Кадрове діловодство
www.bs-staff.com.ua   
 
  • Порядок надання щорічної відпустки
На підставі затвердженого графіка відпусток або заяви працівника власник або уповноважений ним орган видає наказ (розпорядження).
Для оформлення наказу на відпустку може використовуватися типова форма № П-3, затверджена Наказом Державного комітету статистики України № 489 від 05.12.2008 р. Дана форма застосовується для оформлення як щорічної так й інших відпусток.
Наказ оформляється в двох екземплярах (один - залишається у відділі кадрів, інший - передається в бухгалтерію). Підписується начальником (майстром) цеху (відділу, дільниці) і керівником підприємства (організації).
Після підписання наказу (розпорядження) про надання відпустки на зворотному боці " особистої картки працівника (типова форма № П-2) у розділі IV "Відпустки", а також у журналі обліку відпусток робиться відповідний запис.
Накази (розпорядження) про надання інших відпусток (навчальна відпустка, відпустки учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС й ін. , передбачені законодавством) оформляються на підставі заяв працівників і документів, що підтверджують право на відпустку по зазначених мотивах.

 
© Бізнес Системи - 2013