Кадрове діловодство
www.bs-staff.com.ua   
 
  • Трудовий договір і його відмінність від договору підряду
Згідно ст. 21 КЗпП України трудовий договір - це є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.
Договір підряду укладається між власником або уповноваженим ним органом (замовником) і громадянином (підрядником) обов'язково в письмовій формі. Порядок укладення договору підряду і його виконання регламентується положеннями Цивільного Кодексу України.
Договір підряду має загальні риси із трудовим договором у тому, що вони обидва пов'язані із трудовою діяльністю фізичної особи.
Разом з тим, підрядник, на відміну від працівника, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, що діють на підприємстві, з яким він уклав угоду.
При укладенні договору підряду процес праці не регламентується, підрядник розподіляє свій робочий час на власний розсуд, а відносини сторін виникають тільки із приводу результату праці.
Однією з характерних рис договору підряду є те, що підрядник виконує роботи на свій ризик. Тому він не має права вимагати винагороди, якщо предмет підряду випадково знищений або, якщо в силу непередбачених обставин, немає можливості закінчити розпочату роботу.
Негативні для підрядника наслідки можуть наступити також при затримці закінчення робіт або їхньому подорожчанні.
Громадянин може виконувати будь-які підрядні роботи, крім заборонених законодавством.
До заборонених видів робіт відносяться, наприклад, виготовлення й реалізація:
- наркотичних засобів;
- озброєння і боєприпасів до них;
- вибухових речовин.
Розмежування понять трудового договору й цивільно-правової угоди про працю (договору підряду) має важливий практичний зміст.
Так, тільки час роботи за трудовим договором зараховується у виробничий стаж і заноситься в трудову книжку.

 
© Бізнес Системи - 2013