Кадрове діловодство
www.bs-staff.com.ua   
 
  • Контракт
Особливим різновидом трудового договору є контракт.
При використанні контракту термін дії трудового договору, права, обов'язки й відповідальність сторін (у тому числі й матеріальна), умови матеріального забезпечення й організації праці працівника, умови розірвання договору, у тому числі дострокового, не регламентуються жорстко законодавством, а можуть встановлюватися угодою сторін.
В той же час, умови контракту не можуть погіршувати становища працівника, у порівнянні з умовами, передбаченими чинним законодавством. Якщо ж у контракт все ж таки внесені такі умови, то вони вважаються недійсними (ст. 9 КЗпП України).
Сфера застосування контракту визначається законодавством. Перелік законів України, якими дозволяється укладення контрактів з певними категоріями працівників міститься в Листі Мінпраці й соціальної політики України N 06/2-4/66 від 06.05.2000 "Щодо контрактної форми трудового договору й переліку законів, якими дозволено її застосування"
Порядок укладення контрактів при прийнятті (найманні) на роботу регламентується Положенням, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №170 від 19.03.94 "Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору".
Не можна укладати контракт із працівниками, якщо їхня робота має безстроковий характер.
Контракт укладається обов'язково в письмовій формі у двох екземплярах, по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу.
Контракт набуває чинності з моменту його підписання або з дати, визначеній в ньому, і може бути змінений тільки за згодою сторін, укладеною в письмовій формі.
Контракт є підставою для видання власником або уповноваженим ним органом наказу (розпорядження) про прийняття на роботу.
У випадку розірвання контракту з ініціативи роботодавця із причин, зазначених у контракті, але не передбачених чинним законодавством, звільнення проводиться на підставі п. 8 ст. 36 КЗпП України, з урахуванням гарантій, установлених чинним законодавством і контрактом.
Якщо сторонами не виконуються або неналежно виконуються зобов'язання, передбачені в контракті, то він може бути достроково розірваний із попередженням відповідної сторони за два тижні.
Контракт підлягає розірванню достроково на вимогу працівника у випадку його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи по контракту, а також порушення роботодавцем законодавства про працю, невиконання або неналежного виконання ним зобов'язань, передбачених контрактом, та з інших поважних причин.
Звільнення працівника в цьому випадку здійснюється у відповідності зі ст. 39 КЗпП України.
За два місяці до закінчення терміну дії контракту, за згодою сторін, він може бути продовжений або перескладений на новий строк.

 
© Бізнес Системи - 2013