ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Н А К А З

19.04.2011 N 104

Про затвердження Положення про супровід єдиної корпоративної мережі Головдержслужби

З метою врегулювання супроводу Єдиної корпоративної мережі Головдержслужби НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про супровід Єдиної корпоративної мережі Головдержслужби, що додається.

2. Визначити Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу відповідальною установою за супровід Єдиної корпоративної мережі Головдержслужби.

3. Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу забезпечити оплату послуг, визначених пунктами 4.2 та 4.4 Положення про супровід Єдиної корпоративної мережі Головдержслужби, за встановленими законодавством процедурами.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Начальника Головдержслужби з питань правової роботи та модернізації державної служби.

Начальник Головдержслужби
Т.Мотренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головдержслужби

19.04.2011 N 104

ПОЛОЖЕННЯ

про супровід Єдиної корпоративної мережі Головдержслужби

1. Цим положенням врегульовується питання щодо забезпечення супроводу Єдиної корпоративної мережі Головдержслужби (далі - ЄКМ).

2. ЄКМ - комплекс програмно-технічних засобів, що утворюють єдиний відомчий комунікаційний простір оперативного обміну електронними даними між центральним апаратом, підвідомчими установами та територіальними органами Головдержслужби через канали зв'язку з гарантованою швидкістю.

3. ЄКМ включає в себе:

3.1. 26 віртуальних гарантованих каналів швидкісного корпоративного обміну даними;

3.2. Оптоволоконні канали зв'язку із гарантованою симетричною швидкістю обміну інформацією;

3.3. Комунікаційне устаткування у складі 27 граничних модемів та маршрутизаторів.

4. Під супроводом ЄКМ мається на увазі:

4.1. Конфігурування, моніторинг комунікаційного устаткування, яке задіяне в отриманні послуг доступу до мережі Інтернет;

4.2. Забезпечення доступу до мережі Інтернет та інформаційних ресурсів Головдержслужби із гарантованою симетричною швидкістю 100 Мбіт/с;

4.3. Забезпечення обміну електронною поштою із зовнішніми користувачами;

4.4. Забезпечення доступу через віртуальні гарантовані канали швидкісного корпоративного обміну даними до бази даних системи електронного документообігу Головдержслужби із швидкістю не менше 4 Мбіт/с;

4.5. Забезпечення виділення і маршрутизації блоку ІР-адрес для точки доступу до Інтернет;

4.6. Підтримка вторинної системи доменних імен (secondary DNS);

4.7. Аналіз статистичних даних щодо обліку спожитого трафіку.

5. Організацію супроводу ЄКМ забезпечує відповідальна установа, яка визначається наказом Головдержслужби.