Кадрове діловодство
www.bs-staff.com.ua   
 
  • Відрядження
Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства на певний строк в інший населений пункт для виконання службового доручення не за місцем основної роботи.
Основним документом, що визначає порядок направлення працівника в службове відрядження в межах України й за кордон, є Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України № 59 від 13.03.98 р. (далі - Інструкція № 59).
Направлення працівника у відрядження здійснює керівник підприємства або його заступник шляхом оформлення наказу (розпорядження), у якому вказуються пункт призначення, найменування підприємства, на яке відряджається працівник, строк і ціль відрядження. Строк відрядження працівників визначається керівником підприємства або його заступником, але не може перевищувати 30 календарних днів для відряджень на території України й 60 - для відрядження за кордон.
На підставі наказу працівнику оформляється посвідчення про відрядження, яке реєструється в Журналі реєстрації посвідчень про відрядження, затвердженому Інструкцією № 59.
Форма посвідчення про відрядження затверджена наказом ДПА України від 28.07.97 р. № 260.
Примітка.
При виїзді в кілька пунктів призначення позначки про прибуття й вибуття робляться окремо в кожному з них.
Посвідчення про відрядження оформляється також у тому випадку, коли працівник направляється у відрядження на один день.
Відповідно до Інструкції № 59 на працівника, що перебуває у відрядженні, поширюється режим робочого часу того підприємства, на яке він відряджений. Замість днів відпочинку, не використаних за час відрядження, інші дні відпочинку, після повернення відрядженого працівника, не надаються. Якщо працівник відбуває у відрядження вихідного дня, після повернення йому надається інший день відпочинку у встановленому порядку.
За відрядженим працівником зберігається місце роботи (посада) і середня заробітна плата за час відрядження, у тому числі й за час у дорозі. Середня заробітна плата за час перебування працівника у відрядженні зберігається за всі робочі дні за графіком, установленим за місцем постійної роботи й обчислюється відповідно до Порядку вирахування середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100, зі змінами й доповненнями.
Після повернення з відрядження працівник повинен представити авансовий звіт про витрачені суми, а також посвідчення про відрядження, оформлене у встановленому порядку (наявність позначок приймаючої сторони), а також документи, що підтверджують зроблені витрати. У посвідченні про відрядження робиться позначка про прибуття й вноситься відповідний запис у Журнал реєстрації посвідчень про відрядження.

 
© Бізнес Системи - 2013