Кадрове діловодство
www.bs-staff.com.ua   
 
  • Режим робочого часу
Режим робочого часу включає в себе тривалість робочого тижня та його структуру - п'ятиденний з двома вихідними; шестиденний з одним вихідним днем; робочий тиждень з вихідними відповідно до графіків змінності; робота з ненормованим робочим днем для окремих категорій працівників; а також тривалість щоденної роботи (зміни), кількість змін на добу, час початку і закінчення роботи.
Встановлення п'ятиденного чи шестиденного робочого тижня та тривалість щоденної роботи врегульовані ст. 52 КЗпП.
Основним режимом робочого часу є п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. При п'ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку (ст. 142 КЗпП) або графіками змінності, які затверджує роботодавець за погодженням із профспілковим комітетом підприємства, установи, організації з додержанням установленої тривалості робочого тижня (ст. 50 і ст. 51 КЗпП).
Варто зауважити, що КЗпП не визначає тривалості щоденної роботи при п'ятиденному робочому тижні, а лише встановлює умову щодо додержання тижневої тривалості робочого часу.
П'ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється роботодавцем разом із профспілковим комітетом з урахуванням специфіки роботи, думки трудового колективу і за погодженням з відповідною місцевою радою.
Згідно зі ст. 53 КЗпП напередодні святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП) тривалість роботи працівників, крім тих, що зазначені у ст. 51 КЗпП, скорочується на одну годину як при п'ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні.
Працівникам, яким уже встановлено скорочену тривалість робочого часу, тривалість роботи напередодні святкових та неробочих днів не скорочується.
Cлово "напередодні" означає день, який безпосередньо передує святковому або неробочому.

 
© Бізнес Системи - 2013