Кадрове діловодство
www.bs-staff.com.ua   
 
  • Припинення трудового договору за згодою сторін
.....................................................
За угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП України).
...................................................
У зв'язку із закінченням строку (пункти 2 і 3 ст. 23 КЗпП України), крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх припинення (п. 2 ст. 36 КЗпП України).
.....................................................
У зв'язку з призовом або вступом працівника на військову службу, направленням на альтернативну (невійськову) службу (п. 3 ст. 36 КЗпП України).
Трудовий договір розривається на підставі документа, виданого військкоматом, та заяви працівника.
При звільненні за цією підставою працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше двомісячного середнього заробітку (ст. 44 КЗпП України).
...................................................
У зв'язку з переведенням працівника за його згодою на інше підприємство або переходом на виборну посаду (п. 5 ст. 36 КЗпП України).
Звільнення працівника здійснюється за його заявою та за взаємної згоди керівників відповідних підприємств або на підставі рішення вищестоящого органу.
...................................................
При відмові працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, а також відмові від продовження роботи у зв'язку зі зміною істотних умов праці (п. 6 ст. 36 КЗпП України).
Звільнення працівника з роботи у тому чи іншому випадку здійснюється за умови, що працівника було попереджено про переведення або зміну істотних умов праці не пізніше ніж за два місяці, а також за наявності його письмової заяви про відмову від зазначеного переведення або роботи у разі зміни істотних умов праці (коли працівник відмовився написати таку заяву, складається відповідний акт).
У наказі (розпорядженні) про звільнення за однією із цих підстав робиться запис про виплату працівникові вихідної допомоги у розмірі не менше середнього місячного заробітку (ст. 44 КЗпП України).
У випадку, коли з керівником підприємства укладений договір на невизначений строк і він відмовляється від пропозиції власника або уповноваженого ним органу укласти з ним контракт, такий договір припиняється на підставі п. 6 ст. 36 КЗпП України.
...................................................
За підставами, передбаченими контрактом (п. 8 ст. 36 КЗпП України).
Трудовий договір у такому разі розривається згідно з умовами, застереженими в контракті (порушення умов контракту, розголошення комерційної таємниці тощо), крім умов припинення контракту у зв'язку із закінченням його строку, а також на підставах, передбачених чинним законодавством.
При звільненні за підставами, передбаченими контрактом, посилання слід робити на п. 8 ст. 36 КЗпП України, а у формулюванні звільнення зазначити ще і підставу, передбачену контрактом.
...................................................
Звільнення за результатами випробування (ст. 28 КЗпП КЗпП України).
Якщо протягом строку випробування (обумовлюється під час прийняття працівника на роботу), встановлено невідповідність працівника роботі, на яку його прийнято, власник або уповноважений ним орган має право розірвати трудовий договір. Підставою для видання наказу (розпорядження) можуть бути: акт; доповідна записка керівника відповідного структурного підрозділу. Працівник звільняється без погодження з профспілковим органом. Вихідна допомога не виплачується.

 
© Бізнес Системи - 2013