконання державного замовлення.

9. При формуванні договорів щодо підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування за державним замовленням Нацдержслужбою України враховується досвід навчального закладу щодо організації професійного навчання за зазначеним напрямом і потреби органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

10. Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування проводиться на основі погоджених Нацдержслужбою України графіків навчальних семінарів.

11. За результатами навчання кожної групи навчальним закладом формуються проміжні приймально-здавальні акти наданих послуг з підвищення кваліфікації (зразок додається), на підставі яких здійснюється фінансування наданої освітньої послуги.

12. За результатами підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування у поточному році формується заключний акт, у якому відображаються інформація про виконання взаємних зобов'язань сторін за договором про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування.

Додаток

до Порядку організації

підвищення кваліфікації

державних службовців

та посадових осіб місцевого

самоврядування з питань

запобігання та протидії

проявам корупції

на державній службі

та службі в органах

місцевого самоврядування

за державним замовленням

ЗРАЗОК

Приймально-здавальний акт N наданих послуг з підвищення кваліфікації за Договором N

від "___" _________ 20__ року

   Ми, що  нижче  підписалися,  від  Замовника  -  Голова
Нацдержслужби України Толкованов В'ячеслав Вікторович, з однієї
сторони, та від Учасника (повна назва посади та навчального
закладу,    прізвище,    ім'я,     по     батькові
керівника) _____________________________________________, з другої
сторони, склали цей приймально-здавальний акт про те, що на
виконання Договору від "___" ___________ 20__ року N ____ про
підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам
корупції на державній службі та службі в органах місцевого
самоврядування  Учасником  здійснено  підвищення  кваліфікації
(кількість осіб) державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування (дата проведення навчання).
   Підвищення кваліфікації здійснено в  повному  обсязі  у 
відповідності до погодженої Національним агентством України з 
питань  державної  служби  (професійної програми чи програми 
тематичного короткотермінового семінару - вказати потрібне).
   Вартість надання послуг з підвищення кваліфікації державних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань 
запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та 
службі в органах місцевого самоврядування складає _______ (сума 
цифрами і прописом) ______ (розмір витрат на одну особу x на 
кількість осіб, які пройшли навчання) (розрахунок додається).
   Підлягає перерахуванню за цим актом ______ (сума цифрами і 
прописом).
 Керівник             Голова
 (повна назва посади        Національного агентства України
 і навчального закладу)      з питань державної служби
 ___________ І.Б.Прізвище     _____________ В.В. Толкованов
 М.П. ___.___.2011 р.       М.П. ___.___.2011 р.

Додаток

до приймально-здавального

акта N

за Договором N

"___" ___________ 20__ року

РОЗРАХУНОК

фактичних витрат на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування на базі

        (Повна назва навчального закладу)
    _________________________________________________
     (назва програми, дата навчання, кількість осіб)
 1. Оплата праці
  (розмір на одну особу x на слухачів)        (сума грн.)
 2. Нарахування на заробітну плату (%)
  (розмір на одну особу x на слухачів)        (сума грн.)
 3. Комунальні витрати
  (розмір на одну особу x на слухачів)        (сума грн.)
 4. Інші видатки
  (розмір на одну особу x на слухачів)        (сума грн.)
 Всього витрати:
 (розмір на одну особу x на слухачів)         (сума грн.)
 Керівник
 (повна назва посади
 і навчального закладу)       _________________ І.Б.Прізвище
 Головний бухгалтер         _________________ І.Б.Прізвище
           М.П.      ___.___.2011 р.

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Нацдержслужби України

04.11.2011 N 50

ПОРЯДОК

здійснення контролю за змістом та якістю навчального процесу в закладах, що проводять підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування за державним замовленням

1. Контроль за змістом та якістю навчального процесу (далі - контроль) в закладах, що проводять підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування за державним замовленням, проводиться з метою цільового використання бюджетних коштів, виділених на зазначені цілі, та забезпечення потреб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо професійного навчання.

2. Координація здійснення контролю за підвищенням кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, обов'язкового для всіх категорій посад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, покладається на управління організації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Нацдержслужби України в межах повноважень.

3. Основними складовими контролю є:

відповідність змісту навчальних програм потребам органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

відповідність змісту навчання навчальним програмам з питань запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування в навчальних закладах;

рівень забезпечення слухачів навчально-методичною літературою тематичного спрямування;

використання новітніх інформаційно-технічних засобів під час навчального процесу;

рівень задоволеності слухачів навчанням.

4. Контроль забезпечується шляхом здійснення:

внутрішнього контролю навчальним закладом;

моніторингу Нацдержслужбою України в межах її повноважень реалізації навчальними закладами державного замовлення на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 року N 642-р "Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній та службі в органах місцевого самоврядування".

5. Внутрішній контроль передбачає створення відповідних процедур у навчальному закладі, які сприяють дотриманню належного рівня якості надання освітніх послуг.

З цією метою навчальний заклад забезпечує:

організацію навчального процесу у відповідності до укладених договорів та вимог чинного законодавства;

розроблення, удосконалення навчальних планів і програм відповідно до потреб органів державної влади та органів місцевого самоврядування з урахуванням специфіки, актуалізації потреб слухачів та здійснення моніторингу якості їх виконання;

інформування органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо навчальних програм з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування;

погодження, а у разі необхідності в установленому порядку внесення змін до навчальних планів та програм щодо підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування;

забезпечення навчального процесу, у тому числі залучення фахівців, які мають досвід роботи щодо підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування;

впровадження інноваційних технологій до процесу надання освітніх послуг;

вивчення та залучення досвіду інших навчальних закладів, у тому числі міжнародного досвіду щодо підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування.

6. Моніторинг надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування у частині реалізації навчальними закладами державного замовлення щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 року N 642-р "Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній та службі в органах місцевого самоврядування" здійснюється Нацдержслужбою України в межах її повноважень шляхом аналізу матеріалів, які щопівроку до 15 липня та до 15 січня надсилаються навчальними закладами у паперовому та електронному виглядах до Нацдержслужби України, а саме:

- звітів за результатами надання освітніх послуг за формою, яка наведена у додатку 1 до цього Порядку, до яких додаються копії наказів навчального закладу про здійснення підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування та інформація про видачу відповідних документів про підвищення кваліфікації (зі списком осіб);

- інформації про науково-педагогічних працівників, які залучені до надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, відповідно до додатка 2 до цього Порядку;

- довідка про результати проведеного анкетування слухачів щодо організації навчального процесу та змісту навчання відповідно до додатка 3 до цього Порядку.

7. За результатами здійснення моніторингу управлінням організації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування готується аналітичний звіт та пропозиції, які розглядаються Нацдержслужбою України з метою удосконалення підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування.

У разі виявлення недоліків в організації та змісті навчального процесу Нацдержслужба України інформує про це навчальний заклад та встановлює строки щодо їх усунення.

8. Звітна інформація про результати здійснення контролю у поточному році відповідно до цього Порядку подається на розгляд Голові Нацдержслужби України та розміщується на офіційному веб-сайті Національного агентства України з питань державної служби.

Додаток 1

до Порядку здійснення

контролю за змістом

та якістю навчального

процесу в закладах,

що проводять підвищення

кваліфікації державних

службовців та посадових осіб

місцевого самоврядування

з питань запобігання

та протидії проявам корупції

на державній службі

та службі в органах

місцевого самоврядування

ЗВІТ

за результатами надання освітніх послуг при здійсненні підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування за II півріччя 2011 року

------------------------------------------------------------------
| N |    Основні показники    |Одиниця |Абсолютні показники|
|з/п|                | виміру |-------------------|
|  |                |    | план  | факт  |
|---+------------------------------------------------------------|
|1. | Науково-педагогічні працівники, які залучені до надання  |
|  |  освітніх послуг з підвищення кваліфікації державних   |
|  |  службовців та посадових осіб місцевого самоврядування  |
|  |   з питань запобігання та протидії проявам корупції   |
|  |   на державній службі та службі в органах місцевого   |
|  |            самоврядування            |
|  |------------------------------------------------------------|
|  |Кількість науково-педагогічних | осіб |     |     |
|  |працівників, які задіяні у   |    |     |     |
|  |наданні освітніх послуг з   |    |     |     |
|  |підвищення кваліфікації з   |    |     |     |
|  |питань запобігання та протидії |    |     |     |
|  |проявам корупції        |    |     |     |
|  |-------------------------------+--------+---------+---------|
|  |Кількість науково-педагогічних |    |     |     |
|  |працівників, які мають вчені  |    |     |     |
|  |звання:            |    |     |     |
|  |-------------------------------+--------+---------+---------|
|  |доцента            | осіб |     |     |
|  |-------------------------------+--------+---------+---------|
|  |професора           | осіб |     |     |
|  |-------------------------------+--------+---------+---------|
|  |Кількість науково-педагогічних |    |     |     |
|  |працівників, які мають науковий|    |     |     |
|  |ступінь:            |    |     |     |
|  |-------------------------------+--------+---------+---------|
|  |доктора наук          | осіб |     |     |
|  |-------------------------------+--------+---------+---------|
|  |кандидата наук         | осіб |     |     |
|  |-------------------------------+--------+---------+---------|
|  |Кількість науково-педагогічних | осіб |     |     |
|  |працівників, які здобули вчене |    |     |     |
|  |звання або отримали науковий  |    |     |     |
|  |ступінь за тематикою підвищення|    |     |     |
|  |кваліфікації          |    |     |     |
|  |-------------------------------+--------+---------+---------|
|  |Кількість іноземних      | осіб |     |     |
|  |науково-педагогічних      |    |     |     |
|  |працівників, які залучені до  |    |     |     |
|  |підвищенні кваліфікації з   |    |     |     |
|  |питань запобігання та протидії |    |     |     |
|  |проявам корупції        |    |     |     |
|  |(із зазначенням країн)     |    |     |     |
|  |-------------------------------+--------+---------+---------|
|  |Кількість науково-педагогічних | осіб |     |     |
|  |працівників, які залучені до  |    |     |     |
|  |підвищення кваліфікації за   |    |     |     |
|  |напрямом та пройшли підвищення |    |     |     |
|  |з питань запобігання та    |    |     |     |
|  |протидії проявам корупції   |    |     |     |
|---+------------------------------------------------------------|
|2. | Слухачі, які проходять підвищення кваліфікації з питань  |
|  |     запобігання та протидії проявам корупції     |
|  |------------------------------------------------------------|
|  |Кількість державних службовців,| осіб |     |     |
|  |які пройшли (проходять)    |    |     |     |
|  |підвищення кваліфікації з   |    |     |     |
|  |питань запобігання та протидії |    |     |     |
|  |проявам корупції        |    |     |     |
|  |-------------------------------+--------+---------+---------|
|  |Кількість п.о.м.с., які пройшли| осіб |     |     |
|  |(проходять) підвищення     |    |     |     |
|  |кваліфікації з питань     |    |     |     |
|  |запобігання та протидії проявам|    |     |     |
|  |корупції            |    |     |     |
|  |-------------------------------+--------+---------+---------|
|  |З них:             |    |     |     |
|  |-------------------------------+--------+---------+---------|
|  |1-4 категорій посад      | осіб |     |     |
|  |-------------------------------+--------+---------+---------|
|  |5-7 категорії посад      | Осіб |     |     |
|---+------------------------------------------------------------|
|3. |     Науково-методичне забезпечення навчання      |
|  |------------------------------------------------------------|
|  |Кількість розроблених     | шт.  |     |     |
|  |навчально-методичних посібників|    |     |     |
|  |з питань з питань запобігання і|    |     |     |
|  |протидії проявам корупції   |    |     |     |
|  |-------------------------------+--------+---------+---------|
|  |Кількість розроблених     | шт.  |     |     |
|  |навчальних програм для     |    |     |     |
|  |проведення підвищення     |    |     |     |
|  |кваліфікації з питань     |    |     |     |
|  |запобігання і протидії проявам |    |     |     |
|  |корупції (із зазначенням їх  |    |     |     |
|  |найменувань та дат       |    |     |     |
|  |затвердження)         |    |     |     |
|---+------------------------------------------------------------|
|4. |       Проведення комунікативних заходів       |
|  |------------------------------------------------------------|
|  |Проведення заходів з актуальних|    |     |     |
|  |питань нового антикорупційного |    |     |     |
|  |законодавства:         |    |     |     |
|  |-------------------------------+--------+---------+---------|
|  |науково-практичних конференцій |перелік |     |     |
|  |-------------------------------+--------+---------+---------|
|  |"круглих столів"        |перелік |     |     |
|  |-------------------------------+--------+---------+---------|
|  |семінарів           |перелік |     |     |
|  |-------------------------------+--------+---------+---------|
|  |інше              |перелік |     |     |
|---+------------------------------------------------------------|
|5. |            Фінансування            |
|  |------------------------------------------------------------|
|  |Загальний обсяг фінансування  |гривень |     |     |
|  |підвищення кваліфікації з   |    |     |     |
|  |питань запобігання і протидії |    |     |     |
|  |проявам корупції, у тому числі |    |     |     |
|  |за статтями витрат:      |    |     |     |
|  |-------------------------------+--------+---------+---------|
|  |Оплата праці викладачів    |гривень |     |     |
|  |-------------------------------+--------+---------+---------|
|  |Оплата праці          |гривень |     |     |
|  |адміністративно-управлінського |    |     |     |
|  |персоналу, залученого до    |    |     |     |
|  |організації підвищення     |    |     |     |
|  |кваліфікації          |    |     |     |
|  |-------------------------------+--------+---------+---------|
|  |Оплата праці для розробки   |гривень |     |     |
|  |навчально-методичних матеріалів|    |     |     |
|  |-------------------------------+--------+---------+---------|
|  |Нарахування на заробітну плату |гривень |     |     |
|  |-------------------------------+--------+---------+---------|
|  |Оплата комунальних послуг   |гривень |     |     |
|  |-------------------------------+--------+---------+---------|
|  |Витрати на канцелярські товари |гривень |     |     |
|  |-------------------------------+--------+---------+---------|
|  |Витрати на виготовлення (друк) |гривень |     |     |
|  |чи придбання          |    |     |     |
|  |навчально-методичних матеріалів|    |     |     |
|  |-------------------------------+--------+---------+---------|
|  |Оплата послуг зв'язку, поштових|    |     |     |
|  |витрат             |    |     |     |
|  |-------------------------------+--------+---------+---------|
|  |Відрядження викладачів     |    |     |     |
|  |(у випадку виїзних занять)   |    |     |     |
|  |-------------------------------+--------+---------+---------|
|  |Інші видатки (розшифрувати)  |    |     |     |
|---+------------------------------------------------------------|
|6. |          Додаткова інформація          |
------------------------------------------------------------------
 Керівник
 навчального закладу    _______________  (ініціали, прізвище)
                (підпис)

Примітка. Додаткова інформація - інформація щодо заходів, процедур, матеріалів тощо, які сприяли навчальному закладу у підвищенні якості надання освітніх послуг у цій сфері.

Додаток 2

до Порядку здійснення

контролю за змістом

процесу в закладах,

що проводять підвищення

кваліфікації з питань

запобігання та протидії

проявам корупції

ІНФОРМАЦІЯ

про науково-педагогічних працівників, які залучені до надання освітніх послуг при здійсненні підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії проявам корупції

------------------------------------------------------------------
| N | П.І.Б. | Посада | Вчене |Науковий|  Досвід  |Конт. інф.|
|з/п|     |    |звання |ступінь |викладацької| тел.,  |
|  |     |    |    |    |  роботи  | e-mail |
|  |     |    |    |    |      |     |
------------------------------------------------------------------
 Керівник
 навчального закладу    _______________  (ініціали, прізвище)
                (підпис)

Додаток 3

до Порядку здійснення

контролю за змістом

та якістю навчального

процесу в закладах,

що проводять підвищення

кваліфікації з питань

запобігання та протидії

проявам корупції

АНКЕТА

щодо рівня задоволеності слухачів навчанням

_________________________________________________

(навчальний заклад, тематика навчальної програми)

------------------------------------------------------------------
| 1. |Яким був зміст навчання                  |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1.1.|Чи відповідав зміст навчання Вашим професійним потребам?  |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |Не відповідав                       |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |Відповідав частково                    |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |Відповідав повністю                    |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |Інша оцінка                        |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1.2.|Чи був зміст навчання інноваційним?            |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |Ні                             |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |Скоріше ні, ніж так                    |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |Скоріше так, ніж ні                    |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |Так                            |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1.3.|Чи спонукає Вас зміст навчання до подальшого        |
|  |самовдосконалення у цій темі?               |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |Ні                             |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |Скоріше ні, ніж так                    |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |Скоріше так, ніж ні                    |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |Так                            |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1.4.|Чи була отримана інформація практичною та корисною для Вас?|
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |Ні                             |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |Скоріше ні, ніж так                    |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |Скоріше так, ніж ні                    |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |Так                            |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1.5.|Чи допомогло навчання зрозуміти, як і коли використовувати |
|  |отриману інформацію у роботі для того, щоб бути більш   |
|  |компетентним у питаннях антикорупційного законодавства   |
|  |(наведіть три конкретні приклади)?             |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1.6.|Якою була якість роздаткових матеріалів під час навчання? |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |Незадовільна                        |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |Посередня                         |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |Добра                           |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |Дуже добра                         |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1.7.|Яку б оцінку Ви поставили навчальному процесу в цілому?  |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |Незадовільно                        |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |Посередньо                         |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |Добре                           |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |Дуже добре                         |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |Інша оцінка                        |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1.8.|Ваші побажання, ідеї чи зауваження:            |
|  |__________________________________________________________ |
|  |__________________________________________________________ |
------------------------------------------------------------------
   2. Як Ви оцінюєте роботу викладача?
------------------------------------------------------------------
|      Запитання       |Погано|Посередньо|Добре| Інша |
|                 |   |     |   |оцінка|
|---------------------------------+------+----------+-----+------|
|1.1. Викладався матеріал ясно,  |   |     |   |   |
|доступно, послідовно та логічно |   |     |   |   |
|---------------------------------+------+----------+-----+------|
|1.2. Чи роз'яснювались складні  |   |     |   |   |
|місця?              |   |     |   |   |
|---------------------------------+------+----------+-----+------|
|1.3. Навчання викликало     |   |     |   |   |
|зацікавленість аудиторії до теми |   |     |   |   |
|---------------------------------+------+----------+-----+------|
|1.4. Чи пояснювалось, як     |   |     |   |   |
|використовувати матеріал     |   |     |   |   |
|в управлінській діяльності?   |   |     |   |   |
|---------------------------------+------+----------+-----+------|
|1.5. Загальна задоволеність   |   |     |   |   |
|роботою викладачів, тренерів   |   |     |   |   |
------------------------------------------------------------------
   Дата заповнення анкети "___" ___________ 20__ року