Кадрове діловодство
www.bs-staff.com.ua   
 
  • Форма трудового договору
Згідно ст. 24 КЗпП України трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі.
Обов'язковим додержання письмової форми трудового договору є в наступних випадках:
при організованому наборі працівників;
при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я;
при укладенні контракту;
у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору в письмовій формі;
при укладенні трудового договору з неповнолітнім;
при укладенні трудового договору з фізичною особою;
в інших випадках, передбачених законодавством України, зокрема при прийнятті на роботу працівників, діяльність яких пов'язана з державною таємницею (постанова Кабінету Міністрів України N 779 від 16.11.94 р. ).
В той же час на практиці більш поширеним є досягнення угоди про умови праці і укладення трудового договору в усній формі, які засвідчуються оформленням наказу (розпорядження) про прийняття на роботу.
Слід пам'ятати, що, згідно тієї ж ст. 24 КЗпП, трудовий договір вважається укладеним навіть тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівника фактично було допущено до роботи.

 
© Бізнес Системи - 2013