Кадрове діловодство
www.bs-staff.com.ua   
 
  • Припинення трудового договору з інших підстав
......................................................
Розірвання трудового договору з керівником на вимогу профспілкового органу (ст. 45 КЗпП України).
На вимогу профспілкового органу власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує законодавство про працю, про колективні договори і угоди, Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".
Якщо власник або уповноважений ним орган, або керівник, стосовно якого пред'явлено вимогу про розірвання трудового договору, не згоден з цією вимогою, він може оскаржити рішення профспілкового органу до суду у двотижневий строк з дня отримання рішення. У цьому разі виконання вимоги про розірвання трудового договору зупиняється до винесення судом рішення.
У разі, коли рішення профспілкового органу не виконано і не оскаржено у зазначений строк, профспілковий орган у цей же строк може оскаржити до суду діяльність або бездіяльність посадових осіб, органів, до компетенції яких належить розірвання трудового договору з керівником підприємства, установи, організації.
.....................................................
У зв'язку з набранням законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків умовного засудження і відстрочки виконання вироку) до позбавлення волі, виправних робіт не за місцем роботи або іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи (п. 7 ст. 36 КЗпП України).
Підставою для підготовки і оформлення наказу (розпорядження) про звільнення працівника у цьому випадку є вирок суду.
.....................................................
При направленні працівника за постановою суду до лікувально-трудового профілакторію (ст. 37 КЗпП України).
Трудовий договір у цьому разі розривається на підставі заяви працівника та повідомлення органів внутрішніх справ з додатком постанови суду без погодження з профспілковим органом.
..................................................
Вимога батьків або інших осіб розірвати договір з неповнолітнім (ст. 199 КЗпП України).
Трудовий договір з неповнолітнім розривається на вимогу батьків, усиновителів і піклувальників неповнолітнього, а також державних органів і службових осіб, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, в тому випадку, коли власник або уповноважений ним орган порушує законні інтереси неповнолітнього працівника, зокрема, примушує працювати повний робочий день, не надає відпустки в установлені чинним законодавством час і тривалістю, залучає до роботи зі шкідливими умовами праці тощо, не має можливості перевести неповнолітнього на іншу роботу або роботу з іншими умовами праці.
...................................................
Припинення трудового договору з окремими категоріями працівників і за певних умов, передбачених законодавством (ст. 7 КЗпП України).
Додаткові підстави для звільнення працівників встановлені, зокрема, Законом України "Про державну службу" №3723 від 16.12.93 р., Наказом Державного Комітету України з питань держсекретів "Про затвердження Типової форми трудового договору з працівником, діяльність якого пов'язана з державною таємницею, та Зобов'язання громадянина України у зв'язку з допуском до державної таємниці" №44 від 08.12.94 р.
До встановлених законодавством умов, за яких можуть розриватися трудові договори з деякими категоріями працівників відносяться порушення встановлених правил прийому на роботу та ін., зокрема,:
- прийняття на роботу осіб, яким вироком суду заборонено займати певні посади або займатися певною діяльністю протягом визначеного судом строку;
- прийняття на роботу, пов'язану з матеріальною відповідальністю, осіб, раніше засуджених за розкрадання, хабарництво та інші злочини, якщо судимість не знято і не погашено;
- прийняття на роботу на державні підприємства, в установи, організації осіб, які є близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв'язку з виконанням трудових обов'язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному;
- прийняття на роботу за сумісництвом з порушенням чинних правил;
- інші випадки, передбачені законодавством.
Розірвання трудового договору в названих випадках здійснюється без погодження з профспілковим органом і без виплати вихідної допомоги.

 
© Бізнес Системи - 2013