Кадрове діловодство
www.bs-staff.com.ua   
 
  • Звільнення з роботи
Звільнення з роботи здійснюється на підставі наказу (розпорядження) керівника підприємства.
- Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний розрахуватися з працівником у день звільнення або виплатити йому відповідні суми не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок, якщо працівник у день звільнення не працював (ст. 47, ст. 116 КЗпП України).
У день звільнення працівникові видаються належно оформлена трудова книжка (її отримання працівник засвідчує у журналі обліку трудових книжок) та копія наказу про звільнення (у разі звільнення з ініціативи роботодавця або на вимогу працівника).
У разі затримки видачі трудової книжки з вини власника працівникові сплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу.
Днем звільнення в такому разі вважається день видачі трудової книжки.
Про новий день звільнення видається наказ, а також вноситься відповідний запис до трудової книжки працівника, до особової картки П-2. Раніше внесений запис про день звільнення визнається недійсним (п. 4.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників.

 
© Бізнес Системи - 2013