Кадрове діловодство
www.bs-staff.com.ua   
 
  • Перенесення щорічної відпустки та грошова компенсація за невикористану відпустку
Відповідно до ст. 11 Закону України "Про відпустки" щорічна відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період у разі:
- порушення роботодавцем терміну письмового повідомлення працівника про час надання відпустки;
- несвоєчасної виплати заробітної плати за час щорічної відпустки. Перенесення відпустки здійснюється на підставі відповідного наказу.
Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена у разі:
- тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку;
- виконання працівником державних або громадських обов'язків, якщо згідно з законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати;
- настання строку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами;
- збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв'язку з навчанням.
Щорічна відпустка може бути перенесена і за ініціативи керівника підприємства, але за таких умов:
- є письмова згода працівника;
- питання перенесення відпустки підтримано рішенням профспілкового або іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу;
- надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо відбиватися на нормальному ході підприємства;
- частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде надана в поточному робочому році.
У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і керівником підприємства.
Відповідно до ст. 12 Закону України "Про відпустки" допускається відкликання працівника з щорічної відпустки лише за його згодою і тільки для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства з додержанням вимог цієї статті щодо збереження безперервної частини щорічної відпустки не менше 14 календарних днів. При цьому невикористана частина відпустки надається з дня тижня, що є наступним за днем закінчення попередньої використаної її частини.
Відклик працівника з щорічної відпустки оформляється наказом керівника підприємства за аналогією з наказом про перенесення відпустки.
Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.
Згідно ч. 4 ст. 24 Закону "Про відпустки" за бажанням працівника частина щорічної відпустки може бути замінена грошовою компенсацією.
При цьому тривалість надаваних працівникові щорічної й додаткової відпусток не повинна становити менше 24 календарних днів. Таким чином, якщо працівник має основну відпустку 24 календарних дня й 7 днів додаткової відпустки, то за 7 днів він може отримати грошову компенсацію.
Не можна виплачувати грошову компенсацію за невикористані відпустки в минулі роки. Тільки у випадку звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані відпустки. Забороняється також заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією особам у віці до 18 років.

 
© Бізнес Системи - 2013