МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Н А К А З

03.12.2003 N 319/144

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

9 грудня 2003 р.

за N 1134/8455

Про затвердження Порядку видачі довідок про заробітну плату для перерахунку пенсій державним службовцям у разі ліквідації органів, з яких особа вийшла на пенсію, а також перейменування (відсутності) посад


( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
праці та соціальної політики

N 2/1 від 09.01.2004

N 316/242 від 10.10.2005

N 96/101 від 30.03.2006

N 127/54 від 11.03.2008

N 208/164 від 04.06.2009

N 463/388 від 21.12.2009 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" від 16 січня 2003 року та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2000 року N 865865-2000-п "Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії" (із змінами) НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок видачі довідок про заробітну плату для перерахунку пенсій державним службовцям у разі ліквідації органів, з яких особа вийшла на пенсію, а також перейменування (відсутності) посад, що додається.

2. Управлінню пенсійного забезпечення Міністерства праці та соціальної політики України подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра І.Гнибіденка.

Міністр праці та соціальної
політики України
Начальник Головного управління
державної служби України

М.Папієв

Т.Мотренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства праці

та соціальної політики

України та Головного

управління державної

служби України

03.12.2003 N 319/144

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

9 грудня 2003 р.

за N 1134/8455

ПОРЯДОК

видачі довідок про заробітну плату для перерахунку пенсій державним службовцям у разі ліквідації органів, з яких особа вийшла на пенсію, а також перейменування (відсутності) посад

1. Цей Порядок розроблений у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" від 16 січня 2003 року та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2000 року N 865865-2000-п "Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії" (із змінами).

2. У разі ліквідації органів, з яких державні службовці та інші особи, пенсія яким призначається на умовах та за нормами Закону України "Про державну службу", вийшли на пенсію (далі - державні органи), без правонаступника, а також перейменування (відсутності) посад заробіток для перерахунку пенсій визначається відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2000 року N 865865-2000-п "Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії" (із змінами).

3. У разі ліквідації державного органу, з якого особа вийшла на пенсію, без правонаступника довідки про заробітну плату для перерахунку пенсій державним службовцям (далі - довідки) видають:

Міністерство праці та соціальної політики України - особам, які вийшли на пенсію з вищих та центральних державних органів;

Міністерство праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту населення обласної, Головне управління соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації, Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації, управління праці та соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міської, районної у місті ради (крім міст Києва та Севастополя), міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад - особам, які вийшли на пенсію з відповідних місцевих державних органів.


( Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 208/164 від 04.06.2009 )

При цьому:

а) розміри посадових окладів визначаються відповідно до схем посадових окладів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України, на час перерахунку за відповідними посадами керівних працівників і спеціалістів державних органів, до яких прирівнюються посади працівників ліквідованих органів (додатки 1, 2);

б) надбавка за вислугу років визначається, виходячи з посадового окладу за прирівняною посадою залежно від стажу державної служби на час призначення (перерахунку) пенсій та встановленого рангу;

в) надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи враховується в розмірі 50 відсотків, а надбавка за особливий характер роботи та інтенсивність праці особам, зазначеним у пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2001 N 1119 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288", - у розмірі 90 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг. Інші надбавки, крім надбавок, зазначених у пункті 11 цього Порядку, які передбачені умовами оплати праці за відповідною посадою (посадами) у відповідному державному органі, з якого особа вийшла на пенсію, ураховуються в середніх розмірах відносно визначених законодавством таких виплат для відповідних посад. Премія враховується в середньому розмірі.

У разі зміни структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівникам апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів відповідно до актів законодавства надбавки, крім надбавок, зазначених у пункті 11 цього Порядку, які передбачені умовами оплати праці за відповідною посадою (посадами) у відповідному державному органі, з якого особа вийшла на пенсію, ураховуються в середніх розмірах відносно визначених законодавством таких виплат для відповідних посад. Премія враховується в середньому розмірі, але не менше 10 відсотків посадового окладу.

Приклад

Державний службовець вийшов на пенсію з посад:

а) провідного спеціаліста відділу міністерства;

б) начальника відділу міністерства, який згідно із положенням про нього займається розробленням проектів нормативно-правових актів.

На час перерахунку міністерство ліквідовано без визначення правонаступника.

Умовами оплати праці, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року N 700 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268", на момент виникнення права на перерахунок передбачено, що керівникам міністерств у межах затвердженого фонду оплати праці надано право встановлювати керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі до 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, класний чин, кваліфікаційний клас, спеціальне звання) та вислугу років, а керівним працівникам і спеціалістам департаментів, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких актів (якщо положеннями про підрозділи передбачено виконання такої роботи), а також прокурорам та слідчим органів прокуратури, керівним працівникам і слідчим органів внутрішніх справ, посади яких віднесені до відповідних категорій посад державних службовців і які займаються розслідуванням кримінальних справ, - у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, класний чин, кваліфікаційний клас, спеціальне звання) та вислугу років.

Тому в довідці для перерахунку пенсії цю надбавку провідному спеціалісту міністерства слід зазначати у розмірі 25% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу років, а начальнику відділу - у розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу років.

Для видачі довідки необхідно подати такі документи:

заяву;

довідку з архівного органу, де зберігаються документи ліквідованого державного органу, про заробітну плату на момент призначення (перерахунку) пенсії або за період, визначений абзацом першим пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2000 N 865 "Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії" (із змінами), із зазначенням її складових (оклад, ранг, вислуга, надбавки та премії);

копію довідки про заробітну плату, з якої призначено (перераховано) пенсію, завірену органами Пенсійного фонду;

довідки органів, передбачених абзацом двадцять першим цього пункту, про розміри надбавок та премій за відповідними посадами, визначені в порядку, передбаченому пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2000 N 865 "Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії".


( Пункт 3 доповнено абзацом двадцятим згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 208/164z0753-09 від 04.06.2009 )

Колишнім працівникам ліквідованих будівельних організацій, зазначених у пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.98 N 551 "Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Кабінету Міністрів України з питань віднесення посад працівників окремих організацій до відповідних категорій посад державних службовців", надбавки, крім надбавок, зазначених у пункті 11 цього Порядку, які передбачені умовами оплати праці за відповідною посадою (посадами) у відповідному державному органі, та премія ураховуються в порядку, передбаченому пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2000 N 865865-2000-п "Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії", за відповідними посадами в Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України за наданою цим органом інформацією".


( Пункт 3 доповнено абзацом двадцять першим згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 208/164z0753-09 від 04.06.2009 )

У разі ліквідації державного органу довідки про заробітну плату для перерахунку пенсій видаються правонаступником у порядку, передбаченому пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2000 N 865 "Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії" (із змінами).

У разі якщо орган, з якого особа вийшла на пенсію, або його правонаступник на час перерахунку пенсії не є державним органом, довідки видаються відповідним суб'єктом господарювання за відповідною посадою (посадами) на момент перерахунку пенсії в порядку, передбаченому пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2000 N 865 "Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії", за умови, коли в ньому згідно із законодавством за працівниками збережений статус державних службовців, з посад яких призначено пенсію. У разі коли в такому суб'єкті господарювання немає працівників, за якими збережено статус державних службовців, з посад яких призначено пенсію, довідки видаються органами, визначеними в абзацах другому, третьому цього пункту.


( Абзац двадцять третій пункту 3 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики N 463/388z0022-10 від 21.12.2009 )

Приклад

Особа вийшла на пенсію в 2002 році з концерну, який мав статус органу державного управління. У 2004 році цей статус знято. Але за працюючими спеціалістами збережено статус державних службовців на весь період їх роботи. На дату перерахунку пенсії в концерні із числа осіб, за якими збережено статус державного службовця, працюють лише начальник відділу та головний спеціаліст. При перерахунку пенсії особам, які вийшли на пенсію з посад начальника відділу і головного спеціаліста, заробіток для перерахунку пенсії необхідно визначати за цими посадами в порядку, передбаченому пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2000 N 865 "Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії" (із змінами), а для інших - цим пунктом.

Довідка видається за зразком згідно з додатком 3 до Порядку.


( Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики
N 127/54 від 11.03.2008 )

4. У разі реорганізації державного органу вищого організаційно-правового рівня у державний орган нижчого організаційно-правового рівня довідку видає орган, що є правонаступником.


( Абзац перший пункту 4 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики N 316/242 від 10.10.2005 )

При цьому:

а) посадовий оклад визначається відповідно до схем посадових окладів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України на час перерахунку для відповідного органу, з якого державний службовець вийшов на пенсію.

Приклад

Правонаступником ліквідованого центрального органу виконавчої влади (міністерства, державного комітету) є урядовий орган державного управління (департамент). Посадовий оклад для перерахунку пенсії державному службовцю, який вийшов на пенсію з міністерства чи державного комітету, визначається урядовим органом державного управління згідно зі схемою посадових окладів на час перерахунку для працівників міністерства чи державного комітету;

б) надбавка за вислугу років визначається виходячи з визначеного посадового окладу залежно від стажу державної служби на час призначення (перерахунку) пенсій та встановленого рангу;

в) премії та надбавки до посадового окладу (крім надбавок за ранг, вислугу років, за знання та використання в роботі іноземної мови, за почесне звання "заслужений", за роботу з таємними документами залежно від ступеня таємності інформації, доплати за науковий ступінь кандидата або доктора наук) ураховуються в середніх розмірах, визначених законодавством таких виплат за відповідними посадами центрального органу виконавчої влади (міністерства, державного комітету), у підпорядкуванні якого перебуває урядовий орган державного управління (департамент).

5. У разі реорганізації державного органу нижчого організаційно-правового рівня, з якого державний службовець вийшов на пенсію, у державний орган вищого організаційно-правового рівня довідку видає орган, що є правонаступником.

При цьому:

а) посадовий оклад визначається відповідно до схем посадових окладів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України на час перерахунку, за відповідною посадою для органу, що є правонаступником.

Приклад

Пенсію призначено з посади начальника управління праці та соціального захисту населення, що на час перерахунку пенсії реорганізовано в головне управління праці та соціального захисту населення. Посадовий оклад для перерахунку пенсії визначається згідно зі схемою посадових окладів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України на час перерахунку, за посадою начальника головного управління праці та соціального захисту населення;

б) надбавка за вислугу років визначається виходячи з визначеного посадового окладу залежно від стажу державної служби на час призначення (перерахунку) пенсій та встановленого рангу;

в) премії та надбавки до посадового окладу (крім надбавок за ранг, вислугу років, за знання та використання в роботі іноземної мови, за почесне звання "заслужений", за роботу з таємними документами залежно від ступеня таємності інформації, доплати за науковий ступінь кандидата або доктора наук) ураховуються в середніх розмірах, визначених законодавством, таких виплат за відповідними посадами в органі, який є правонаступником.

6. Якщо посада, з якої державний службовець вийшов на пенсію, на час перерахунку відсутня в схемах посадових окладів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України для відповідного державного органу:

а) посада прирівнюється за посадовим окладом до посади керівних працівників чи спеціалістів у межах відповідної категорії у відповідному державному органі, з якого особа вийшла на пенсію.

Приклад

Державний службовець вийшов на пенсію з посад: а) інженера (провідного, головного); б) секретаря виконкому районної ради. У схемах посадових окладів, затверджених Кабінетом Міністрів України на момент виникнення права на перерахунок для відповідного державного органу, ці посади відсутні, але є відповідно посади спеціаліста (провідного, головного), керуючого справами. Для перерахунку пенсій посадовий оклад прирівнюється для осіб, що вийшли на пенсію з посади: інженера (провідного, головного) - до посади спеціаліста (провідного, головного); секретаря виконкому районної ради - до посади керуючого справами.


( Абзац підпункту "а" пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства праці та соціальної політики N 2/1 від 09.01.2004, N 127/54z0261-08 від 11.03.2008 )

Заступникам керівників, заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені зазначеною постановою, посадові оклади визначаються на 3-7 відсотків нижче посадового окладу відповідного керівника;

б) надбавка за вислугу років визначається виходячи з прирівняного посадового окладу залежно від стажу державної служби на час призначення (перерахунку) пенсії та встановленого рангу;

в) премії та надбавки до посадового окладу (крім надбавок за ранг, вислугу років, за знання та використання в роботі іноземної мови, за почесне звання "заслужений", за роботу з таємними документами залежно від ступеня таємності інформації, доплати за науковий ступінь кандидата або доктора наук) визначаються у середніх розмірах, визначених законодавством таких виплат у державному органі, який видає довідку про заробітну плату, за відповідними прирівняними посадами.

7. У разі якщо посада, з якої державний службовець вийшов на пенсію, на час перерахунку відсутня у штатному розписі державного органу, з якого особа вийшла на пенсію, чи у правонаступника або в штатному розписі передбачена одна посада і вона є вакантною:

а) посадовий оклад визначається за цією посадою відповідно до схем посадових окладів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України на час перерахунку пенсії для відповідного державного органу, з урахуванням їх підвищення.

Приклад

Державний службовець вийшов на пенсію з посади спеціаліста I категорії. На час перерахунку в штатному розписі державного органу, з якого особа вийшла на пенсію, ця посада відсутня.

У такому разі посадовий оклад визначається відповідно до схем посадових окладів, затверджених Кабінетом Міністрів України на момент виникнення права на перерахунок для відповідного державного органу за посадою спеціаліста 1 категорії;


( Абзац пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 127/54 від 11.03.2008 )

б) надбавка за вислугу років визначається виходячи з визначеного посадового окладу залежно від стажу державної служби на час призначення (перерахунку) пенсії та встановленого рангу;

в) премії та надбавки до посадового окладу (крім надбавок за ранг, вислугу років, за знання та використання в роботі іноземної мови, за почесне звання "заслужений", за роботу з таємними документами залежно від ступеня таємності інформації, доплати за науковий ступінь кандидата або доктора наук) визначаються у середніх розмірах визначених законодавством таких виплат у державному органі, який видає довідку про заробітну плату, за відповідними посадами. Середній розмір зазначених виплат у цьому випадку визначається шляхом ділення суми середнього розміру визначених законодавством таких виплат у державному органі, який видає довідку про заробітну плату, за посадами керівних працівників чи спеціалістів, які за організаційно-правовим рівнем є вищими щодо цієї посади, та середнього розміру таких виплат у цьому органі за посадами, які за організаційно-правовим рівнем є нижчими щодо цієї посади, на 2.


( Підпункт "в" пункту 7 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики N 2/1 від 09.01.2004 )

Приклад:

Особа вийшла на пенсію з посади провідного спеціаліста управління праці та соціального захисту. На час перерахунку в штатному розписі цього управління посада провідного спеціаліста відсутня, але є посади головних спеціалістів та спеціалістів I категорії. Середній розмір надбавки за посадами головних спеціалістів на час перерахунку становив 50%, а за посадами спеціалістів I категорії - 30%. Середній розмір надбавки особі, яка вийшла на пенсію із посади провідного спеціаліста, становитиме 40% (50% + 30% = 80:2).


( Приклад підпункту "в" пункту 7 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики
N 2/1 від 09.01.2004 )
( Абзац десятий пункту 7 виключено на підставі Наказу Міністерства праці та соціальної політики
N 127/54 від 11.03.2008 )

8. У разі якщо державний орган перебуває у стадії ліквідації, довідку видає ліквідаційна комісія.

9. Розмір посадового окладу визначається відповідно до схем посадових окладів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України для відповідного державного органу на час перерахунку, з урахуванням установленого розміру посадового окладу в межах схем посадових окладів, які діяли на час призначення (перерахунку) пенсії.

Приклад

Головному спеціалісту посадовий оклад на час призначення пенсії був установлений в розмірі 110 грн. при схемі посадових окладів за цієї посадою 110-120 грн.

На час перерахунку пенсії схема посадових окладів за посадою головного спеціаліста становить 224-238 грн. У цьому випадку посадовий оклад для перерахунку пенсії буде встановлено в розмірі 224 грн.

10. Розмір надбавки за ранг державного службовця визначається відповідно до законодавства на день перерахунку пенсії за відповідним рангом, який встановлений державному службовцю перед виходом на пенсію.

11. Надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови, за почесне звання "заслужений", за роботу з таємними документами залежно від ступеня таємності інформації, доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук ураховуються в розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України на момент виникнення права на перерахунок, виходячи з посадового окладу, визначеного відповідно до цього Порядку у разі, якщо вони були фактично встановлені особі на момент виникнення права на перерахунок пенсії за відповідною посадою.


( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики
N 127/54 від 11.03.2008 )

Начальник управління
пенсійного забезпечення

Н.Шамбір

Додаток 1

до п. 3 Порядку

(у редакції наказу

Міністерства праці

та соціальної політики

України,

Головного управління

державної служби

України

11.03.2008 N 127/54

( z0261-08 )

Посади керівних працівників та
спеціалістів органів державного
управління згідно із
постановами Кабінету Міністрів
України від 21.01.93N 35 N 39 39-93-п
Посади керівних працівників та
спеціалістів органів державного
управління згідно із постановою
Кабінету Міністрів України
від 13.12.99N 228
Посади керівних
працівників та
спеціалістів органів
державного управління,
до яких прирівнюються
посади згідно із
постановою Кабінету
Міністрів України від
09.03.2006N 26
Міністерства
Перший заступник Міністра
Державний секретар
Перший заступник Міністра
Заступник Міністра
Перший заступник Державного
секретаря, заступник Державного
секретаря
Заступник Міністра
Начальник Головного управління
Начальник Головного управління
Начальник
самостійного управління
Начальник управління,
самостійного відділу,
керуючий справами
Начальник управління,
самостійного відділу,
керуючий справами
Начальник
самостійного управління,
самостійного відділу

Начальник управління у складі
Головного управління
Начальник
самостійного відділу
Начальник відділу в складі
управління,

підвідділу в складі
самостійного відділу,

помічник керівника
Начальник відділу в складі
управління,

підвідділу в складі самостійного
відділу,

помічник керівника
Начальник відділу
в складі
самостійного управління,
завідувач сектору
в складі самостійного
відділу,
помічник Міністра
Економічний радник, головний
спеціаліст, консультант
Радник, головний спеціаліст,
консультант
Головний
спеціаліст, консультант,
радник керівника
Провідний спеціаліст
Провідний спеціаліст
Провідний спеціаліст
Спеціаліст I категорії
Спеціаліст I категорії
Спеціаліст I категорії
Спеціаліст II категорії
Спеціаліст II категорії
Спеціаліст II категорії
Спеціаліст
Спеціаліст
Спеціаліст
Державні комітети
Голова державного комітету
Керівник іншого центрального
органу виконавчої влади
Керівник іншого
Центрального
органу виконавчої
влади
Перший заступник Голови
державного комітету
Перший заступник керівника іншого
центрального органу виконавчої
влади
Перший заступник
керівника
іншого центрального
органу виконавчої влади
Заступник Голови державного
комітету
Заступник керівника іншого
центрального органу виконавчої
влади
Заступник керівника
іншого центрального
органу виконавчої влади
Начальник управління,
самостійного відділу,
керуючий справами
Начальник управління,
самостійного відділу,
керуючий справами
Начальник
самостійного управління,
самостійного відділу
Начальник відділу в складі
управління,

підвідділу в складі
самостійного відділу,

помічник керівника
Начальник відділу в складі
управління,

підвідділу в складі самостійного
відділу,

помічник керівника
Начальник відділу
в складі
самостійного управління,
завідувач сектору
в складі самостійного
відділу,
помічник керівника
Економічний радник, головний
спеціаліст, консультант
Економічний радник, головний
спеціаліст, консультант
Головний
спеціаліст, консультант,
радник керівника
Провідний спеціаліст
Провідний спеціаліст
Провідний спеціаліст
Спеціаліст I категорії
Спеціаліст I категорії
Спеціаліст I категорії
Спеціаліст II категорії
Спеціаліст II категорії
Спеціаліст II категорії
Спеціаліст
Спеціаліст
Спеціаліст
Урядові органи державного управління
Голова комітету, керівники:
Головного управління, іншого
підвідомчого Кабінету Міністрів
України органу державної
виконавчої влади
Керівник урядового органу
державного управління
Керівник урядового
органу державного
управління
Перший заступник: Голови
комітету, керівника: Головного
управління, іншого підвідомчого
Кабінету Міністрів України
органу державної виконавчої
влади
Перший заступник керівника
урядового органу державного
управління
Перший заступник
керівника урядового
органу державного
управління
Заступник: Голови комітету,
керівника: Головного
управління, іншого підвідомчого
Кабінету Міністрів України
органу державної виконавчої
влади
Заступник керівника урядового
органу державного управління
Заступник керівника
урядового органу
державного управління
Начальник управління,

самостійного відділу,
керуючий справами
Начальник управління,

самостійного відділу,
керуючий справами
Начальник
самостійного управління,
самостійного відділу
Начальник відділу в складі
управління,

підвідділу в складі
самостійного відділу,

помічник керівника
Начальник відділу в складі
управління,

підвідділу в складі самостійного
відділу,

помічник керівника
Начальник відділу в
складі
самостійного управління,
завідувач сектору
в складі самостійного
відділу,
помічник керівника
Економічний радник, головний
спеціаліст, консультант
Радник, головний спеціаліст,
консультант
Головний
спеціаліст,
консультант, радник
керівника

Провідний казначей
Провідний казначей
Провідний спеціаліст
Провідний спеціаліст
Провідний спеціаліст
Спеціаліст I категорії
Спеціаліст I категорії
Спеціаліст I категорії
Спеціаліст II категорії
Спеціаліст II категорії
Спеціаліст II категорії
Спеціаліст
Спеціаліст
Спеціаліст
Міністерства і інші органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим
Міністр, керівник відомства
Міністр, голова республіканського
комітету
Міністр,
голова республіканського
комітету
Голова комітету, керівник
іншого республіканського органу
виконавчої влади, управління
державного казначейства
Голова комітету, керівник іншого
республіканського органу
виконавчої влади, управління
державного казначейства
Голова комітету,
керівник
іншого республіканського
органу виконавчої влади
Перший заступник Міністра,
голови республіканського
комітету
Перший заступник Міністра, голови
республіканського комітету
Перший заступник
Міністра, голови
республіканського комітету
Перший заступник голови
Комітету, керівника іншого
республіканського органу
виконавчої влади, управління
державного казначейства
Перший заступник голови Комітету,
керівника іншого
республіканського органу
виконавчої влади, управління
державного казначейства
Перший заступник
голови комітету,
керівника
іншого республіканського
органу
виконавчої влади
Заступник Міністра, голови
республіканського комітету
Заступник міністра, голови
республіканського комітету
Заступник міністра,
голови
республіканського комітету
Заступник голови Комітету,
керівника іншого
республіканського органу
виконавчої влади, управління
державного казначейства
Заступник голови Комітету,
керівника іншого
республіканського органу
виконавчої влади, управління
державного казначейства
Заступник голови
Комітету, керівника
іншого
республіканського
органу виконавчої влади
Начальник управління
- міністерства,
республіканського комітету
- комітету, іншого
республіканського органу
виконавчої влади
Начальник управління
- міністерства, республіканського
комітету
- комітету, іншого
республіканського органу
виконавчої влади
Начальник
самостійного управління:
- міністерства,
республіканського комітету
- комітету,
іншого республіканського
органу виконавчої влади
Начальник самостійного відділу
- міністерства,
республіканського комітету
- комітету, іншого
республіканського органу
виконавчої влади
Начальник самостійного відділу:
- міністерства, республіканського
комітету
- комітету, іншого
республіканського органу
виконавчої влади
Начальник самостійного
відділу:
- міністерства,
республіканського комітету
- комітету,
іншого республіканського
органу виконавчої влади
Начальник відділу в складі
управління
- міністерства,
республіканського комітету
- комітету, іншого
республіканського органу
виконавчої влади
Начальник відділу в складі
управління
- міністерства, республіканського
комітету
- комітету, іншого
республіканського органу
виконавчої влади
Начальник відділу
в складі
самостійного управління:
- міністерства,
республіканського комітету
- комітету, іншого
республіканського
органу виконавчої влади
Начальник підвідділу в складі
самостійного відділу
- міністерства,
республіканського комітету
- комітету, іншого
республіканського органу
виконавчої влади
Начальник підвідділу в складі
самостійного відділу
- міністерства, республіканського
комітету
- комітету, іншого
республіканського органу
виконавчої влади
Завідувач сектору
в складі самостійного
відділу
- міністерства,
республіканського комітету
- комітету,
іншого республіканського
органу виконавчої влади
Головний спеціаліст
- міністерства,
республіканського комітету
- комітету, іншого
республіканського органу
виконавчої влади
Головний спеціаліст
- міністерства, республіканського
комітету
- комітету, іншого
республіканського органу
виконавчої влади
Головний спеціаліст
- міністерства,
республіканського комітету
- комітету,
іншого республіканського
органу виконавчої влади
Провідний спеціаліст
- міністерства,
республіканського комітету
- комітету, іншого
республіканського органу
виконавчої влади
Провідний спеціаліст
- міністерства, республіканського
комітету
- комітету, іншого
республіканського органу
виконавчої влади
Провідний спеціаліст
- міністерства,
республіканського комітету
- комітету,
іншого республіканського
органу виконавчої влади
Спеціаліст I категорії
- міністерства,
республіканського комітету
- комітету, іншого
республіканського органу
виконавчої влади
Спеціаліст I категорії
- міністерства, республіканського
комітету
- комітету, іншого
республіканського органу
виконавчої влади
Спеціаліст I категорії
- міністерства,
республіканського комітету
- комітету,
іншого республіканського
органу виконавчої влади
Спеціаліст II категорії
- міністерства,
республіканського комітету
- комітету, іншого
республіканського органу
виконавчої влади
Спеціаліст II категорії
- міністерства, республіканського
комітету
- комітету, іншого
республіканського органу
виконавчої влади
Спеціаліст II категорії
- міністерства,
республіканського комітету
- комітету,
іншого республіканського
органу виконавчої влади
Спеціаліст
- міністерства,
республіканського комітету
- комітету, іншого
республіканського органу
виконавчої влади
Спеціаліст
- міністерства, республіканського
комітету
- комітету, іншого
республіканського органу
виконавчої влади
Спеціаліст
- міністерства,
республіканського комітету
- комітету,
іншого республіканського
органу виконавчої влади
Обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації
Представник Президента України
- глава місцевої державної
адміністрації
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
голова державної адміністрації
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
голова державної
адміністрації
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Перший заступник глави
місцевої державної
адміністрації
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Перший заступник голови місцевої
адміністрації
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Перший заступник голови
місцевої адміністрації
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Заступник глави місцевої
державної адміністрації
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Заступник голови місцевої
державної адміністрації
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Заступник голови
місцевої державної
адміністрації:
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Секретар місцевої державної
адміністрації
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Керівник апарату державної
адміністрації
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Керівник апарату
державної адміністрації
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Завідувач відділу
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Начальник відділу (крім
господарського відділу та
відділу бухгалтерського
обліку)
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Начальник відділу
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь

Начальник господарського
відділу та відділу
бухгалтерського обліку
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Начальник відділу
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Помічник Представника
Президента України
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Помічник голови державної
адміністрації
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Помічник голови
держадміністрації,
радник, консультант
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Головний спеціаліст
поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Головний спеціаліст
помічник заступника
голови:
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Головний спеціаліст
помічник заступника голови
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Провідний спеціаліст
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Провідний спеціаліст
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Провідний спеціаліст
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Спеціаліст I категорії
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Спеціаліст I категорії
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Спеціаліст I категорії
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Спеціаліст II категорії
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Спеціаліст II категорії
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Спеціаліст II категорії
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Спеціаліст
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Спеціаліст
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Спеціаліст
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Управління, самостійні відділи та інші служби обласних, Київської і Севастопольської
міських державних адміністрацій
Начальник управління,
самостійного відділу
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Керівники самостійних:
управління, відділу,
іншого структурного
підрозділу
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Керівник самостійного
управління, відділу,
іншого структурного
підрозділу, які є
юридичними особами, -
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Начальник відділу в складі
управління
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Начальник відділу в складі
управління
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Начальник відділу у
складі головного
управління, самостійного
управління, управління,
іншого структурного
підрозділу які є
юридичними особами,
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Начальник підвідділу в
складі самостійного відділу
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Начальник підвідділу в
складі самостійного
відділу
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Завідувач самостійного
сектору
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Головний спеціаліст
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Головний спеціаліст
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Головний спеціаліст
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Провідний спеціаліст
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Провідний спеціаліст
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Провідний спеціаліст
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Спеціаліст I категорії
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Спеціаліст I категорії
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Спеціаліст I категорії
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Спеціаліст II категорії
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Спеціаліст II категорії
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Спеціаліст II категорії
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Спеціаліст
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Спеціаліст
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Спеціаліст
- поза групою, м. Київ
- 1
- 2, м. Севастополь
Територіальні органи центральних органів виконавчої влади в містах
Старший судовий виконавець

Міські суди I групи міст
Міські суди II групи міст
Міські суди III групи міст
Старший державний
виконавець
1
2
3
Старший державний
виконавець
I
II
III
Судовий виконавець
Міські суди I групи міст
Міські суди II групи міст
Міські суди III групи міст
Державний виконавець
1
2
3
Державний виконавець
I
II
III
Районні, районні в містах Києві і Севастополі державні адміністрації
Представник Президента
України - глава місцевої
державної адміністрації
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
голова державної
адміністрації

- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
голова державної
адміністрації

- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Перший заступник Глави
місцевої державної
адміністрації
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Перший заступник голови
державної адміністрації

- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Перший заступник голови
державної адміністрації

- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Заступник глави місцевої
державної адміністрації
- район у м. Києві
- району м. Севастополі
Керівник апарату державної
адміністрації
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Заступник голови державної
адміністрації
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Керівник апарату державної
адміністрації
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Заступник голови
державної адміністрації
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Керівник апарату
держадміністрації
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Завідувач відділу
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Начальник відділу
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Начальник відділу
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Провідний спеціаліст
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Провідний спеціаліст
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Провідний спеціаліст
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Головний спеціаліст
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Головний спеціаліст
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Головний спеціаліст
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Спеціаліст I категорії
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Спеціаліст I категорії
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Спеціаліст I категорії
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Спеціаліст II категорії
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Спеціаліст II категорії
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Спеціаліст II категорії
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Спеціаліст
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Спеціаліст
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Спеціаліст
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Управління, самостійні відділи та інші служби районних, районних у містах Києві
і Севастополі державних адміністрацій, територіальні органи центральних органів
виконавчої влади та їх урядових органів державного управління в районах, районах
у мм. в містах Києві та Севастополі
Начальник управління,
самостійного відділу,
головний архітектор
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Керівник управління,
відділу, іншого
структурного підрозділу
державної адміністрації,
відділення, головний
архітектор
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Керівник управління,
відділу, іншого
структурного
підрозділу державної
адміністрації, відділення,
головний архітектор
- район у м. Києві
- район, район у місті,
міжрайонні (об'єднані)
підрозділи
Начальник відділу,
управління
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Начальник відділу в складі
управління, відділення
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Начальник відділу:
- район у м. Києві
- район, район у місті,
міжрайонні (об'єднані)
підрозділи
Головний спеціаліст
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Головний спеціаліст
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Головний спеціаліст
- район у м. Києві
- район, район у місті,
міжрайонні (об'єднані)
підрозділи
Провідний спеціаліст,
старший судовий виконавець
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Провідний спеціаліст,
старший державний
виконавець
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Провідний спеціаліст,
старший державний
виконавець
- район у м. Києві
- район, район у місті,
міжрайонні (об'єднані)
підрозділи
Спеціаліст I категорії,
судовий виконавець
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Спеціаліст I категорії,
державний виконавець
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Спеціаліст I категорії,
державний виконавець
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Спеціаліст II категорії
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Спеціаліст II категорії
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Спеціаліст II категорії
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Спеціаліст
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Спеціаліст
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Спеціаліст
- район у м. Києві
- район у м. Севастополі
Старший судовий виконавець
- районні суди м. Києва
- районні суди
м. Севастополя, обласних
центрів та інших міст з
районним поділом
- районні суди інших
районів
Старший державний
виконавець
- райони в м. Києві
- райони, райони в
м. Севастополі
- райони, райони в
м. Севастополі
Старший державний
виконавець
- район у м. Києві
- район, район у місті,
міжрайонні (об'єднанні)
підрозділи
- район, район у місті,
міжрайонні (об'єднанні)
підрозділи
Судовий виконавець
- районні суди м. Києва
- районні суди м.
Севастополя, обласних
центрів та інших міст з
районним поділом
- районні суди інших
районів
Державний виконавець
- райони в м. Києві
- райони, райони в
м. Севастополі
- райони, райони в
м. Севастополі
Державний виконавець
- район у м. Києві
- район, район у місті,
міжрайонні (об'єднанні)
підрозділи
- район, район у місті,
міжрайонні (об'єднанні)
підрозділи
Апарат міських (крім міст Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих органів
Голова Ради
- у містах з чисельністю
населення понад 1 млн.
чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, невіднесених до
груп за оплатою праці
Міський голова
- у містах з чисельністю
населення понад 1 млн.
чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Міський голова
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Заступник голови Ради,
перший заступник голови
виконкому
- у містах з чисельністю
населення понад 1 млн.
чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, невіднесених до
груп за оплатою праці
Перший заступник міського
голови
- у містах з чисельністю
населення понад 1 млн.
чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Перший заступник
міського голови
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Заступник голови виконкому,
керуючий справами
(секретар виконкому)
- у містах з чисельністю
населення понад 1 млн.
чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, невіднесених до
груп за оплатою праці
Заступник міського голови
з питань діяльності
виконавчих органів,
секретар ради, керуючий
справами (секретар)
виконавчого комітету
- у містах з
чисельністю
населення понад 1 млн.
чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Заступник міського
голови з питань діяльності
виконавчих органів,
секретар ради, керуючий
справами (секретар)
виконавчого комітету
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Завідуючий відділом
- у містах з чисельністю
населення понад 1 млн.
чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, невіднесених до
груп за оплатою праці
Завідувач відділу
- у містах з чисельністю
населення понад 1 млн.
чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Начальник відділу:
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.

Помічник голови
- у містах з чисельністю
населення понад 1 млн.
чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Начальник сектору
- у містах з чисельністю
населення понад 1 млн.
чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Помічник голови ради
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Завідувач сектору
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Головний спеціаліст
- у містах з чисельністю
населення понад 1 млн.
чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, невіднесених до
груп за оплатою праці
Головний спеціаліст
- у містах з чисельністю
населення понад 1 млн.
чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Головний спеціаліст
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Провідний спеціаліст
- у містах з чисельністю
населення понад 1 млн.
чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Провідний спеціаліст
- у містах з чисельністю
населення понад 1 млн.
чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Провідний спеціаліст
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Спеціаліст I категорії
- у містах з чисельністю
населення понад 1 млн.
чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Спеціаліст I категорії
- у містах з чисельністю
населення понад 1 млн.
чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Спеціаліст I категорії
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Спеціаліст II категорії
- у містах з чисельністю
населення понад 1 млн.
чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Спеціаліст II категорії
- у містах з чисельністю
населення понад 1 млн.
чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Спеціаліст II категорії
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Спеціаліст
- у містах з чисельністю
населення понад 1 млн.
чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Спеціаліст
- у містах з чисельністю
населення понад 1 млн.
чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Спеціаліст
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- понад 15 тис.чол.
- до 15 тис.чол.
Самостійні управління, відділи виконавчих органів міських
(крім міст Києва і Севастополя) рад
Начальник самостійного
управління, відділу
- у містах з
чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не
належать до груп за
оплатою праці
Начальник самостійного
управління, відділу
- у містах з
чисельністю населення
понад 1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не
належать до груп за
оплатою праці
Начальник самостійного
управління, відділу
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не належать
до груп за оплатою праці
Начальник відділу в складі
управління
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що
не належать до
груп за оплатою праці.
Начальник підвідділу в
складі самостійного
відділу
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не належать
до груп за оплатою праці
Начальник відділу в складі
управління
- у містах з чисельністю населення
понад 1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не належать до груп
за оплатою праці.
Начальник підвідділу в складі
відділу
- у містах з чисельністю населення
понад 1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не належать до груп
за оплатою праці
Начальник відділу в складі
управління
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не належать
до груп за оплатою праці.
Завідувач сектору,
головний бухгалтер
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не належать
до груп за оплатою праці
Начальник сектору
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не належать
до груп за оплатою праці
Завідувач сектору
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не належать
до груп за оплатою праці
Завідувач сектору,
головний бухгалтер
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не належать
до груп за оплатою праці
Головний спеціаліст
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що
не належать до груп
за оплатою праці
Головний спеціаліст
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не належать
до груп за оплатою праці
Головний спеціаліст
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не
належать до груп за
оплатою праці
Провідний спеціаліст
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не належать
до груп за оплатою праці
Провідний спеціаліст
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не належать
до груп за оплатою праці
Провідний спеціаліст
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не належать
до груп за оплатою праці
Спеціаліст I категорії
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що
не належать до груп за
оплатою праці
Спеціаліст I категорії
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не належать
до груп за оплатою праці
Спеціаліст I категорії
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не належать
до груп за оплатою праці
Спеціаліст II категорії
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не належать
до груп за оплатою праці
Спеціаліст II категорії
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не належать
до груп за оплатою праці
Спеціаліст II категорії
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не належать
до груп за оплатою праці
Спеціаліст
- у містах з
чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не належать
до груп за оплатою праці
Спеціаліст
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не належать
до груп за оплатою праці
Спеціаліст
- у містах з чисельністю
населення понад
1 млн. чоловік
- поза групою
- I група
- II група
- III група
- у містах, що не належать
до груп за оплатою праці
Апарат районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих органів
Голова Ради
Голова ради
Голова ради
Заступник голови Ради,
перший заступник голови
виконкому
Заступник голови виконкому,
керуючий справами
(секретар виконкому)
Заступник голови ради з
питань діяльності
виконавчого органу
Керуючий справами
(секретар) виконкому
Заступник голови
ради з питань
діяльності виконавчого
органу
Керуючий справами
(секретар) виконкому
Завідувач відділом
Завідувач відділу
Завідувач відділу
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
Провідний спеціаліст
Провідний спеціаліст
Провідний спеціаліст
Спеціаліст I категорії
Спеціаліст I категорії
Спеціаліст I категорії
Спеціаліст II категорії
Спеціаліст II категорії
Спеціаліст II категорії
Спеціаліст
Спеціаліст
Спеціаліст
Самостійні управління, відділи виконавчих органів районних
у містах (крім міст Києва і Севастополя) рад
Начальник самостійного
управління, відділу
Начальник самостійного
управління, відділу
Начальник самостійного
управління, відділу
Начальник відділу у складі
управління
Начальник підвідділу
Начальник відділу в складі
управління
Начальник підвідділу
Начальник відділу в складі
управління
Завідувач сектору
Завідувач сектору
Завідувач сектору
Завідувач сектору
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
Провідний спеціаліст
Провідний спеціаліст
Провідний спеціаліст
Спеціаліст I категорії
Спеціаліст I категорії
Спеціаліст I категорії
Спеціаліст II категорії
Спеціаліст II категорії
Спеціаліст II категорії
Спеціаліст
Спеціаліст
Спеціаліст


( Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики
N 127/54 від 11.03.2008 )

Додаток 2

до п.3 Порядку

РОЗМІРИ

посадових окладів працівників органів виконавчої влади

коефіцієнт
Розміри посадових окладів з:
01.01.93,
крб.
01.06.93,
крб.
01.09.93,
тис. крб.
01.12.93,
тис. крб.
01.10.94,
тис. крб.
01.02.95,
тис. крб.
01.06.95,
тис. крб.
01.10.95,
тис. крб.
01.01.96,
тис. крб.
01.08.96,
тис. крб.
01.09.96,
грн.
4,0
14720
42780
124
372
1290
2184
2511,6
3065
3600
3989
39-89
4,5
16445
47610
138
414
1395
2295
2639,2
3219
4050
4487
44-87
5,0
18170
52440
152
456
1500
2406
2766,9
3376
4500
4986
49-86
5,5
19780
57270
166
498
1605
2517
2894,5
3531
4950
5484,6
54-85
6,0
21390
62100
180
540
1710
2628
3022,2
3687
5400
5983,2
59-83
6,5
23000
66930
194
582
1815
2739
3149,8
3843
5850
6481,8
64-82
7,0
24610
71760
208
624
1920
2850
3277,5
3999
6300
6980,4
69-80
7,5
26220
76590
222
666
2025
2961
3405,4
4154
6750
7479
74-79
8,0
27830
81420
236
708
2130
3072
3532,8
4310
7200
7977,6
79-78
8,5
29210
86250
250
750
2235
3183
3660,0
4465
7650
8476,2
84-76
9,0
30590
91080
264
792
2340
3294
3788
4621
8100
8974,8
89-75
9,5
31970
95910
278
834
2445
3405
3916
4777
8550
9473,4
94-73
10,0
33350
100740
292
876
2550
3516
4043
4932
9000
9972
99-72
10,5
34730
104535
309
909
2610
3600
4140
5051
9450
10470,6
104-71
11,0
36110
108330
314
942
2670
3684
4237
5169
9900
10969,2
109-69
11,5
37490
112125
325
975
2730
3768
4333
5286
10350
11467,8
114-68
12,0
38870
115920
336
1008
2790
3852
4430
5405
10800
11966,4
119-66
12,5
40250
119715
347
1041
2850
3936
4526
5522
11250
12465
124-65
13,0
41630
123510
358
1074
2910
4020
4623
5640
11700
12963,6
129-64
13,5
43010
127305
369
1107
2970
4104
4720
5758
12150
13462,2
134-62
14,0
44390
131100
380
1140
3030
4188
4816
5875
12600
13960,8
139-61
14,5
45770
134895
391
1173
3090
4272
4913
5994
13050
14459,4
144-59
15,0
47150
138690
402
1206
3150
4356
5009
6111
13500
14958
149-58
15,5
48530
142485
413
1239
3210
4440
5106
6229
13950
15456,6
154-57
16,0
49910
146280
424
1272
3270
4524
5203
6348
14400
15955,2
159-55
16,5
51290
150075
435
1305
3330
4608
5299
6465
14850
16453,8
164-54
17,0
52670
153870
446
1338
3390
4692
5396
6583
15300
16952,4
169-52
пост.
КМУ від
21.01.93N 3
пост.
КМУ від
21.01.93N 3 (з урах.
пост. КМУ
від
27.01.93N 57
пост.
КМУ від
02.06.93N 39 (мін.
6900 крб.)
пост.
КМУ від
30.08.93N 67 (мін.
20000 крб.)
пост.
КМУ від
02.12.93N 97 (мін.
60000 крб.)
пост.
КМУ від
20.10.94N 72
пост.
КМУ від
08.02.95N 10
пост.
КМУ від
13.06.95N 40
пост.
КМУ від
02.10.95N 77
пост.
КМУ від
25.12.95N 104
пост.
КМУ від
26.07.96N 83
пост.
КМУ від
26.08.96N 100

Додаток 3

до п. 3 Порядку

(у редакції наказу

Міністерства праці

та соціальної політики

України,

Головного управління

державної служби

України

11.03.2008 N 127/54

( z0261-08 )

Довідка про перерахунок

пенсії у разі ліквідації

державних органів

без правонаступника

та у разі, якщо

правонаступник

не є органом державної

влади

ДОВІДКА

Дана гр. Іваненку Юрію Степановичу в тому, що заробітна плата колишнього начальника управління Державного комітету, який ліквідовано без визначення правонаступника відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.99 N 400, з якої йому призначено пенсію за відповідною посадою для перерахунку пенсії з 1 травня 2007 року у зв'язку із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 N 700, становить:

Оклад
1817,00
Надбавка за ранг (8 ранг)
100,00
Надбавка за вислугу років (20%)
383,40
Надбавка за знання та використання в роботі
іноземної мови (зазначити відсоток)
-
Надбавка за почесне звання "заслужений"
(5%)
90,85
Надбавка за роботу з таємними документами
залежно від ступеня таємності інформації
(зазначити відсоток)
-
Доплата за науковий ступінь кандидата або
доктора наук (зазначити відсоток)
-
Надбавка за високі досягнення у праці або
за виконання особливо важливої роботи
(зазначити відсоток)
575,10
Премія (зазначити відсоток)
181,70
ВСЬОГО:
3 148,05
Для обчислення пенсії
3 148,05
(три тисячі сто сорок вісім гривень 05 копійок)

Довідка видана відповідно до пункту 3 Порядку видачі довідок для перерахунку пенсій державним службовцям у разі ліквідації органів, з яких особа вийшла на пенсію, а також перейменування (відсутності) посад, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Головного управління державної служби України від 3 грудня 2003 року N 319/144, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 грудня 2003 року за N 1134/8455 (із змінами).

Надбавка за почесне звання "заслужений" на момент призначення пенсії була встановлена згідно із підпунктом третім пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 N 268.

На всі виплати, включені в довідку, нараховуються страхові внески.

Гранична сума заробітної плати, на яку нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, становить _____ грн.

 Керівник підприємства
 Головний бухгалтер


( Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики
N 127/54 від 11.03.2008 )