Кадрове діловодство
www.bs-staff.com.ua   
 
  • Застереження і заборони при укладенні трудового договору та прийнятті на роботу
- При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, прописку та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством (ст. 25 КЗпП України).
- Прийняття на роботу без паспорта тягне за собою відповідальність у вигляді штрафу (ст. 200 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
- Застосування контрактної форми трудового договору визначається лише законами. Нині порядок укладання контрактів регулюється постановою Кабінету Міністрів України "Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору" N 170 від 19.03.94 р. та Положенням, затвердженим цією постановою.
- Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства за погодженням між керівниками підприємств, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору (ст. 24 КЗпП України).
- Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження не було видано, але працівника фактично допущено до роботи (ст. 24 КЗпП України).
- Не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років. За згодою одного із батьків або особи, яка його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли п'ятнадцяти років (ст. 188 КЗпП України).
- Заборонено прийняття осіб молодше вісімнадцяти років на роботу, яка пов'язана з виробництвом, зберіганням і торгівлею спиртними напоями, а також з матеріальною відповідальністю та необхідністю укладати договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність (Указ Президії Верховної Ради УРСР від 20.05.85 р.).
- Заборонено приймати на роботу на одне й те саме підприємство державної форми власності осіб, які є близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв'язку з виконанням трудових обов'язків вони будуть безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному (обмеження встановлено постановою Ради Народних Комісарів УРСР від 04.06.33 р..
Таке обмеження вправі запроваджувати й власники підприємств інших форм власності (ст. 25-1 КЗпП України).
- Не допускається прийняття на роботу військовозобов'язаних та осіб призовного віку, які не перебувають на військовому обліку за місцем проживання (порушення цих вимог відповідно до ст. 211-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення тягне за собою відповідальність у вигляді штрафу).
- Не допускається призначення працівника виконуючим обов'язки на вакантну посаду, за винятком, коли призначення здійснюється вищим органом управління (роз'яснення Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС від 29.12.65 р. N 30/39 зі змінами, внесеними постановою Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС від 11.12.86 р. N 521/30-18.
- Не може бути укладено трудовий договір з особою на окремі посади, які вона не має права займати згідно з набранням законної сили вироком суду (ст. 55 Кримінального кодексу України).
- Забороняється укладання трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров'я (ст. 24 КЗпП України).
- Власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором (ст. 31 КЗпП України).
- Заборонено використовувати працю жінок та осіб віком до вісімнадцяти років на важких і підземних роботах, а також на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці (ст. 174, ст. 190 КЗпП України).
Переліки зазначених робіт затверджено наказами Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.93 р. N 256 та від 31.03.94 р. N 46.
- Не допускається відмова у прийнятті на роботу з таких мотивів (підстав), як соціальне походження, колишня судимість (якщо це прямо не заборонено законом), засудження родичів тощо, оскільки це не передбачено чинним законодавством.
Відмова громадянинові у прийнятті на роботу має бути обґрунтована власником або уповноваженим ним органом. Мотиви такої відмови мають бути законними.

 
© Бізнес Системи - 2013