ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Н А К А З

08.12.2010 N 312

Про затвердження Політики Головного управління державної служби України на 2011 рік

З метою подальшого розвитку системи управління якістю Головдержслужби та реалізації основних пріоритетів її діяльності у 2011 році відповідно до вимог системи управління якістю ДСТУ ISO 9001-2009 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Політику Головного управління державної служби України на 2011 рік (додається).

2. Адміністративно-фінансовому департаменту у тижневий термін забезпечити ознайомлення з цим наказом першого заступника, заступників Начальника Головдержслужби, директора Школи вищого корпусу державної служби, директора Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, керівників структурних підрозділів центрального апарату та територіальних органів Головдержслужби.

3. Департаменту модернізації державної служби у дводенний термін забезпечити розміщення Політики Головного управління державної служби України на 2011 рік на внутрішньому та зовнішньому веб-сайтах Головдержслужби.

4. Першому заступнику, заступникам Начальника Головдержслужби, директору Школи вищого корпусу державної служби, директору Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, керівникам структурних підрозділів центрального апарату та територіальних органів Головдержслужби забезпечити неухильне дотримання принципів Політики Головного управління державної служби України на 2011 рік та реалізацію визначених пріоритетів діяльності.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Начальника Головдержслужби відповідно до розподілу обов'язків.

Начальник Головдержслужби
Т.Мотренко

Додаток

до наказу Головдержслужби

08.12.2010 N 312

ПОЛІТИКА

Головного управління державної служби України на 2011 рік

Місія Головдержслужби:

створення умов для подальшого розвитку професійної державної служби, підвищення соціального статусу державних службовців відповідно до європейських стандартів.

Пріоритети діяльності Головдержслужби:

- розвиток нормативно-правового забезпечення державної служби;

- запобігання проявам корупції на державній службі, відкритість і прозорість у діяльності державних службовців;

- поглиблення міжнародного співробітництва у сфері державної служби та державного управління;

- побудова системи функціонального управління державною службою та удосконалення сучасних методів управління персоналом у системі державної служби;

- розвиток електронної взаємодії у сфері державної служби;

- реформування системи надання адміністративних послуг;

- удосконалення інституційної спроможності органів виконавчої влади, необхідної для адаптації національного законодавства до стандартів Європейського Союзу (acquis communautaire);

- розвиток інституційної спроможності для професійного навчання державних службовців та створення системи професійного розвитку вищого корпусу державної служби;

- формування пропозицій щодо удосконалення системи та структури органів виконавчої влади;

- сприяння розбудові інституційної спроможності самоврядних професійних асоціацій;

- інформування громадськості та комунікативні заходи.

При реалізації пріоритетів ми дотримуємося таких принципів діяльності:

- законність і верховенство права;

- порядність, патріотизм, професіоналізм;

- орієнтація на потреби наших клієнтів;

- відкритість та прозорість діяльності;

- орієнтація на стандарти європейського адміністративного простору;

- усунення конфлікту інтересів та прозорість у підготовці і прийнятті рішень.

Реалізація пріоритетів досягається через:

- розроблення проектів нормативно-правових актів з питань удосконалення регулювання державної служби;

- здійснення контролю за дотриманням законодавства про державну службу, реалізацію заходів з питань професійної етики державних службовців та запобігання проявам корупції на державній службі;

- реалізацію стратегії міжнародного співробітництва Головдержслужби України на 2009-2011 роки;

- розроблення нової моделі класифікації посад та опису професійних компетенцій державних службовців;

- створення інформаційно-аналітичної системи функціонального управління державною службою;

- застосування інструментів інституційної розбудови Twinning, TAIEX і SIGMA, у тому числі у рамках Східного партнерства, та забезпечення діяльності Адміністративного офісу програми Twinning;

- реалізацію Концепції реформування системи надання адміністративних послуг місцевими органами державної влади;

- посилення ролі Школи вищого корпусу державної служби у підготовці агентів змін;

- проведення функціональних обстежень системи та структури центральних органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій в пілотних областях;

- інформування суспільства щодо пріоритетів та суспільно значимих цілей діяльності державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

Начальник Головдержслужби
Т.Мотренко