Кадрове діловодство
www.bs-staff.com.ua   
 
  • Трудовий договір з фізичною особою
Згідно п. 6 ч.1 ст. 24 КЗпП трудовий договір між працівником і фізичною особою укладається обов'язково в письмовій формі.
Такий договір підлягає обов'язковій реєстрації в державній службі зайнятості за місцем проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності в тижневий строк з моменту фактичного допуску працівника до роботи (ст. 24-1 КЗпП).
Порядок реєстрації договору між працівником і фізичною особою, а також зразок трудового договору між ними затверджені наказом Мінпраці й соціальної політики України № 260 від 08.06.2001 р., зареєстрованим в Мінюсті України 27.06.2001 р. під № 554/5745. Дана форма трудового договору є обов'язковою до застосування.
Для реєстрації трудового договору приватний підприємець представляє в державну службу зайнятості за місцем проживання наступні документи:
- трудовий договір у трьох екземплярах;
- паспорти (свій і найманого робітника);
- довідки податкової інспекції з ідентифікаційними кодами (свою й найманого робітника);
- трудову книжку працівника.
На кожному екземплярі трудового договору посадова особа центру зайнятості робить запис про дату реєстрації, реєстраційний номер, найменуванні державної служби зайнятості. Зроблений запис засвідчується її підписом і печаткою служби зайнятості.
Після закінчення терміну дії трудового договору, або достроковому його припиненні, у трудовому договорі робляться відповідні записи (з посиланням на статті КЗпП). Про факт припинення трудового договору повідомляється служба зайнятості, у якій він був у свій час зареєстрований.
Відповідальна особа служби зайнятості зобов'язано в триденний строк зняти трудовий договір з реєстрації.

 
© Бізнес Системи - 2013