Кадрове діловодство
www.bs-staff.com.ua   
 
  • Випробування
При укладанні трудового договору, за угодою сторін, може бути передбачене випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, що йому доручається (ст. 26 КЗпП).
Дане положення повинне бути сформульоване в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.
Ініціатива встановлення випробування, звичайно, походить від власника або уповноваженого ним органу. Але остаточне рішення про включення цієї умови в трудовий договір залежить від згоди працівника, оскільки закон обумовлює встановлення випробування тільки за згодою сторін. У період випробування на працівників поширюється законодавство про працю.
Випробування не встановлюється:
- при прийнятті на роботу, осіб, які не досягли 18 років;
- молодих робітників після закінчення професійно-технічних і технічних училищ;
- молодих фахівців після закінчення вищих і середніх спеціальних навчальних закладів;
- звільнених у запас із військової або альтернативної служби;
- інвалідів, направлених на роботу відповідно рекомендаціям медико-соціальної експертизи.
Випробування не встановлюється також при переведенні на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, а також в інших випадках, передбачених законодавством.
Ст. 27 КЗпП України встановлені граничні строки випробування при прийомі на роботу:
- один місяць - для робітників;
- три місяці - для інших категорій працівників (в окремих випадках за узгодженням з відповідним комітетом профспілки - шість місяців).
Якщо працівник у період випробування був відсутній на роботі в зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути продовжений на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній.
Місячний строк випробування закінчується відповідного числа наступного місяця.
Так, строк, що почався 20 лютого, закінчується 20 березня. Якщо ж відповідного числа в наступному місяці немає (наприклад, 29 лютого або 31 число місяця), то строк випробування закінчується в останній день наступного місяця (відповідно 28 лютого або 30 числа).
Якщо закінчення строку випробування приходиться на неробочий день, то останнім днем цього строку вважається перший після цього робочий день. Такий же порядок діє й для інших строків випробування.
Установлені законом граничні строки випробування не можуть бути збільшені або продовжені ні самою адміністрацією, ні за узгодженням із працівником.
Якщо випробувальний термін закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що пройшов випробування й розрив трудового договору в цьому випадку допускається лише на загальних підставах.
Видання спеціального наказу (розпорядження) про прийняття на роботу після закінчення строку випробування не потрібне.
При незадовільному результаті випробування, тобто при встановленні невідповідності працівника роботі, на яку його прийняли, звільнення здійснюється власником або уповноваженим ним органом без узгодження із профспілковим органом. В цьому випадку звільнення проводиться на підставі ст. 28 КЗпП України.

 
© Бізнес Системи - 2013