Кадрове діловодство
www.bs-staff.com.ua   
 
  • Облік робочого часу
Порядок обліку робочого часу працівників визначено Наказом Державного комітету статистики України № 489 від 05.12.2008 р..
Облік використання робочого часу здійснюється за кожну зміну в табелі, який відкривається щомісячно на працівників цеху, відділу, дільниці тощо. Для цього кожному працівникові присвоюється табельний номер, який наводиться в усіх документах з обліку праці та її оплати. Крім того, обліковувати робочий час можна методом суцільної реєстрації (відмічаються всі прибулі, ті, що запізнилися, і т.д.) або шляхом реєстрації тільки відхилень (неявок, запізнень і т.д.).
Табель обліку використання робочого часу (форма П-5) застосовуються для обліковування використання робочого часу всіх категорій працівників, для контролю за дотриманням останніми встановленого режиму робочого часу, для отримання даних про відпрацьований час, розрахунку заробітної плати, а також для складання статистичної звітності з праці.
Складаються табелі в одному примірнику уповноваженою на те особою, а після відповідного оформлення передаються в бухгалтерію. Відмітки про фактично відпрацьований час, про причини невиходів на роботу, про роботу в надурочний час чи інші відхилення від нормальних умов роботи робляться тільки на підставі оформлених належним чином документів - листків непрацездатності, списків осіб, які працювали в надурочний час, листків простоїв тощо.
Оскільки підставою для оплати часу простою є відповідний запис у табелі, то в разі простою працівник повинен перебувати на робочому місці.

 
© Бізнес Системи - 2013